Ημερομηνία29-12-2011
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΧΙΜΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣΔείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις