Ημερομηνία12-04-2007
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙ ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΛΟΓΩ ΥΓΕΙΑΣ

 ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
 
 Μετάθεση για λόγους υγείας πότε ακριβώς μπορώ να πάρω? Αν πάσχει από δυσίατο νόσημα η μητέρα μου η οποία έχει και σωματική αναπηρία πάνω από 67% και παίρνει σύνταξη αναπηρίας, ο πατέρας μου συνταξιούχος λόγω ηλικίας και εγώ άγαμος, συντρέχουν λόγοι για μετάθεση? Εγώ υπηρετώ Αθήνα και οι γονείς μου μένουν επαρχία.
 
 
 
Απάντηση για τη μετάθεση για λόγους υγείας .
 
1) Τι προβλέπεται:
Με την τελευταία τροποποίηση του Π.Δ 170/96 ΚΕΦ. Β (κανονισμός μεταθέσεων) με το Π.Δ 86/2005 προβλέπεται η μετάθεση για λόγους υγείας συγγενούς μέχρι 2ου βαθμού, συγκεκριμένα:
Με το Άρθρο 10 παράγραφος 1 του Π.Δ 86/2005 προβλέπονται τα εξής:
                 Άρθρο 10 παρ.1
« 1.Εξαιρούνται των μεταθέσεων – αποσπάσεων και υπηρετούν στην πόλη που επιθυμούν οι πολύτεκνοι, οι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες…….ή έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια συγγενούς εξ αίματος μέχρι 2ου βαθμού,….
 
2) Πότε υποβάλλουμε Αίτηση
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 12 του Π.Δ 170/96 (Μεταθέσεις για λόγους Υγείας) προβλέπονται τα εξής: «Αίτηση μετάθεσης για λόγους υγείας υποβάλλεται οποτεδήποτε και η μετάθεση πραγματοποιείται εντός μηνός από την υποβολή της Αίτησης, έστω και αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στις πόλεις όπου ζητά να μετατεθεί ο Υπάλληλος».
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 12 του Π.Δ 170/96 οι υπάλληλοι μετατίθενται ως υπεράριθμοι και επιστρέφουν στην υπηρεσία απ’ όπου προήλθαν όταν εκλείψουν οι λόγοι που προκάλεσαν την μετάθεση, εκτός και επιθυμούν να μετατεθούν αλλού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
 
Συνάδελφε το Π.Δ 170/96 και το Π.Δ 86/2005 μπορείς να το ζητήσεις από Γραμματεία της Υπηρεσίας σου με αίτηση σου .
 
 
 Ακολουθεί υπόδειγμα αίτησης   
 
 
ΑΙΤΗΣΗ

Του ………….(……….) ………… …………
του ……………………….


ΘΕΜΑ: « Αίτηση μετάθεσης κατ’ εξαίρεση για λόγους υγείας»

ΣΧΕΤ: 1) Π/Δ 86/2005 άρθρο 10 παρ.1
2) ΠΔ 170/96 Άρθρο 12 παρ.2
3) (εδώ θα προσθέσει την Δικαστική απόφαση)


Αθήνα ..../…/ 2007                                                    ΠΡΟΣ:
Το Συμβούλιο Μεταθέσεων Πυρονόμων Αρχιπυροσβεστών Πυροσβεστών.


Παρακαλώ όπως ενεργήσετε και μετατεθώ για λόγους υγείας κατ’ εξαίρεση σύμφωνα με την παρ.1 του Άρθρου 10 του Π/Δ 86/2005 από την Δ.Π.Υ. Αθηνών προς την Π.Υ ……….. στην οποία επιθυμώ να υπηρετώ σύμφωνα με την παραπάνω (1) Σχετική διότι έχω με δικαστική απόφαση την επιμέλεια της μητέρας μου η οποία πάσχει από το…. δυσίατο νόσημα και έχει αναπηρία 67% το οποίο βεβαιώνω με το υπ’ αριθμό (3) σχετικό δικαστικό έγγραφο που σας υποβάλλω.
Συνημμένα σας υποβάλλω τα εξής έγραφα:
1)…………………..
2) ………….. ……..
Παρακαλώ όπως η μετάθεσή μου πραγματοποιηθεί από (υποχρεωτικά εκτελείται εντός μηνός και εδώ γράφουμε πότε θέλουμε, όχι βέβαια την επόμενη, αλλά να υπολογίσουμε ότι το συμβούλιο μεταθέσεων συνεδριάζει τέλος κάθε μήνα) σύμφωνα με την παραπάνω (2) Σχετική (ΠΔ 170/96 Άρθρο 12 παρ.2)
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. 


                                                                                                                   Ο  ΑΙΤΩΝ 

                                                                                                 ………………..     …………….
                                                                                                                   ………………

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις