Ημερομηνία:13-09-2008
Τίτλος: Έγγραφο της ΕΑΚΠ προς τον Υπουργό Εσωτερικών για την χορήγηση και στους εργαζόμενους του Π.Σ. των διευκολύνσεων για υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις

Ανακοίνωση:

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η    Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η     Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                         Ε.Α.Κ.Π. 
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                                                                                                                    .
 Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Web site WWW.old.eakp.gr , E mail: info@old.eakp.gr
 
 ΑΘΗΝΑ 12 Αυγούστου 2008                       
                                                                Προς : Κ κ.Υπουργό Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλο .   
 
                                                            Κοιν/ση : 1ον Υφυπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Χηνοφώτη     
                                                                             2ον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών
                                                                             3ον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Κοντοκώστα Αθανάσιο .
                                                                             4ον  Πολιτικούς Φορείς 
                                                                             5ον Α.Δ.Ε.Δ.Υ.       
                                                                            6ον Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                                                                                                                                                                                                  
                                                                             7ον Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.Σ.   
 
   ΘΕΜΑ : “ Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις  
   
     Κύριε Υπουργέ στις 18 Ιουνίου 2008 δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 75(Α΄ 113) με θέμα «άδειες προσωπικού της Ελληνικής αγροφυλακής». Στο άρθρο 10 του συγκεκριμένου Π.Δ. αναφέρεται ότι:
   Συνολικά δηλαδή χορηγείται στην μητέρα άδεια 14 μηνών χωρίς να αφαιρείται η τυχόν αναρρωτική άδεια που μπορεί να της χορηγηθεί από τον 2ο μήνα για προβλήματα σχετικά με την εγκυμοσύνη της.  
  
    Για τις υπαλλήλους όμως του Π.Σ. σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 247/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄203) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 168/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄138) η άδεια μητρότητας ορίζεται σε 14 μήνες από την οποία αφαιρείται τυχόν χορηγούμενη αναρρωτική άδεια κατά τη διάρκεια της κύησης για προβλήματα σχετικά με αυτήν.
   Επίσης δεν προβλέπεται η άδεια ανατροφής και για τον πατέρα πυροσβεστικό υπάλληλο καθώς επίσης και η αντικατάσταση της άδειας ανατροφής με το μειωμένο ωράριο γονέων για γυναίκες και άνδρες.
  
   Για ότι αφορά τις άδειες του άρθρου 53 (διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις) μετά από αλλεπάλληλα ερωτήματα υπαλλήλων του Π.Σ. το Α.Π.Σ. απάντησε με την υπ αριθ.16469 οικ.Φ.216.8/26-3-2007 οδηγία της Διεύθυνσης-Οργάνωσης Νομοθεσίας και παραπέμπει στο άρθρο 9 του Π.Δ. 210/1992 (Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Π.Σ.) στο οποίο αναφέρεται ότι: «Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του Σώματος και στις διατάξεις του συγκεκριμένου διατάγματος και εφαρμόζονται και σε αυτούς όλες οι διατάξεις που ισχύουν για τους τακτικούς δημόσιους υπαλλήλους, εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στη νομοθεσία που ισχύει για το Π.Σ. » .  Συνεπώς οι άδειες του άρθρου 53 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα δεν χορηγούνται στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους.
   Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε όπως:
                                                                        Για την ΕΑΚΠ
.
                                                      Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                                 Καραγκούνης Δημήτρης  - Μιχαήλ Μιχαήλ     


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις