Ημερομηνία03-02-2008
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΈΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΑΣ   
 
Σχετικά με τον υπαλληλικό κώδικα 3528, θα ήθελα να μου διευκρινίσετε δύο σημεία:
-Τι ισχύει ακριβώς στην άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης για διδακτορική διατριβή (άρθρο 58, παρ. 4);
-Πώς ακριβώς μπορεί να διευκολυνθεί ο γονέας που έχει την πλήρη επιμέλεια ανηλίκου τέκνου, εκτός από τις τέσσερις ημέρες γονικής άδειας που δικαιούται ανά έτος ( άρθρο 53, παρ. 6,7) ;

 *Η παράγραφος 6 του άρθρου 53 δε διευκρινίζει με ποιο τρόπο η υπηρεσία μπορεί να διευκολύνει τέκνα που παρακολουθούν πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 Λυπάμαι, αλλά μου έτυχε περίπτωση να ζητήσω μία μέρα κανονικής άδειας προκειμένου να παραβρεθώ στο σχολείο του ανήλικου παιδιού μου, επειδή ο προϊστάμενός μου αρνήθηκε να με διευκολύνει.
 Αιτία ήτανε το ότι είχα εξαντλήσει τις τέσσερις ημέρες γονικής άδειας.
 Έχω την πλήρη επιμέλεια του ανήλικου παιδιού μου, είμαι διαζευγμένη και για το λόγο αυτό σας παρακαλώ να με ενημερώσετε αναλυτικά.
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ
 
 α) Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Κ.Ε.Υ.Π.Σ.:
Για θέματα σχετικά με την εκπαιδευτική άδεια προς απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφών με τις δραστηριότητες του Π.Σ. από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους.(Π.Δ.239/1997 άρθρο 3 παρ. 5)
Δηλαδή εάν ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών είναι συναφής με τις δραστηριότητες του Π.Σ. τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του νόμου 3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας).
 
 β) Οι διευκολύνσεις του γυναικείου πυροσβεστικού προσωπικού αναφέρονται στο άρθρο 105Α του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. που προστέθηκε με βάση τα Π.Δ. 247/1999 και 168/2003.Στο παραπάνω άρθρο τονίζεται ότι δεν χορηγούνται οι διευκολύνσεις που προβλέπονται για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους του κράτους. Οι διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα (Ν.3528/2007) όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 αυτού εφαρμόζονται στους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ. Υπάλληλοι και λειτουργοί του κράτους ή Ν.Π.Δ.Δ. οι οποίοι κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές διατάξεις, υπάγονται στις διατάξεις του παραπάνω κώδικα μόνο για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι αυτούς διατάξεις. Με τον Ν. 3511/2006 ορίζεται ρητά ότι το Π.Σ. διέπεται από δικούς του οργανικούς νόμους και μόνο για όποια θέματα δεν ρυθμίζονται από αυτούς εφαρμόζεται ότι ισχύει για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους.
 Έχε πάντως υπόψη σου ότι η βραχεία άδεια δίνεται και για τέτοιες περιπτώσεις, για το λόγο αυτό άλλωστε δεν προγραμματίζεται και μπορεί να χορηγείται τμηματικά.
 Περισσότερα στοιχεία μπορείς να βρεις στην ενότητα «απαντήσεις της Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα συναδέλφων» και συγκεκριμένα στην απάντηση που δόθηκε σε συνάδελφο από την Κρήτη σχετικά με την άδεια πατρότητας στις 8/9/2007.
Συναδέλφισσα:
 Οι παραπάνω πληροφορίες απορρέουν από τη νομοθεσία που έχει στη διάθεσή της η Ε.Α.Κ.Π. Εάν γνωρίζεις ότι υπάρχει κάποιο πρόσθετο στοιχείο που δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μας επικοινώνησε ξανά.
 Όπως καταλαβαίνεις η στήριξη της οικογένειας δεν ήταν από ανέκαθεν ούτε είναι μέσα στις προτεραιότητες της εκάστοτε πολιτικής και φυσική ηγεσίας.
 Η έλλειψη σεβασμού και η συστηματική καταστρατήγηση του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων του Π.Σ. είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας.
  Η Ε.Α.Κ.Π. όπως θα έχεις διαπιστώσει κάνει ότι μπορεί να προστατεύσει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις σήμερα εσύ είναι σίγουρο ότι το αντιμετωπίζουν και άλλες σναδέλφισσες και συνάδελφοι και για τον λόγο αυτό υπόσχεται ότι θα προσπαθήσει να το αναδείξει σαν ζήτημα προς κάθε κατεύθυνση.
 Πρέπει όμως και εσύ να αναλογιστείς ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη για την τραγική κατάσταση που έχουν περιέλθει οι εργασιακές μας σχέσεις, και την μεγάλη απόκλιση που έχουμε από τους υπόλοιπους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους σε ότι αφορά τα δικαιώματα, την έχουν οι εκάστοτε ηγεσίες της Ομοσπονδίας μας δηλαδή οι παρατάξεις Π.Α.Σ..Κ.Π. και Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ..
 Οι οποίες όχι μόνο αδρανούσαν προκλητικά όλα αυτά τα χρόνια για τέτοιου είδους θέματα αλλά έβαλλαν και πλάτες για να περάσουν μία σειρά αντιδραστικά και αντεργατικά μέτρα σε βάρος μας όπως και ο Νόμος 3511/2006 που ήρθε να τσακίσει ότι εργασιακό δικαίωμα είχε απομείνει, την ώρα που η Ε.Α.Κ.Π. έδινε ανένδοτο αγώνα να αποτρέψει την ψήφισή του στο κοινοβούλιο.
Όπως καταλαβαίνεις αν δεν αλλάξουν οι συσχετισμοί στο προεδρείο του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού μας οργάνου και αυτό θα γίνει μόνο με την ενίσχυση της Ε.Α.Κ.Π. ώστε να έχει την πλειοψηφία στο Δ.Σ. η κατάσταση θα επιδεινώνεται συνεχώς και το κατρακύλισμα που έχουν πάρει οι εργασιακές μας σχέσεις δεν θα έχει τελειωμό. 
 Συναδελφισσα σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία .    
 


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις