Ημερομηνία07-02-2010
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ

 
       Παραθέτουμε τις βασικές διατάξεις που καθορίζουν το ωράριο εργασίας του Πυροσβεστικού Προσωπικού για την αξιοποίηση τους από όλους τους συναδέλφους σε ζητήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με την εφαρμογή του.                      
( Θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλες )
.
 
             ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΔΙΑΤΑΓΕΣ   ΓΙΑ ΤΟ  ΩΡΑΡΙΟ
 
 
 •                     Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 9459 Φ. 105.6/16-3-1987 «Κωδικοποίηση οδηγιών θέσπισης και εφαρμογής 5νθήμερης εβδομάδας εργασίας και καθιέρωση τρόπου διεξαγωγής της υπηρεσίας στους Πυρ/κους Σταθμούς»
 Σελίδα 1η www.old.eakp.gr/pdf/e19871.doc
        "    2η www.old.eakp.gr/pdf/e19872.doc
        "    3η www.old.eakp.gr/pdf/e19873.doc
        "    4η www.old.eakp.gr/pdf/e19874.doc
        "    5η www.old.eakp.gr/pdf/e19875.doc
        "    6η www.old.eakp.gr/pdf/e19876.doc
        "    7ηwww.old.eakp.gr/pdf/e19877.doc
        "    8η www.old.eakp.gr/pdf/e19878.doc
        "    9η www.old.eakp.gr/pdf/e19879.doc
                                        -------------------------------------------
 •                    Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 19304 Φ. 105.6/11-6-1987 «Παροχή διευκρινήσεων»
 
       "      2η www.old.eakp.gr/pdf/19304sel2.doc
 
                                     -----------------------------------------------
 •                    Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 3855 Φ. 105.6/31-1-1989 «Χρηματικές αποζημιώσεις προσωπικού για προσφορά εργασίας πέραν του πενθημέρου»
 Σελίδα 2η   www.old.eakp.gr/pdf/3855sel2.doc
 
                                  ---------------------------------------------------
 •                     Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 6296 Φ. 105.6/1-3-1989 « Χρηματικές αποζημιώσεις προσωπικού για προσφορά εργασίας πέραν του πενθημέρου »
 
 Σελίδα 1η www.old.eakp.gr/pdf/6296.doc
 
                                 ----------------------------------------------------
 •                     Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 18748 Φ. 105.6/4-9-1990 «Χρηματικές αποζημιώσεις προσωπικού για προσφορά εργασίας πέραν του 5νθημέρου».
 
                                ----------------------------------------------------
 •                     Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 7854 Φ. 105.6/27-2-1992 «6/ήμερη ή 8/ήμερη υπηρεσία πυρκαγιάς».
 Σελίδα 1η www.old.eakp.gr/pdf/7854.doc
 
                               ------------------------------------------------------
 •                     Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 12178 Φ. 105.6/3-4-1993 «Διεξαγωγή της υπηρεσίας».
 
                             ---------------------------------------------------------
 •                     Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 13421 Φ. 105.6/15-4-1993 «Υπηρεσία Υποδ/των κατά τις αργίες».
 
 Σελίδα 1η  www.old.eakp.gr/pdf/13421.doc
                             ---------------------------------------------------------
 •                     Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 9142 Φ. 105.6/8-3-1994 «Χρηματικές αποζημιώσεις προσωπικού για προσφορά εργασίας πέραν του 5νθημέρου»
 Σελίδα 1η www.old.eakp.gr/pdf/9142.doc
                            ---------------------------------------------------------
 
 •                     Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 619 Φ. 105.6/9-6-1995 «Χορήγηση 24ωρης ανάπαυσης τις ημέρες επίσημων αργιών στους Διοικητές ή Αναπληρωτές Διοικητές των Πυρ/κων Υπηρεσιών»
 
 Σελίδα 1η www.old.eakp.gr/pdf/619.doc
                          -------------------------------------------------------------
 •                     Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 35247 Φ. 105.6/13-11-1997 «Ορισμός σε υπηρεσία πυρκαγιάς ή διάσωσης του πυροσβεστικού προσωπικού που υπηρετεί στα γραφεία Πυροσβεστικών Σταθμών»
 
                             -----------------------------------------------------------
 •                     Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 51240 Φ. 105.6/15-12-1999 «Χρόνος εργασίας του πυροσβεστικού προσωπικού»
        "     2η www.old.eakp.gr/pdf/51240sel2.doc
 
                          
 
                                                 ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ
 
 •                     Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 20185 Φ. 105.9/4-6-1999 «Επιφυλακή πυροσβεστικού προσωπικού & ρύθμιση συναφών θεμάτων».
      "      2ηwww.old.eakp.gr/pdf/20185sel2.doc
      "      3ηwww.old.eakp.gr/pdf/20185sel3.doc
      "      4η www.old.eakp.gr/pdf/20185sel4.doc
 
                           --------------------------------------------------------------------
 •                     Δ/γη Α.Π.Σ. υπ. αρ.ιθμ. 32453 Φ. 105.9 / 26-9-2003 « Επιφυλακή πυροσβεστικού προσωπικού»

  Σελίδα 1η www.old.eakp.gr/pdf/32453.doc

                        -----------------------------------------------------------------------

 •                Δ/γη  Α.Π.Σ. υπ. αρ.ιθμ. 25566 Φ. 105.6 /  25/5/2001  " Ετοιμότητα πυροσβεστικού προσωπικού ¨" www.old.eakp.gr/pdf/255662552001.pdf

                                         ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΥΛΑΚΩΝ

 •            Άρθρο για το πλαίσιο εφαρμογής των επιφυλακών, τις συνέπειες & τους τρόπους αντιμετώπισηςwww.old.eakp.gr/pdf/epifilaki.pdf

 

 
 


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις