Ημερομηνία01-09-2011
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΔείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις