Ημερομηνία:07-11-2008
Τίτλος: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Ανακοίνωση:

  Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η     Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η      Κ Ι Ν Η Σ Η     Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                                              Ε.Α.Κ.Π. 
     Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                                    .
 Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Web site WWW.old.eakp.gr , E mail: info@old.eakp.gr   
      
ΑΘΗΝΑ   6 Νοεμβρίου 2008          ΠΡΟΣ : Όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις του Π.Σ.
 
                                                     Κοιν/ση : 1. Κύριο Υπουργό Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλο
                                                                        2. Κύριο Υφυπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Χηνοφώτη
                                                                        3. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αθανάσιο Κοντοκώστα
                                                                        4. Επιτροπή Σύνταξης του Σχεδίου Π.Δ. του Α.Π.Σ.
                                                                        5. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                                                        6. Πολιτικούς Φορείς
                                                                        7. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
                                                                        
                                                                             
       ΘΕΜΑ :  Παρατηρήσεις επί του σχεδίου  Π.Δ. για τις τροποποιήσεις στον Κανονισμό Μεταθέσεων   
 
   Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για τις τροποποιήσεις επί του κανονισμού μεταθέσεων ολοκληρώθηκε από την επιτροπή σύνταξης του Α.Π.Σ. Ενώ οι σχετικές διεργασίες για την επεξεργασία του έχουν αρχίσει πλέον του 6μηνου η Ε.Α.Κ.Π. για πρώτη φορά έλαβε γνώση των διατάξεων του σχεδίου κατόπιν απαιτήσεως της την 31/10/08 στο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.. Οι εκτιμήσεις της Ε.Α.Κ.Π. παρ όλη την μυστικότητα που επικρατούσε όλο αυτό το διάστημα γύρω από το ζήτημα αυτό από τα όσα διέρρεαν επίσημα ή ανεπίσημα για την κατεύθυνση και τους στόχους των τροποποιήσεων βγήκαν αληθινές.
 Οι τροποποιήσεις αυτές έρχονται ως φυσικό επακόλουθο πλέον των κυβερνητικών επιλογών σε ότι αφορά εργασιακά και θεσμικά ζητήματα του κλάδου μας όπως:
1ονΡουσφετολογικών εξυπηρετήσεων - 2ον Κάλυψης των οργανικών κενών με μεταθέσεις για τον περιορισμό των προσλήψεων- 3ον Χειραγώγησης αντιδράσεων σε σχέση με την αντεργατική πολιτική που εφαρμόζεται στον κλάδο μας και θα συνεχίσει σε μεγαλύτερο βαθμό να εφαρμόζεται στο μέλλον. 
  Οι ευθύνες για την μετατροπή του κανονισμού μεταθέσεων και προσλήψεων από αξιοκρατικό θεσμό σε μέσον άσκησης αναξιοκρατικής πολιτικής, βαραίνει εξίσου και περισσότερο ίσως από ότι τις κατά καιρούς πολιτικές και φυσικές ηγεσίες, τις συνδικαλιστικές παρατάξεις Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και Π.Α.Σ.Κ. Π. που είτε μέσω των διοικήσεων της Ομοσπονδίας είτε μέσω των δύο αιρετών εκπροσώπων τους στα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων ανέχτηκαν-στήριξαν και αποσιώπησαν τις ποικίλες παρεμβάσεις στην εφαρμογή του θεσμού και αξιοποίησαν για ψηφοθηρικούς λόγους τις θέσεις που τους εμπιστευτήκαν οι συνάδελφοι.
    Η Ε.Α.Κ.Π. εξ αρχής αντέδρασε και κατήγγειλε τις αναξιοκρατικές αλλαγές στο καθεστώς των προσλήψεων, τις ρουσφετολογικές μεταθέσεις των νέων πυροσβεστών και προειδοποίησε έγκαιρα προς πάσα κατεύθυνση για τους στόχους και τις συνέπειες των νέων τροποποιήσεων στον κανονισμό μεταθέσεων.
    Από την επεξεργασία του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που οφείλουμε να πούμε ότι αποτελεί ένα καλά επεξεργασμένο πλαίσιο διατάξεων που στόχο έχουν να εξυπηρετήσουν τις παραπάνω κατευθύνσεις, παρά τα λάθη και τις παραλήψεις του, προκύπτουν τα εξής:
Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει τον κυριότερο στόχο των αλλαγών του κανονισμού που είναι
     Η δημιουργία ενός ευέλικτου αλλά ασαφούς ως προς τους όρους του συστήματος μεταθέσεων για να γίνονται εύκολα μετακινήσεις για την κάλυψη οργανικών κενών και παράλληλα να δυσκολεύουν οι προϋποθέσεις για να πάει κάποιος στον τόπο συμφερόντων του αφού προϋποθέτει να γίνει κατ΄ αρχήν πρόσληψη στην θέση του αλλά και να έχει μπάρμπα στην Κορώνη για τον απλούστατο λόγο ότι:
  Αφού οι προσλήψεις γίνονται πλέον πανελλαδικά και όχι κατά τόπους και δεν υπάρχει δέσμευση ως προς την τοποθέτηση των εξερχομένων της σχολής πυροσβεστών αλλά είναι στην ευχέρεια της φυσικής και της πολιτικής ηγεσίας η επιλογή των υπηρεσιών που θα καλυφθούν, θα είναι λοιπόν επιλεκτική η κάλυψη των οργανικών κενών και κυρίως όπου θα υπάρχουν πιέσεις για εξυπηρέτηση ρουσφετιών πέραν αυτών του 30% που θα μετακινούνται σε νησιωτικές υπηρεσίες.. Ήδη αυτό έγινε στις 2/10/08 με τις 750 περίπου τοποθετήσεις των νέων πυροσβεστών . Το αποτέλεσμα θα είναι κάλυψη των κενών με ευέλικτες αναξιοκρατικές μετακινήσεις χωρίς προσλήψεις, ρουσφετολογική εξάρτηση, χειραγώγηση αντιδράσεων.        
Ειδικότερα οι αλλαγές που προβλέπονται στο σχέδιο Π.Δ. για τον κανονισμό μεταθέσεων έχουν κατ΄ άρθρο ως εξής :
ΑΡΘΡΟ 1      (αντικαθιστά το άρθρο10Α του Κανονισμού Μεταθέσεων )
ΑΡΘΡΟ 2      (Τροποποιεί το άρθρο 11 του Κ.Μ.)
ΑΡΘΡΟ 3     (Τροποποιεί το άρθρο 15 του Κ.Μ.)
ΑΡΘΡΟ 4       (Τροποποιεί το άρθρο 16 του Κ.Μ.)
Οι Αξιωματικοί από το βαθμό του Αντιπυράρχου και άνω μετατίθενται σε οργανική θέση του βαθμού τους μετά την πάροδο ενός μηνός από την προαγωγή τους αντί αμέσως μετά την προαγωγή όπως ίσχυε.
ΑΡΘΡΟ   5      (Τροποποιεί το άρθρο 17 του Κ.Μ.)
ΑΡΘΡΟ 6       (Τροποποιεί το άρθρο 18 του Κ.Μ.)
 Προστίθεται στην παρ 4 του άρθρου 18 εδάφιο ως εξής:
«Οι υπάλληλοι που μετατίθενται ή μετατέθηκαν με αίτησή τους σε Π.Υ. και Π.Κ. που δεν είναι εντός του Νομού που βρίσκεται η πόλη συμφερόντων τους ή είναι σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από αυτή, λαμβάνουν τα μόρια της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούσαν».
 Η διάταξη αυτή δημιουργεί αδικία και προβληματισμό παράλληλα για την σκοπιμότητα της για τον λόγο ότι:
 Δίνει μόρια σε κάποιον που μετατέθηκε από οποιαδήποτε υπηρεσία ή κλιμάκιο με αίτηση του σε υπηρεσία ή κλιμάκιο που απέχει 50 και πλέον χιλιόμετρα από τον τόπο συμφερόντων του, βάση της παρ 4 του ίδιου άρθρου ενώ ένας άλλος υπάλληλος που μετατίθεται από την ίδια υπηρεσία σε υπηρεσία που απέχει 49 χιλ. από αυτήν του τόπου συμφερόντων του δεν παίρνει μόρια. Επίσης ενώ βάση της παρ 2 του ίδιου άρθρου ο υπολογισμός των μορίων για όσους μετατέθηκαν με ή χωρίς αίτηση τους γίνεται από την πόλη συμφερόντων τους, με την διάταξη αυτή γίνεται από την υπηρεσία που υπηρετούσαν.
ΆΡΘΡΟ 7      (Τροποποιεί το άρθρο 19 του Κ.Μ.)
ΑΡΘΡΟ   8       (Τροποποιεί το άρθρο 20 του Κ.Μ.)
ΑΡΘΡΟ   9      ( Τροποποιεί το άρθρο 21 του Κ.Μ. )
Αντικαθίστανται λεκτικοί προσδιορισμοί σχετικά με την τοποθέτηση αξιωματικών σε γραφεία Υπουργών, Αρχηγών και από Υπουργείο Δημόσιας τάξης σε Εσωτερικών, Υπαρχηγού από Υπαρχηγών κ.λ.π.
ΑΡΘΡΟ 10     (Τροποποιεί το άρθρο 22 του Κ.Μ.)
   «Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι μέχρι και το βαθμό του πυρονόμου που κατατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ του παρόντος διατάγματος (εννοεί τους καταταγέντες από το 1996 και μετά ) είναι καταρχήν αμετακίνητοι και δεν έχουν εφαρμογή γι αυτούς οι διατάξεις του κανονισμού μεταθέσεων εκτός των αποσπάσεων για υπηρεσιακούς λόγους σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 & 3 και των περιπτώσεων που αφορούν μεταθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 για λόγους υγείας, καταφανούς υπαιτιότητα του υπαλλήλου, αμοιβαίων μεταθέσεων μεταξύ τους και συνυπηρετήσεως με σύζυγο πυροσβεστικό υπάλληλο, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 12,14, και 15 παράγραφος 1 και 4 του κανονισμού μεταθέσεων. Σε ότι αφορά τις αποσπάσεις προηγούνται εκείνοι που δεν έχουν ξανά αποσπαστεί και σε όμοιες περιπτώσεις προηγούνται οι νεότεροι στο βαθμό» και αντικαθίσταται  ως εξής:
«Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που μετατίθενται λόγω καταφανούς υπαιτιότητας επιστρέφουν στην πόλη από την οποία μετατέθηκαν μετά την πάροδο διετίας και σε περίπτωση μετάθεσής τους για λόγους υγείας επιστρέφουν στην πόλη από την οποία μετατέθηκαν όταν εκλείψουν οι λόγοι υγείας που προκάλεσαν αυτή ».
 Αυτό σημαίνει την κατάργηση του αμετάθετου για τους υπαλλήλους που προσεληφθήκαν από το 1996 και μετά. ( Παρ. 5 )
   Ενώ όμως καταργείται με την διάταξη αυτή το αμετακίνητοι, διατηρείται σε ισχύ ακέραιο το άρθρο 11Α  που προβλέπει ότι για να γίνει μετάθεση στον τόπο συμφερόντων των υπαλλήλων αυτών πρέπει να υπάρξει πραγματικό κενό και να έχει προηγηθεί πρόσληψη στην υπηρεσία που υπηρετεί.
   Στο υπάρχον σχέδιο Π.Δ. δεν έχει ληφθεί καθόλου υπόψη το Π.Δ. 132/2007 που αποτελούσε την τελευταία τροποποίηση του κανονισμού. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείτε σύγχυση από το άρθρο 10 του σχεδίου Π.Δ. που τροποποιεί το άρθρο 22 του Κ.Μ. ως προς την έκταση εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού για το βαθμό του Αντιπυράρχου και πάνω.      
   Τα γεγονότα αυτά αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα της προχειρότητας που επικρατεί στην σύνταξη Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων όταν οι συντάκτες τους διακατέχονται από το άγχος των σκοπιμοτήτων που μέσω των διατάξεων τους έρχονται να εξυπηρετήσουν.                                                                
 
 Η ΕΑΚΠ ζητά από το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. σύγκληση έκτακτου Δ.Σ. και πανελλαδικής συνδιάσκεψης ταυτόχρονα και απευθύνει κάλεσμα σε όλες τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις να αντιδράσουν άμεσα ζητώντας από την πολιτική & φυσική ηγεσία την αναστολή των ενεργειών έγκρισης του Π.Δ. και να απαιτήσουν από την ομοσπονδία την άμεση σύγκληση πανελλαδικής συνδιάσκεψης για το θέμα αυτό.
                                                                 
                                                                 Για την Ε.Α.Κ.Π.
                                       Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                                Καραγκούνης Δημήτρης - Μιχαήλ Μιχαήλ      
 
Σημείωση : Το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π. Στην κεντρική σελίδα της Ε.Α.Κ.Π. επίσης υπάρχει αναρτημένος ο κανονισμός μεταθέσεων με τις μέχρι τώρα τροποποιήσεις του. Έτσι δίνεται η δυνατότητα για όποιον ενδιαφέρεται να διαπιστώσει και από μόνος του τις αλλαγές .
.
κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το σχεδιο π.δ. με τις τροποποιήσεις : www.old.eakp.gr/news.php


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις