Ημερομηνία:08-07-2007
Τίτλος: ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανακοίνωση:

                    ΕΝΩΤΙΚΗ    ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ    ΚΙΝΗΣΗ    ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
                                                της  Ε.Υ.Π.Σ.
                           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ     
.
Θεσσαλονίκη 8 Ιουλίου 2007
 .
                                  Ι  Δ  Ρ  Υ  Τ  Ι  Κ  Η      Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η 
 
 Συνάδελφοι – Συναδέλφισες
 
  Με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλους τους συνάδελφους της περιφέρειας μας και στα προβλήματά που αντιμετωπίζουμε από κοινού, αφού λογαριάσαμε καλά την κρισιμότητα των στιγμών και αφουγκραστήκαμε την αγωνία όλων σας, εκτιμήσαμε ότι πλέον δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια υπομονής απέναντι στην αδράνεια που έχουν επιβάλει οι εδώ εκπρόσωποι του κυβερνητικού συνδικαλισμού της Π.Α.Σ.Κ. Π. & της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. 
  Ότι είχαμε να περιμένουμε από την χρόνια εναλλασσόμενη παρουσία τους στην διοίκηση της Ένωσης μας από πλευράς δραστηριοτήτων το είδαμε να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια των δημοσίων και των διαπροσωπικών σχέσεων με τα κέντρα εξουσίας .
  Ως συνέπεια αυτής της στάσης τους αντιληφθήκαμε όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούμε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ότι ως εργαζόμενοι έχουμε εγκαταλειφθεί έρμαια των υπηρεσιακών αναγκών που σε μόνιμη βάση πλέον καλύπτονται σε βάρος των δικαιωμάτων μας χωρίς να πιέζουν τις εκάστοτε κυβερνήσεις και τις φυσικές ηγεσίες για να δώσουν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα μας .  
 Το αποτέλεσμα αυτής της στάσης τους είναι :
 Για όλους τους παραπάνω λόγους και για όσους ακόμη υπάρχουν και απασχολούν τους εργαζόμενους από τα δεκάδες άλυτα προβλήματα μας, πήραμε την πρωτοβουλία και την απόφαση προκειμένου να βγούμε από το αδιέξοδο της αδράνειας τους να ιδρύσουμε  στην περιφέρεια μας την : 
                                                       ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
                                                                            
    Η απόφαση μας να ιδρύσουμε την Ε.Α.Κ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας έγκειται στο γεγονός και στην εκτίμηση μας ότι :
 
            Συνάδελφοι Συναδέλφισες
 
             Συνάδελφοι ήρθε η ώρα ! Εμπρός για ένα σωματείο αγωνιστικό στο πλευρό των εργαζομένων .
                                              
                                 Για την Ε.Α.Κ.Π. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Κεντρικής Μακεδονίας     
.  
                                                      Τα ιδρυτικά της μέλη
.
      Πυρ/στης     Βαλάσης            Αθανάσιος                  τηλ:   6973554131
      Πυρ/στης     Μανωλάκης       Γεώργιος                            6972621800
      Αρχ/στης     Μελιόπουλος      Γεώργιος                           6932473532
      Πυρ/στης     Μοσχόπουλος    Γεώργιος                          6946297281
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις