Ημερομηνία19-11-2006
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣΑΝ ΑΠΌ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002

             ΕΝΩΤΙΚΗ      ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ     ΚΙΝΗΣΗ        ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
                                                            ΤΗΣ
     ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
                                                        ΣΩΜΑΤΟΣ
.                                                                                                                                                                                           .
 
  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
 Βάση της ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ επί του νόμου 2838/2000 που κατατέθηκε προς ψήφιση στις 24/4/2002 ,συμπεριλαμβανομένης και της τροπολογίας που κατετέθη την τελευταία στιγμή 23/4και ρυθμίζει προς το ευνοϊκότερο τις μισθολογικές προαγωγές των ΑΝΩΤΑΤΩΝ κυρίως ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ . Στο Σχέδιο Νόμου « Για την εταιρική διακυβέρνηση , θέματα μισθολογίου και άλλες Διατάξεις»
 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧ/ΣΤΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
 
ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΌ 1/1/2001                     ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/7/2002
 
                                            ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΟ   
Α                     
Στα    8   χρόνια του Αρχ/στη                                              Στα   3 χρόνια του Υπαρχιπυροσβέστη   
 «   14      «        «    Πυρονόμου                                         Στα    8 χρόνια   του Αρχ/στη
 «   18      «        «    Ανθ/γού                                                 «     14     «         «    Πυρονόμου
 «   22      «        «    Υποπ/γου                                               «     18     «         «    Ανθ/γού
 «   25      «        «    Πυραγού                                               «      22     «         «    Υποπ/γού
 «   29      «        «    Επιπ/γού                                                «     25     «         «    Πυραγού
                                                                                             Στα   27     «         «    Επιπ/γού
                                                                                             Στα   29     «          «   Αντιπυράρχου
Β
Στα 5   χρόνια τα 2/3 του Αρχ/στη                Στα    5   χρόνια   τα 2/3 του Αρχ/στη
 « 11       «       «    «     «   Πυρονόμου             «    11     «      «     «      «   Πυρονόμου
 « 16      «        «    «     «   Ανθ/γου                                     «     16      «        «     «      «    Ανθ/γου
 « 20      «        «    «     «   Υποπ.γου                                 «      20     «       «      «      «   Υποπ/γου
 « 27      «        «    «     «   Επιπ/γου                            Στα   31   «      το      1/2       «   Πυράρχου ή με
 « 31      «        «    «     «   Αντιπυράρχου                την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας του βαθμού
.                                                                                                                                                                 .
 
                 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΡΧ/ΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
 
ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/1/2001                    ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/7/2002
                                   
                                       ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΟ
Α
Στα 9   χρόνια του Πυρονόμου                      Στα   9   χρόνια του Πυρονόμου
 «    15     «         «    Ανθ/γου                                              «      15      «       «    Ανθ/γου
 «    19     «         «    Υποπ/γου                                            «     19      «       «    Υποπ/γου
 «    24     «         «    Πυραγού                                             «     24      «       «     Πυραγού
 «    28     «         «    Επιπ/γου                                            Στα 26 χρόνια του Επιπ/γου
                                                                                              Στα 28 χρόνια του Αντιπ/ρχου
 
Β
Στα 17 χρόνια τα 2/3 του Υποπ/γου                                Στα 12 χρόνια τα 2/3 του Ανθ/γου
 «     21      «        «   «     «   Πυραγού                                   «   17      «        «    «    «   Υποπ/γού
 «     26     «         «   «     «   Επιπ/γού                                    «   21      «       «     «    «   Πυραγού
 «     30     «         «   «     «   Αντιπ/ρχου                           Στα 31   χρόνια τα 2/3 του Πυράρχου
.                                                                                                                                                             .
 
                     ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΠΥΡΟΝΟΜΩΝ
 
ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/7/2000                              ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/7/2002
 
ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΟ
 Α
 Στα    13 χρόνια του Ανθ/γου                                              Στα 12 χρόνια του Ανθ/γου
 Στα    16 χρόνια του Υποπ/γού                                            Στα   16 χρόνια του Υποπ/γού
   «       20     «        «    Πυραγού                                              «     20    «        «    Πυραγού
   «       24     «       «     Επιπ/γού                                              «     24     «        «    Επιπ/γού
   «       27     «        «    Αντιπ/ρχου                                           «     27     «        «    Αντιπ/ρχου
                                                                                                  Στα 31 χρόνια του Πυράρχου
Β
Τα 2/3 του Πυράρχου με την αποστρατεία    Στα 10 χρόνια τα 2/3 του Ανθ/γου
λόγω ορίου ηλικίας στα 55                                              Στα 14 χρόνια τα 2/3 του Υποπ/γου
                                                                                             Στα 18 χρόνια τα 2/3 του Πυραγού
                                                                                             Στα   22 χρόνια τα 2/3 του Επιπ/γού
                                                                                             Στα   29 χρόνια το ½    του Πυράρχου
.                                                                                                                                                              .
                                                                   
          ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚ ΠΥΡΟΝΟΜΩΝ
 
ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/7/2000
ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 
   Στα 23 χρόνια του Επιπ/γού
     «   25      «        «   Αντιπ/ρχου
     «   31      «        «   Πυράρχου
 Στα   29     «      οι Επιπ/γοί του Πυράρχου
 
                                                   ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/7/2002
                                                     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΟ
 
Στα 14 χρόνια του Υποπ/γού                                             Στα 12 χρόνια τα 2/3 του Υποπ/γού      
Στα 17 χρόνια του Πυραγού                                               Στα 15 χρόνια τα 2/3 του Πυραγού
Στα 21 χρόνια του Επιπ/γού                                              Στα 19 χρόνια τα 2/3 του Επιπ/γού
Στα 25 χρόνια του Αντιπ/ρχου                                           Στα 23 χρόνια τα 2/3 του Αντιπ/ρχου
                                                                                                                         Στα  27 χρόνια τα 2/3 του Πυράρχου
 
          ΤΟΥ ΠΥΡΑΡΧΟΥ                                                                                  ΤΟ   1/3   ΤΟΥ   ΑΡΧΙΠ/ΡΧΟΥ
Στα 30 χρόνια οι Ανθ/γοί και οι Υποπ/γο                                                    Στα  33 χρόνια οι Υποπ/γοί
Στα 29 χρόνια οι Πυραγοί                                                                              Στα  32 χρόνια οι Πυραγοί
Στα 28 χρόνια οι Επιπ/γού                                                   Στα 31 χρόνια οι Επιπ/γοί
Στα 27 χρόνια οι Αντιπ/ρχοι                                                 Στα 30 χρόνια οι Αντιπ/ρχοι
 
      Τα 2/3   ΤΟΥ ΑΡΧ/ΡΧΟΥ                                           
Οι Πύραρχοι από της Προαγωγής τους                               Τα 2/3 του Αρχιπ/ρχου οι Υποπ/γοί
Οι Αντι/ρχοι στα 32 χρόνια                                                   λόγω αποστρατείας με 35ετία ή 
Οι Επιπ/γοί στα 33 χρόνια                                                     ορίου ηλικίας ένα μήνα πριν.
Οι Πυραγοί στα 34 χρόνια
.                                                                                                                                                             .
 
 
                       ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ   ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
 
                                          ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΌ 1/7/2000
                                             ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 
 Οι Ανθ/γοί    στα 6 χρόνια του Υποπ/γού   και στα 12 χρόνια τα 2/3 του Πυραγού
 Οι Υποπ/γοί   «   10     «         «     Πυραγού    «     «   15    «       «   «     «     Επιπ/γού
 Οι Πυραγοί    «   15    «          «     Επιπ/γού    «     «    19   «       «    «    «     Αντιπ/ρχου
 Οι Επιπ/γοί    «    19    «         «     Αντ/ρχου   «     «    23   «       «     «    «    Πυράρχου
 Οι Αντ/ρχοι   «    23    «         «     Πυράρχου «     «    27   «       «     «    «    Αρχ/ρχου
 Οι Πύραρχοι «    27    «         «      Αρχ/ρχου «     «    31   «       «     «    «    Υποστρατήγου
 Οι Αρχ.ρχοι «    31    «      τα   2/3   Υποστρατήγου
Οι Υποστράτηγοι στα 32   τα 2/3 του Αντιστρατήγου
Αντιπύραρχοι και άνω όταν αποστρατεύονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες προάγονται μισθολογικά στον αμέσως επόμενο βαθμό ένα μήνα πριν την αποστρατεία .
 
                                           ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/7/2002
                                             ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΟ
 Οι Ανθ/γοί    στα 6 χρόνια του Υποπ/γού   και στα 12 χρόνια τα 2/3 του Πυραγού
 Οι Υποπ/γοί   «   9     «         «     Πυραγού    «     «   14    «       «   «     «     Επιπ/γού
 Οι Πυραγοί    «   14   «          «     Επιπ/γού    «     «   18   «       «    «    «     Αντιπ/ρχου
 
 ΟΙ ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΙ 
Στα 18 χρόνια του Αντ/ρχου   και   στα 20 τα 2/3 του Πυράρχου 
Στα 25 χρόνια του Πυράρχου και στα 29 τα 2/3 του Αρχ/ρχου   
                                          
 ΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΙ
Στα 23 χρόνια του Πυράρχου και στα 25 τα 2/3 του Αρχ/ρχου
Στα 28 χρόνια του Αρχ/ρχου
 
 ΟΙ ΠΥΡΑΡΧΟΙ
Στα 26 χρόνια του Αρχ/ρχου 
Στα 28 χρόνια του Υποστρατήγου   
 
 ΟΙ ΑΡΧ/ΡΧΟΙ
 Στα 27 παίρνουν Β.Μ. του Υποστρατήγου και στα 29 το 1/3 του Αντιστρατήγου
                            
ΟΙ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΙ  στα 28 Β.Μ. παίρνουν του Αντιστρατήγου  
 
ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΙ στα 29 ο αμέσως επόμενος Β. Μ. του μισθολογικού τους βαθμού.
 
Ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος που διανύθηκε αθροιστικά στις Ένοπλες
Δυνάμεις , στην Ελληνική Αστυνομία , στο Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα , στην Τέως Χωροφυλακή και στην τέως Αστυνομία Πόλεων από την ημερομηνία κατάταξης , η Υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις ως κληρωτού ή εφέδρου , καθώς και ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης στα Α.Ε.Ι. στα Τ.Ε.Ι. στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν. ) , η προβλεπόμενη κατά περίπτωση από την κείμενη νομοθεσία θαλάσσια υπηρεσία , πριν και μετά την λήψη του διπλώματος Γ΄ Τάξης Αξιωματικού του Εμπορικού Ναυτικού και ο ελάχιστος χρόνος απόκτησης ειδικότητας αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξης . Δεν λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία η θαλάσσια υπηρεσία η οποία διανύθηκε πριν από την αποφοίτηση του από την οικεία Σχολή .
 
                                                                                  ΑΘΗΝΑ   25 Απριλίου 2002
 
                                                                            Για την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση
                                                                Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ
                                                                                         Μιχαήλ   Μιχαήλ
  
 
 
 
 
  
                                               
 
 
 


Δείτε όλες τις Αρχείο Ανακοινώσεων ΕΑΚΠ