Ημερομηνία16-07-2007
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΛΑΔΛΕΦΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΌΝΝΗΣΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ - ΩΡΑΡΙΟΥ - ΕΠΙΦΥΛΑΚΏΝ Κ.Λ.Π.

 
ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ 
.
 
Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ καλή δουλειά που έχετε κάνει στον διαδικτυακό χώρο σας. Για πρώτη φορά υπάρχει ένα μέσο στο οποίο μπορεί να προσφύγει ο απλός πυροσβέστης προκειμένου να μάθει και να ρωτήσει για τα φλέγοντα εργασιακά θέματα που τον αφορούν.
Θα σας παραθέσω ορισμένα ερωτήματα που αφορούν απορίες που μου δημιουργήθηκαν διαβάζοντας την νομοθεσία και τις διάφορες υπηρεσιακές διαταγές που κατά καιρούς έχουν εκδοθεί.

1.    ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ

Στην Υπηρεσία (………….) από όσο θυμάμαι (είμαι σειρά του 1998), αλλά και στην Π.Υ. ………………… οι υπάλληλοι λαμβάνουν κάθε καλοκαίρι15νθήμερη καλοκαιρινή άδεια.
Προσωπικά επειδή είμαι ορισμένος ως γραφέας (εποχικοί), συνήθως έπαιρνα 12ήμερο Κ.Α. και ειδικότερα τα δύο τελευταία χρόνια και προκειμένου να διευκολύνω την Υπηρεσία καθώς δεν υπάρχει άλλος συνάδελφος να με αντικαθιστά στα καθήκοντά μου, έπαιρνα μία εβδομάδα τον Ιούλιο και μία τον Αύγουστο.
Το άρθρο 107 του Π.Δ. 210/1992 σαφώς αναφέρει ότι δικαιούμαστε 20ήμερη κανονική άδεια.
Βλέποντας τον παραλογισμό που κυριαρχεί στο Π.Σ. και την μεταχείριση που έχουμε, αποφάσισα φέτος να λάβω το σύνολο της άδειας που δικαιούμαι το καλοκαίρι δηλαδή 20 ημέρες (έχω υπόλοιπο 75 ημ. ¶δειας) και να πάψω να «εξυπηρετώ» την Υπηρεσία, αφού …. κάθε πέρσι και καλύτερα. Ο προγραμματισμός αδειών που έχει γίνει, με έχει αδειούχο «το 1ο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου» και έχει υπογραφεί από τον προηγούμενο Διοικητή ο οποίος πήρε μετάθεση. Ενημέρωσα προφορικά τον νέο Διοικητή για την πρόθεσή μου ασκήσω κανονικά το δικαίωμα της άδειας μου, πλην όμως νομίζω ότι δεν το αντιλήφθηκε ή έτσι έδειξε.
Πιστεύω δηλαδή ότι κατά την αίτησή μου για την χορήγηση της άδειας μου θα αντιμετωπίσω προβλήματα, καθώς α) ενώ θεωρητικά υπάρχουν αντικαταστάτες στα καθήκοντά μου (γραμμένοι στην Η.Δ.), οι οποίοι έχουν προγραμματιστεί για άδεια άλλη χρονική περίοδο, στην πραγματικότητα μόνο εγώ γνωρίζω και μπορώ να ασχοληθώ με την μισθοδοσία των εποχικών, β) θα υπάρξουν και από τους υπόλοιπους συναδέλφους αιτήματα για 20ήμερο άδεια, πράγμα το οποίο οι ανάγκες της Υπηρεσίας μας δεν το αντέχουν και η Διοίκηση δεν το θέλει.
Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνω για να διασφαλίσω την σίγουρη και έγκαιρη έναρξη της άδειας μου καθώς και το σύνολο των δικαιούμενων ημερών;
Πως θα αντιμετωπίσω τις όποιες ενστάσεις της Διοίκησης;
Μπορεί η Διοίκηση αν αιτηθώ άδεια από 1η Αυγούστου να μου αναβάλει την έναρξη ή να περιορίσει την διάρκεια;

2.    ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ
Μελέτησα προσεκτικά το υλικό από το site σας.
Θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με τους υπάλληλους που ευρίσκονται σε ανάπαυση όταν καλείται γενική επιφυλακή από τον κ. Αρχηγό ή Δεύτερο Στάδιο επιφυλακής προσωπικού. Σύμφωνα με την παρ. 2 της υπ’ αριθ. 25566 Φ. 105.6 / 25-05-2001 Δγής Α.Π.Σ. «Δεν θα τίθεται σε επιφυλακή το πυρ/κό προσωπικό που βρίσκεται σε ημερήσια ανάπαυση ρεπό ή σε κανονική άδεια παρά μόνο κατόπιν ειδικής διαταγής του ΑΠΣ.
Αυτό σημαίνει ότι κατά την κήρυξη της γενικής επιφυλακής πρέπει να γίνει σαφής μνεία για το προσωπικό που βρίσκεται σε ανάπαυση, προκειμένου να προσέλθει αυτό σε υπηρεσία;
Μπορεί κάποιος υπάλληλος ευρισκόμενος σε ανάπαυση να αρνηθεί να προσέλθει σε υπηρεσία αν δεν έχει με σαφήνεια αναφερθεί ότι υπάρχει γενική επιφυλακή και για το προσωπικό που βρίσκεται σε ανάπαυση, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για παράνομη διαταγή;
Πότε έχουν ρεπό ανάπαυσης τα γραφεία; Σαφώς ορίζεται στην υπ’ αριθ. 9459 Φ. 105.6 / 16-03-1987, ότι έχουν ανάπαυση τις μη εργάσιμες ημέρες Σάββατο και Κυριακές. Με τις αργίες τι γίνεται; Όταν οριστεί ένας υπάλληλος γραφείου πρόσθετη υπηρεσία κάποιο 8ωρο Σάββατο ή Κυριακή και προσέλθει κανονικά για εκτέλεση Υπηρεσίας π.χ. Σάββατο Α΄ 8ωρο, στην συνέχεια την υπόλοιπη ημέρα βρίσκεται σε ανάπαυση; Αν όχι τότε ο υπάλληλος γραφείου με δύο πρόσθετα Σαβ. ή Κυρ. λαμβάνει έξι ημερήσιες αναπαύσεις κάποιους μήνες.
Στις μηνιαίες καταστάσεις επιφυλακών για τους υπάλληλους γραφείων, που αναφέρονται στην Διαταγή των σταδίων, πόσες φορές θα πρέπει π.χ. να αναγράφεται το όνομα κάθε υπάλληλου; Σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος δεν είναι στην κατάσταση κάποια ημέρα και την ώρα που σχολάει (Ω/ 15.00), καλείται να παραμείνει στην Υπηρεσία εξαιτίας συμβάντος, τι μπορεί να κάνει; (κάθε καλοκαίρι τις πιο πολλές ημέρες υπάρχει κάποιο συμβάν τις μεσημεριανές ώρες και με δεδομένο την βάρδια πέντε ατόμων της Υπηρεσίας μας, αναγκαζόμαστε να μένουμε επιφυλακή στην Υπηρεσία).

3.    ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ
Όπως ανέφερα παραπάνω είμαι ορισμένος σε υπηρεσία γραφείου.
Βρίσκομαι σε αυτή την υπηρεσιακή κατάσταση επί έξι έτη.
Έχω αιτηθεί πολλές φορές προφορικά και γραπτά (και με ακρόαση του κ. Περιφερειάρχη) να οριστώ σε βάρδια. Η μόνιμη απάντηση είναι «δεν υπάρχει άλλος να σε αντικαταστήσει».
Τι μπορώ να κάνω; (έχω γραπτώς αναφέρει ότι έχω αποκοπεί από το πυροσβεστικό αντικείμενο και ότι δεν έχω διαθέσιμο χρόνο για την εκπαίδευση – αλήθεια ποια εκπαίδευση;)
Επίσης έχω ζητήσει να μην ορίζομαι Αξ. Υπηρεσίας για τους παραπάνω λόγους, παρόλο που είμαι Αρχ/στης Π.Σ. και συνεπώς μερικές φορές αρχαιότερος όταν εκτελώ πρόσθετα. Η προηγούμενη Διοίκηση το είχε εγκρίνει. Τι γίνεται όμως με τον Κ.ΕΥ.Π.Σ.. Καλύπτομαι σε περίπτωση κάποιου ελέγχου μου;

4.    ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Ισχύει η οδηγία που είχε δοθεί παλαιότερα, όταν κάποιος υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει τις πρόσθετες αποζημιώσεις κάποιου μήνα, να τις πληρώνεται κανονικά όταν η Υπηρεσία του οφείλει ρεπό και να σβήνονται οφειλόμενα;
 
Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Υ.Γ. 1 Δυστυχώς στον Ν. ……………… δεν υπάρχει κάποια συνδικαλιστική ένωση. Παλαιότερα είχε δημιουργηθεί, ποτέ όμως δεν λειτούργησε εποικοδομητικά και προς κοινό όφελος και αυτοκαταργήθηκε. Μπορώ να είμαι γραμμένος σε κάποια συνδικαλιστική ένωση εκτός νομού και να έχω την αρωγή και στήριξη της;

Υ.Γ. 2 Θα εκτιμούσα μια γρήγορη απάντηση (έστω και τηλεφωνική) για τα θέματα που αναφέρω παραπάνω καθώς έτσι όπως πάει το καλοκαίρι θα τρελαθούμε στο τέλος.
 
 
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ  ΕΡΩΤΗΜΑ  ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
 
 
  Κατ΄ αρχήν συνάδελφε σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια  και ζητούμε συγνώμη για την σχετική καθυστέρηση αλλά οι υπηρεσιακές και οι συνδικαλιστικές μας υποχρεώσεις των στελεχών της Ε.Α.Κ.Π. είναι κυρίως αυτήν την περίοδο αυξημένες .
 Θα θέλαμε όμως να μας αντιμετωπίζεις και να μας κρίνεις ως έναν δραστήριο αγωνιστικό φορέα που σε εμπνέουν κυρίως οι θέσεις του και η δράση του και όχι απλά να μας εκτιμάς και να μας προτιμάς ως ένα καλό ενημερωτικό μέσο .
 Θέλουμε η δράση και η δυναμική της Ε.Α.Κ.Π. να μπορεί στο μέλλον να επηρεάσει καταλυτικά στα εργασιακά μας ζητήματα που με ευθύνη των άλλων παρατάξεων έχουν πάρει την κάτω βόλτα .  
 
 Τώρα όσον αφορά τα ζητήματα που θέτεις :
 
   Στο άρθρο 107 του Π.Δ. 210/92 ορίζεται ότι για τους υπαλλήλους που ζητούν την κανονική τους άδεια τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο οι άδειες αυτών προγραμματίζονται για ένα 20ήμερο με ορισμένες προϋποθέσεις (να μη συμπίπτουν οι κανονικές άδειες με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους εκτός αν οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, 20% των υπαλλήλων της παρούσας δύναμης κάθε υπηρεσίας μπορεί να βρίσκεται σε άδεια κ.λ.π.).
   Το άρθρο 106 όμως αναφέρει ότι σε περιπτώσεις όλος εξαιρετικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και μόνο για όσο διάστημα διαρκούν αυτές μπορεί με απόφαση (εννοείται έγγραφη) του περιφερειάρχη να περιορίζεται η διάρκεια των αδειών.
 
Σχετικά με τα προβλήματα που αναφέρεις:
α) Η αντικατάσταση στα καθήκοντά σου κατά το διάστημα της κανονικής σου άδειας είναι υποχρέωση και μόνο της Διοίκησης και όχι δική σου.
Β) Καλό θα είναι όταν προγραμματίζεις την άδεια σου για την αποφυγή οποιαδήποτε παρεξήγησης όταν θα έρθει η ώρα χορήγησης της άδειας να αναφέρεις στην αίτηση σου το χρονικό διάστημα που ζητάς να έχει η άδεια σου . 
Γ) Εννοείται πως ότι ισχύει για σένα ισχύει και για όλους τους συναδέλφους, όλοι δικαιούνται 20ήμερη άδεια την θερινή περίοδο όταν δεν υπάρχουν οι παραπάνω περιπτώσεις καθώς και η περίπτωση της γενικής επιφυλακής (3ο στάδιο) που διατάσσεται από τον Αρχηγό και τον Περιφερειάρχη. Άρα και σε αυτή την περίπτωση βασική υποχρέωση της Διοίκησης είναι να χορηγήσει τις προγραμματισμένες άδειες και τα προβλεπόμενα ρεπό όπως ορίζει ο Νόμος.     
   Όσο για το αν το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας πρέπει να γνωρίζεις συνάδελφε ότι οι οργανικές κενές θέσεις στο Π.Σ. ανέρχονται στις 4000 περίπου και είναι υποχρέωση της πολιτείας να τις αποκαταστήσει, πουθενά δεν αναφέρεται ότι θα καλυφθούν με την περιστολή των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Γι αυτό άλλωστε μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών σταθμών λειτουργεί με 3 και 4 άτομα στη βάρδια και πυροσβεστικών κλιμακίων με 2 και 1άτομο(βλέπε τα στατιστικά στοιχεία της Ε.Α.Κ.Π. σχετικά με την έλλειψη δύναμης στο Π.Σ.)
   Όσο για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο υπάλληλος όταν καταστρατηγούνται τα δικαιώματά του (και όταν το σωματείο του είναι διακοσμητικό στοιχείο) είναι να υποβάλλει αναφορά προς τη διοίκησή του και αναφέροντας τις σχετικές διατάξεις να ζητήσει να του γνωστοποιηθούν οι λόγοι που προκάλεσαν τη συγκεκριμένη κατάσταση.(βλέπε υποδείγματα στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π.) .
 
Για ότι αφορά την επιφυλακή ισχύει ότι αναφέρει το άρθρο 24 του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. και οι παρακάτω διαταγές:
 
 
Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 20185 Φ. 105.9/4-6-1999 «Επιφυλακή πυροσβεστικού προσωπικού και ρύθμιση συναφών θεμάτων»
 
Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 23919 Φ. 105.9/25-5-2000 «Επιφυλακή πυροσβεστικού προσωπικού»
 
Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 25566 Φ. 105.6/25-5-2001 «Ετοιμότητα πυροσβεστικού προσωπικού»
 
 Όπως πολύ σωστά αναφέρεις η τελευταία διαταγή Α.Π.Σ. που ρυθμίζει σχετικά το θέμα ορίζει ότι δεν θα τίθεται σε επιφυλακή το προσωπικό που βρίσκεται σε ρεπό ή κανονική άδεια παρά μόνο κατόπιν ειδικής διαταγής Α.Π.Σ. και επειδή δεν υπάρχει μεταγενέστερη που να ρυθμίζει σχετικά το θέμα ισχύει ότι αναφέρεται στην Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 25566 Φ. 105.6/25-5-2001 «Ετοιμότητα πυροσβεστικού προσωπικού»
  Αυτό σημαίνει ότι αν κατά την κήρυξη γενικής επιφυλακής δεν αναφέρεται τίποτε για το προσωπικό που βρίσκεται σε ημερήσια ανάπαυση ή σε κανονική άδεια οι υπάλληλοι αυτοί συνεχίζουν κανονικά την άδειά τους ή το ρεπό τους.
 Σε περίπτωση που ο υπάλληλος ευρισκόμενος σε ημερήσια ανάπαυση κληθεί σε επιφυλακή, υποβάλλει αναφορά προς τη διοίκησή του (βλέπε υποδείγματα) ζητώντας να του γνωστοποιηθεί η διαταγή που αναφέρει σχετικά και αν η απάντηση είναι αρνητική ή διαπιστώσει ο ίδιος ότι δεν υπάρχει τέτοια διαταγή έχει δικαίωμα να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια όπου και θα δικαιωθεί.(και σε αυτή την περίπτωση συνάδελφε ο υπάλληλος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία γιατί το σωματείο που υποτίθεται πως τον εκπροσωπεί είναι αδρανές και ξεπουλημένο διαφορετικά με την παρέμβασή του θα έλυνε το πρόβλημα).
 
        Ημερήσια ανάπαυση υπαλλήλων που εκτελούν υπηρεσία γραφείου.
 Η σχετική διαταγή που αναφέρεις διευκρινίζει ότι: όσοι ορίζονται σε πρωινή υπηρεσία καθημερινά έχουν ανάπαυση τις μη εργάσιμες ημέρες (Σάββατο – Κυριακή) δηλαδή εφαρμόζουν κανονικά πενθήμερη εβδομάδα εργασίας.
 Η υπ αριθ. 19304 Φ.105.6/11-6-1987 πέραν των παραπάνω αναφέρει τα εξής: Ο Δ/της της υπηρεσίας δύναται να τους ορίζει σε υπηρεσία τα Σάββατα ή την Κυριακή, εάν οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν ( εννοείτε υπηρεσιακές ανάγκες για συμβάντα ) οπότε δικαιούνται και ανάλογη χρηματική αποζημίωση.
 Ειδικά τις ημέρες των αργιών αν ορισθούν σε υπηρεσία δικαιούνται και μιας ημερήσιας ανάπαυσης. Η υπ αριθ. 3855 Φ. 105.6/31-1-1989 επισημαίνει ότι η θέση των παραπάνω υπαλλήλων σε υπηρεσία μέχρι 4 ή 5 Σάββατα ή Κυριακές το μήνα είναι υποχρεωτική για το Διοικητή εφόσον το επιθυμούν οι υπάλληλοι. Η υπ αριθ. 18748 Φ.105.6/4-9-1990 τροποποιεί την παραπάνω σχετική ως εξής: ΟΙ οριζόμενοι σε πρωινή υπηρεσία θα μπορούν για συμπλήρωση των αποζημιώσεων 5νθημέρου να εκτελούν υπηρεσία Β΄ ή Γ΄ 8ωρο από Δευτέρα ως και Παρασκευή πρόσθετα, με τον περιορισμό, ότι 2 αποζημιώσεις θα προέρχονται από εργασία που θα προσφέρουν Σάββατο ή Κυριακή. 
 
                                   Επιφυλακή υπαλλήλων γραφείου
 Όπως αναφέρεται στην υπ αριθ. 20185 Φ.105.9/4-6-1999 Δ/γη Α.Π.Σ. για τις υπηρεσίες που λειτουργούν με ωράριο γραφείου, οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτές, εναλλάσσονται σε επιφυλακή κατά ομάδες και θα γνωρίζουν ποιες ημέρες είναι η ομάδα τους σε επιφυλακή, από μηνιαίες καταστάσεις που καταρτίζονται και ανακοινώνονται με μέριμνα των προϊσταμένων τους. Η υπ αριθ. 25566 Φ.105.6/25-5-2001 αναφέρει ότι το προσωπικό που υπηρετεί στις επιτελικές υπηρεσίες Α.Π.Σ. Π.Δ.Π.Υ. Δ.Π.Υ. κ.λ.π. θα ορίζεται σε επιφυλακή τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες της αντιπυρικής περιόδου με ειδική διαταγή του Α.Π.Σ. και η θέση του προσωπικού σε επιφυλακή θα γίνεται από τους περιφερειακούς Διοικητές.
 
   Πρόσθετη υπηρεσία υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα μεταξύ 2υπηρεσιών
 Η παράταση του χρόνου εργασίας του προσωπικού επιτρέπεται όταν οι Διοικητές των υπηρεσιών διαπιστώνουν με σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία ότι για την αντιμετώπιση συμβάντων σε περιπτώσεις απρόβλεπτης ή έκτακτης ανάγκης απαιτείται η επιπλέον προσφορά εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των δύο υπηρεσιών (Δ/γη Α.Π.Σ. υπ αριθμ. 51240 Φ.105.6/15-12-1999). Και σε αυτή την περίπτωση ο υπάλληλος ενεργεί υποβάλλοντας αναφορά στην οποία τονίζει τους λόγους για τους οποίους τέθηκε παράνομα σε πρόσθετη εργασία παρά τη θέλησή του και πως επιφυλλάσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του.
 
                                               Υπηρεσία σε γραφείο                                                            
   Από τη στιγμή που ανέφερες γραπτώς συνάδελφε την αποκοπή σου από το αντικείμενο εξαιτίας της υπηρεσιακής σου κατάστασης και γενικότερα της έλλειψης οργάνωσης και εκπαίδευσης που υπάρχει στο Π.Σ. προτρέποντας τους για τις δικές τους ενέργειες τους θέτεις ταυτόχρονα προ των ευθυνών τους και σε περίπτωση ελέγχου θα παρουσιάσεις την αναφορά σου επισημαίνοντας ότι είχες προειδοποιήσει για το πρόβλημα που δημιουργείται.   
 
 Όσον αφορά αγαπητέ συνάδελφε για το θέμα της συνδικαλιστικής σου κάλυψης δεν μπορείς να γίνεις μέλος άλλης Ένωσης . Θα μπορούσες έστω και εάν δεν υπήρχε ένωση στον Νομό σου να είσαι μέλος εάν υπήρχε το Περιφερειακό της Πελοποννήσου .
 Ίσως ήρθε ο καιρός να γίνει . Πάρτε λοιπόν πρωτοβουλίες όσοι συνάδελφοι έχετε την ανησυχία για όσα συμβαίνουν σχετικά με τα εργασιακά μας .
 Η Ε.Α.Κ.Π. στο 9ο Συνέδριο  αυτήν την θέση πάλεψε, να συσταθεί η Ένωση Πελοποννήσου από όσα Νομαρχιακά υπάρχουν αυτήν στιγμή στην Πελοπόννησο και να μπορέσουν έτσι να εγγραφούν όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούν στις υπηρεσίες της . Δεσμευόμαστε ότι εάν υπάρξει επιθυμία θα βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να στηθεί η Ένωση .
Εν την Ενώσει η ισχύς !      
 Ελπίζουμε αγαπητέ συνάδελφε να σε καλύψαμε                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις