Ημερομηνία26-08-2012
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΠΠΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ

Διαβάστε την απάντηση της ΕΑΚΠ στο ερωτημα: www.old.eakp.gr/pdf/erotomappy.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις