Ημερομηνία27-01-2007
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Κ.Λ.Π

 ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ 
 
Συνάδελφος με Γ΄ πολιτικό δίπλωμα μπορεί η υπηρεσία να το κάνει Ε΄ υπηρεσιακό και ειδικότερα χειριστής Βραχιονοφόρου 22μ ;
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ
 
 Αγαπητέ συνάδελφε η απάντηση στο ερώτημα σου είναι ότι βάση του Π.Δ. 349/90  « Χορήγηση και επέκταση αδειών ικανότητας οδηγού και χειριστή υπηρεσιακών αυτοκινήτων και μηχανημάτων στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους » η υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει άδεια ικανότητας οδηγού υπηρεσιακών οχημάτων και άδεια ικανότητας χειριστή ειδικών υπηρεσιακών μηχανημάτων και αυτοκινήτων ( άρθρου 1 «Υπηρεσιακές άδειες οδήγησης ») .
 Στο άρθρο 9 « ΄Άδεια χειριστή ειδικών πυροσβεστικών μηχανημάτων » αναφέρει ότι « Στο πυροσβεστικό προσωπικό που κατέχει υπηρεσιακή άδεια οδήγησης Γ΄ και άνω και έχει χρησιμοποιηθεί στην οδήγηση υδροφόρων πυροσβεστικών αυτοκινήτων μπορεί να χορηγηθεί μετά από προηγούμενη εκπαίδευση και εξέταση άδεια χειριστή ειδικών υπηρεσιακών μηχανημάτων και αυτοκινήτων.»
 Άρα δεν είναι απαραίτητο να γίνει επέκταση του διπλώματος σε Ε΄ για να γίνει κάποιος χειριστής του βραχιονοφόρου.
 Προβλέπεται όμως και η επέκταση κατηγορίας από το άρθρο 8 «Επέκταση υπηρεσιακών αδειών». Όπου αναφέρει « Για την επέκταση υπηρεσιακής άδειας οδήγησης αυτοκινήτων σε ανώτερη κατηγορία απαιτείτε η ισχύουσα υπηρεσιακή άδεια ( κατηγορίας Β΄ Γ΄ Δ΄ ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσης ή επέκτασης » Αυτό φυσικά γίνετε όταν το επιβάλουν οι υπηρεσιακές ανάγκες ή το ζητήσει ο ίδιος ο υπάλληλος .
 Επιπροσθέτως συνάδελφε θα επισημαίναμε ότι ενώ μέσα από τις διατάξεις  του Π.Δ. προβλέπονται ο τρόπος εκπαίδευσης και οι διαδικασίες εξέτασης, στην πράξη αρκετές φορές παρατηρείτε το φαινόμενο να χορηγούνται άδειες ή να αναβαθμίζονται διπλώματα με συνοπτικές διαδικασίες χωρίς μάλιστα την εξέταση τον εξεταζομένων και αυτό έγινε σε ευρεία κλίμακα την περίοδο 2001 και 2002 όταν με μία σφραγίδα και με μία υπογραφή χορηγούσαν άδεια χειριστή εκχιονιστικών μηχανημάτων.
   Η υπόθεση αυτή αποκαλύφθηκε και σταμάτησε τουλάχιστον για εκείνη την περίοδο, μετά από παρέμβαση της ΕΑΚΠ και της Ε.Υ.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας στον τότε Αρχηγό του Π.Σ. καθιστώντας με αδιάσειστα στοιχεία τόσο τον ίδιο υπεύθυνο όσο και κάθε άλλον υπηρεσιακό παράγοντα έναντι του Νόμου για ότι θα μπορούσε να προκύψει σε βάρος υπαλλήλων ή πολιτών από την μη τήρηση όσων προβλέπεται για την χορήγηση των σχετικών αδειών . 
 Είναι ευθύνη μας λοιπόν και πάνω από όλα για την ασφάλεια των ίδιων των οδηγών - χειριστών να απαιτούν να γίνεται ουσιαστική εκπαίδευση και να τηρούνται όλες οι διαδικασίες και να αρνούνται να τους χορηγείτε δίπλωμα εάν αυτοί οι ίδιοι δεν νοιώθουν έτοιμοι .
 Συνάδελφε αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα σου και πιστεύουμε να το καλύψαμε. Μία προσεκτική ματιά στο Π.Δ. 349/90 θα σε βοηθήσει να μάθεις περισσότερα σχετικά με το θέμα χορήγησης διπλωμάτων και αδειών.
 Σε λίγο καιρό θα μπορείς να το βρεις όπως και κάθε σχετική Νομοθετική διάταξη που αφορά υπηρεσιακά και εργασιακά θέματα στην ιστοσελίδα της ΕΑΚΠ .
 Ευχαριστούμε για την επικοινωνία !  


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις