Ημερομηνία:08-11-2008
Τίτλος: ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟ Δ.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΔ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ανακοίνωση:

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου
 
 
Ιωάννινα 10-11-2008                                         Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο
                                                                            της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου
                                                                 Κοινοποίηση: Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η.
 
 
Θέμα: «Σύγκληση Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου»
 
Συνάδελφοι
Λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών (Ε.Α.Κ.Π.) με θέμα «Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Π.Δ. για τις τροποποιήσεις στον Κανονισμό Μεταθέσεων» όπου διαπιστώνεται η απόπειρα ανατροπής αξιοκρατικών διατάξεων του κανονισμού όπως:
 
Ζητάμε για τους παραπάνω λόγους την άμεση σύγκληση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να διερευνηθούν αναλυτικά και εμπεριστατωμένα οι επιπτώσεις του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος στην υπηρεσιακή υπόσταση των υπαλλήλων και να καθοριστεί στο εξής η στάση του Σωματείου στο συγκεκριμένο ζήτημα.
 
 
 
                                 Για την Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών
                                 το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου
 
 
 
 
                                 Βλάχος Δημήτριος
 
 
  
 
 
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις