Ημερομηνία:14-07-2008
Τίτλος: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Ανακοίνωση:

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Β Ε Σ Τ Ω Ν
Ε.Α.Κ.Π
Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυρ/κου Σώματος Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας
 
Κιν..6973827971- 6973552943-6973353064                   Ε mail: info@old.eakp.gr
 
 
 ΠΑΤΡΑ   10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008                                ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας Δυτικής Ελλαδας
.
                                                                   Κοινοποίηση:  Το Δ.Σ της    Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας
.
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
  Πάγια θέση της παράταξής μας είναι  η οριστική επίλυση αρκετών σημαντικών προβλημάτων η αντιμετώπιση των εκάστοτε καταστρατηγήσεων βασικών κεκτημένων δικαιωμάτων, που ταλανίζουν τους συναδέλφους της Περιφέρειάς μας. Ενώ βρισκόμαστε στην αρχή της αντιπυρικής περιόδου παρατηρήθηκε το φαινόμενο σε πολλές Υπηρεσίες και Κλιμάκια της Περ/ρειας μας συνάδελφοι οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής με πρόσχημα τον δείκτη επικινδυνότητας (4) και τα στάδια ετοιμότητας ,να καλούνται προκειμένου να επανδρώσουν περιπολικά ή να μείνουν εντός των υπηρεσιών για κάλυψη ενδεχόμενου συμβάντος.
  Ως Ε.Α.Κ.Π Ε.Υ.Π.Σ ΠΕΡ/ΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ από την πρώτη κιόλας στιγμή που δεχθήκαμε καταγγελίες για την    κατ’ επανάληψη προσπάθεια δέσμευσης του ελευθέρου χρόνου  μας ,καλέσαμε-ενημερώσαμε (όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις) το Προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ ΠΕΡ/ΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ να πάρει θέση και να παρέμβει άμεσα και προς κάθε κατεύθυνση με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων και την αποτροπή κάθε προσπάθειας δέσμευσης της ελευθερίας μας. Και αυτή την αντιπυρική περίοδο η Πολιτική και Φυσική ηγεσία θέλοντας να καλύψουν τα κενά οργανικών θέσεων που υπάρχουν στο Πυροσβεστικό Σώμα καλούν για πολλοστή φορά τον   πυροσβέστη να προσφέρει πρόσθετη εργασία πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου παρά την θέληση του.
  Άλλωστε αυτό δηλώθηκε ξεκάθαρα διάμεσου Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνάντηση που είχε πρόσφατα η Ε.Α.Κ.Π μαζί του.
 Συνάδελφοι μετά από συνεχόμενες παρεμβάσεις της Ε.Α.Κ.Π, σε ορισμένες υπηρεσίες , δεν υλοποιήθηκαν οι εκάστοτε προθέσεις καταστρατηγήσεων βασικών κεκτημένων δικαιωμάτων..
  Μετά από όλα τα παραπάνω αναμένουμε την άμεση, ουσιαστική, ασυμβίβαστη και προς κάθε κατεύθυνση παρέμβαση του Δ.Σ της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας. ως οφείλει και έχει υποχρέωση απέναντι στους εργαζόμενους πυροσβέστες  Δυτικής Ελλάδας για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα μας συνολικά και όχι μεμονωμένα.
 
                                                                                      ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
 
 Οι επιφυλακές χωρίς συμβάντα σε εξέλιξη με πρόσχημα τον δείκτη επικινδυνότητας και τα στάδια ετοιμότητας, καθώς και αυτές που διατάσσονται αυθαίρετα δίχως να υπάρχουν οι προϋποθέσεις που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη κατά την αντιπυρική περίοδο και όχι μόνο.
Απαιτούμε να ισχύσει η υπ αριθμ.20185 Φ.105.9/4-6-1999 Δ/γη Α.Π.Σ. με θέμα «Επιφυλακή πυροσβεστικού προσωπικού και ρύθμιση συναφών θεμάτων» που ερμηνεύει το άρθρο 24 του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. και με την οποία «προσδιορίζεται επακριβώς ο τρόπος και η διαδικασία εφαρμογής της επιφυλακής του Πυρ/κου προσωπικού καθώς και ο χρόνος ξεκούρασης αυτού» όπως αναφέρεται στην υπ αριθμ. 70418 Φ.109.1/21-12-2007 Απάντηση του Αρχηγού Π.Σ. σε αιτήματα της Ε.Υ.Π.Σ. Βορείου Αιγαίου.
   Από τα παραπάνω στοιχεία απορρέει ότι: σε κάθε περίπτωση που υπάλληλος καλείται σε επιφυλακή θα πρέπει να ενημερώνεται ποιος τη διατάσσει και σε ποιο στάδιο υφίσταται. Αν διαπιστώσει έλλειψη νομιμότητας, εκτελεί την υπηρεσία του και καταθέτει  Δ.Υ. αναφορά ζητώντας έγγραφη απάντηση από τη Διοίκηση για τους λόγους που κλήθηκε. Στη συνέχεια θα καταθέσει την απάντηση με το αντίγραφό της αναφοράς στο Δ.Σ. του Σωματείου το οποίο θα αναλάβει τις περαιτέρω ενέργειες.
 
 
 
Το ωράριο των Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζεται από τις διατάξεις του Νόμου 1157/1981 και τις υπ αριθμ.14867 Φ.012.5/57/27-11-1981, 14868 Φ.012.5/58/27-11-1981 κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς και την υπ αριθμ. 9459 Φ.105.6/16-3-1987 Διαταγή Α.Π.Σ. με θέμα: «Κωδικοποίηση Δ/γων θέσπισης και εφαρμογής της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας και καθιέρωση τρόπου διεξαγωγής της υπηρεσίας στους πυροσβεστικούς σταθμούς» με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι σχετικές αποφάσεις του Υ.Δ.Τ. και οι Δ/γες του Α.Π.Σ. για την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας στο Π.Σ. Με την 25566 Φ.105.6/25-5-2001 Δ/γη Α.Π.Σ. με θέμα «ετοιμότητα πυροσβεστικού προσωπικού» ορίζεται ρητά ότι η περικοπή ρεπό επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική Διαταγή του Α.Π.Σ.
    H πρόταση που καταθέτει η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών περιλαμβάνει τις ελάχιστες υποχρεώσεις που πρέπει να αναλάβει ένα Δ.Σ. πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου,  έναντι των μελών του και του καταστατικού. Όμως η δράση του δεν μπορεί να περιορίζεται σε αυτές. Οι πυροσβέστες είναι εργαζόμενοι όπως όλοι οι υπάλληλοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οπότε επιβάλλεται στο επίκεντρο της δράσης μας να είναι οι πολύμορφες αγωνιστικές μέθοδοι πάλης, στο πλευρό του συνεπούς συνδικαλιστικού κινήματος ως αναπόσπαστο κομμάτι του. 
ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
.
Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η    Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η     Κ Ι Ν Η Σ Η     Π Υ Ρ Ο Β Ε Σ Τ Ω Ν
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις