Ημερομηνία15-12-2010
ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΟ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ  
 
Το Α.Π.Σ. και η πολιτεία συμπεριφέρεται τους Υπαλλήλους του Σώματος ως υπαλλήλους δεύτερης κατηγορίας!! Συνεχίζει να διοργανώνει σεμηνάρια, Σχολές Επιμόρφωσης Επιπυραγών, και άλλες επιμορφωτικές δραστηριότητες ΑΛΛΑ με χρήματα που δανίζεται από τις τσέπες ή το πενιχρό οικογενειακό κομπόδεμα των Υπαλλήλων!!! τα οποία ή μάλλον ένα μέρος από αυτά θα καταβάλει σε απροσδιόριστο ειδικά με τις παρούσες συνθήκες χρόνο. \"Εξαναγκάζει\" (ποιός θα αρνηθή να συμμετέχει και ειδικά  αν είναι Αξιωματικός Καριέρας)δηλαδή τους Υπαλληλους να έχουν κομπόδεμα για να το διαθέσουν για τη διοργάνωση των διαφόρων σεμηναρίων της Υπηρεσίας. Διοργανώνει δηλαδή το Π.Σ. τα σεμηνάρια και τις Σχολές μετεκπαίδευσης με χρήματα από τις οικογένειες του Προσωπικού. Αυτό γίνεται ακόμη ποιό δυσβάστακτο στην παρούσα περίοδο που το εισόδημά ας έχει εξανεμισθεί στο βομό της διάσωσης των Τραπεζών και του Πολιτικοοικονομικού κατεστημνένου. Αναγκάζουν υπαλλήλους που συμμετέχουν στη Σχολή Μετεκπαίδευσς Επιπυραγών από την Επαρχία να ξοδέψουν για τη διατροφή τους στην Αθήνα για 2,5 μήνες ενώ θα έπρεπε να την καλύπτουν μαζί με τη διαμονή όπως γίνεται απο όλλα τα Υπουργεία όταν διοργανώνουν σεμηνάρια. Περίπου 2000 Ευρώ θα είναι τα έξοδα ενός υπαλλήλου απο μια επαρχιακή Υπηρεσία για να συμμετέχει στην περιβόητη Σχολή. Σε καμιά περίπτωση δεν υπεισέρχομαι στην αναγκαιότητα της λειτουργίας αυτών των Σχολών και των Σεμιναρίων που σίγουρα χρειάζονται αλλά γι\' αυτά περικοπές δεν έπρεπε να γίνουν, χρήματα για τα σεμινάρια δηλαδή υπάρχουν, ενώ για το Επίδομα Δασών δεν υπάρχουν!!!! Σας καταθέτω την διαμαρτυρία μου γι\' αυτήν την κατάσταση και ελπίζω να εκφράζω όλους τους συναδέλφους που απ΄όσο γνωρίζω δεν τους περισσεύουν 2.000 ευρώ για τη συμμετοχή τους στη Σχολή και άλλοι θα τα στερήσουν από τις οικογένειές τους και άλλοι θα τα δανειστούν για λογαριασμό άλλων. Το λιγότερο που θα έπρεπε να γίνει νομίζω είναι να δοθεί προκαταβολικά το πενιχρό Εκπαιδευτικό Επίδομα ώστε να μειωθεί το Χαράτσι που θα καταβάλουμε!!!! Εγώ πάντως όπως και στο παρελθόν θα το ζητήσω με Αναφορά μου!!!!


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις