Ημερομηνία18-11-2006
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2002

             ΕΝΩΤΙΚΗ      ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ       ΚΙΝΗΣΗ     ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
                                            Της
         ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Σ.
.                                                                                                                                    .
 
 Αναμόρφωση των Βασικών Μισθών σύμφωνα με την νέα εισοδηματική πολιτική από  
 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002 με βάση την αύξηση του Β.Μ. του Ανθ/γού στις 221.300 ή 649,45 ευρώ.
   ΒΑΘΜΟΙ             
Συν
τελεστές
ΒΑΣΙΚΟΙ
ΜΙΣΘΟΙ
ΑΠΟ 1/1/2001
ΝΕΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ
ΜΙΣΘΟΙ
ΑΠΟ 1/1/2002
 ΜΕΙΚΤΗ
 ΑΥΞΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΑΥΞΗΣΗ
( υπολογισμένες
όλες οι κρατήσεις
πλην της ΕΦΟΡΙΑΣ)
ΠΟΣΟΣ -
ΤΙΑΙΑ
ΑΥΞΗΣΗ
 
 
 
ΔΡΧ.
ΕΥΡΩ
 ΔΡΧ.
ΕΥΡΩ
ΔΡΧ.    
ΕΥΡΩ
ΔΡΧ.
ΕΥΡΩ
          %
 
 ΑΡΧΗΓΟΣ
 2/3
2,30
 
485.100
460.500
1423,62
1351,43
509.000
483.200
1.493,74
1.418,05
23.900
22.700
70,14
66,62
18.111
17.202
53,15
50,48
4,93
4,93
 
 ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ
 2/3
1,95
 
411.300
402.800
1207,04
1182,10
431.500
422.700
1.266,43
1.240,50
20.200
19.900
59,28
58,40
15.308
15.080
44,92
44,26
4,91
4,94
 
 ΥΠΟΣΤ/ΓΟΣ
 2/3
1,83
 
385.900
375.400
1132,50
1101,69
405.000
394.000
1.188,49
1.156,27
19.100
18.600
56,05
54,59
14.474
14.095
42,48
41,36
4,95
4,95
 
 ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ
 2/3
1,68
 
354.300
337.400
1039,77
 990,17
372.000
354.200
1.091,08
1.039,47
17.700
16.800
51,94
49,30
13.413
12.731
39,36
37,36
4,99
4,98
 
 ΠΥΡΑΡΧΟΣ
 2/3
   ½
1,44
 
303.700
292.500
 
 891,27
 858,40
 
318.700
306.900
301.000
935,21
900,66
883,35
15.000
14.000
 
44,02
42,26
 
11.367
10.609
 
33,36
31,13
 
4,94
4,79
 
 
 ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ
 2/3
1,28
 
270.000
263.700
 792,37
 773,88
283.300
276.600
831,30
811,74
13.300
12.900
39,03
37,86
10.079
 9.776
29,58
28,69
4,92
4,89
 
 ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ
 2/3
1,19
 
251.000
246.800
 736,61
 724,28
263.300
258.900
772,85
759,79
12.300
12.100
36,10
35,51
 9.321
 9.169 
27,35
26,91
4,90
4,90
 
 ΠΥΡΑΓΟΣ
 2/3
1,13
238.300
234.800
 699,34
 689,07
250.100
246.400
733.,88
723,11
11.800
11.600
34,63
34,04
 8.942
 8.790
26,24
25,80
4,95
4,94
 
 ΥΠΟΠΥΡΑΓΟΣ
 2/3
1,08
 
227.800
222.200
 668,53
 652,09
239.000
231.100
701,41
684,08
11.200
 8.900
32,87
26,12
 8.487
 6.744
24,91
19,79
4,92
4
 
 ΑΝΘ/ΓΟΣ
 2/3
 ½
1,00
 
 
210.900
208.100
206.700
 618,93
 610,71
 606,60
221.300
218.300
216.900
649,45
640,65
636,54
10.400
10.200
10.200
30,52
29,93
29,93
 7.881
 7.730
 7.730
23,13
22,68
22,68
4,93
4,90
4,93
 
 ΠΥΡΟΝΟΜΟΣ
 2/3
0,96
 
202.500
200.400
 594,28
 588,11
212.400
210.200
623,47
616,87
 9.900
 9.800
29,05
28,76
 7.502
 7.426
22,02
21,79
4,89
4,89
 
 ΑΡΧ/ΣΤΗΣ
 2/3
0,93
 
196.100
193.300
 575,50
 567,28
205.800
202.900
603,99
595,45
 9.700
 9.600
28,47
28,17
 7.351
 7.275
21,57
21,35
4,95
4,97
 
 ΥΠΑΡΧ/ΣΤΗΣ
0,89
187.700
 550,84
197.000
578,01
 9.300
27,29
 7.048
20,68
4,95
 
 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
0,76
160.300
 470,43
168.200
493,58
 7.900
23,18
 5.987
17,57
4,93
 
 ΔΟΚΙΜΟΣ
 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
 
0,32
67.500
 198,09
70.900
207,82
 3.400
9,98
 2.577
7,56
5,03
 
 Ανάλογα επέρχεται αύξηση με Βάση τους Βασικούς Μισθούς και στο Χρονοεπίδομα
                                           ΑΘΗΝΑ     2   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    2002
 ΤΟ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της   Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.      Μιχαήλ Μιχαήλ
 
 
 


Δείτε όλες τις Αρχείο Ανακοινώσεων ΕΑΚΠ