Ημερομηνία16-11-2008
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΟΚΙΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ ΔΟΚΙΜΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
 
καλησπέρα είμαι επιτυχών και αναμένω να με καλέσουν με το 2ο γκρουπ η αγωνιά μου είναι η μετάθεση ,είμαι έγγαμος ................. και η γυναικά μου έχει δικό της σπίτι ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΟΥ, όταν θα δώσουν τις θέσεις στη σχολή θα δηλώσω την πόλη που γεννήθηκα ? θα δηλώσω ότι έχει η γυναικά μου δικό της σπίτι ? Η μπορώ να δηλώσω και τα δυο? και κάτι τελευταίο , αν οι θέσεις που θα ανοίξουν στην πόλη μου είναι 4 οι δόκιμοι είναι εφτά και δηλώσουμε και οι εφτά οι 3 που μένουν θα πάνε σε κάποιο κλιμάκιο της ιδίας πόλης που θα ανοίξουν κενά η οπού προκύψει? Συγνώμη αν σας κούρασα αλλά η παραμικρή σας βοήθεια και συμβουλή δεκτή γιατί όπως καταλαβαίνετε η αγωνιά η δικιά μου και της οικογένειας μου είναι μεγάλη, έτσι καταστρέφονται οικογένειες.          


               ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ
 
 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ
 
Αγαπητέ δόκιμε συνάδελφε κατ΄ αρχήν σου ευχόμαστε καλή και δημιουργική πορεία στο Π.Σ.
Για το ερώτημα που θέτεις σχετικά με την δήλωση του τόπου συμφερόντων σου μπορείς να δηλώσεις έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 10α  του κανονισμού μεταθέσεων. Μπορείς να αναφέρεις και τον δεύτερο λόγο δηλαδή ότι είναι ο τόπος γέννησης σου κι ότι έχει ιδιόκτητο σπίτι η σύζυγος σου αλλά αυτό δεν παίζει ρόλο στην επιλογή σου σε σχέση με κάποιον άλλον συνάδελφο σου.     
Όσον αφορά την επιλογή μεταξύ υπαλλήλων που έχουν τον ίδιο τόπο συμφερόντων δυστυχώς  ενώ για εσάς έγινε η νομοθετική ρύθμιση με το Π.Δ. 236/07 για προσλήψεις σε πανελλαδικό επίπεδο δεν υπήρξε αντίστοιχη ρύθμιση για τις τοποθετήσεις σας με αποτέλεσμα να επακολουθήσει το ρουσφετολογικό όργιο που έγινε με τις τοποθετήσεις της πρώτης σειράς. 
 Είναι σίγουρο όμως ότι μέχρι να βγει η δική σας σειρά από την σχολή θα έχουν γίνει οι τροποποιήσεις του κανονισμού που προωθούν με σχετικό νομοθετικό διάταγμα. ( βλέπε Ανακοίνωση της ΕΑΚΠ 6/11/08 ).
 Εάν ισχύουν οι μέχρι τώρα προωθούμενες διατάξεις του σχεδίου Π.Δ. τότε θα παίξει ρόλο για τις τοποθετήσεις σας εκτός του τόπου συμφερόντων σας και η σειρά αρχαιότητας από την έξοδο σας από την σχολή.   
 Για το που θα σας τοποθετήσουν εάν οι κενές θέσεις είναι λιγότερες από τους ενδιαφερόμενους θα λάβεις υπόψη σου το ποσοστό του 30% που έχει προβλεφθεί για την κάλυψη των κενών θέσεων των νησιών και το γεγονός ότι δεν καθορίζεται από καμία διάταξη του σχεδίου Π.Δ. το πλαίσιο κάλυψης των κενών θέσεων.
 Ακριβώς για τον λόγο αυτό ο κίνδυνος που πολύ εύστοχα αναφέρεις γίνεται ακόμη μεγαλύτερος για πολλούς συναδέλφους από την 62η σειρά και μετά αν ψηφιστούν οι διατάξεις του Σχεδίου Π.Δ.
 Για τον λόγο αυτό αγαπητέ δόκιμε συνάδελφε η Ε.Α.Κ.Π. κάνει αγώνα να ξεσκεπάσει και να εμποδίσει όλα αυτά που έρχονται για να αφαιρέσουν δικαιώματα των εργαζομένων και να κάνουν την ζωή τους σωστή κόλαση.
 Εμείς σου υποσχόμαστε ότι θα παλέψουμε με όσες δυνάμεις διαθέτουμε για να εμποδίσουμε την εξέλιξη αυτή, ζητάμε και από σένα όμως και από όλους τους νέους συναδέλφους να μην συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα που πάνε να δημιουργήσουν και να παλέψετε μαζί με την ΕΑΚΠ ώστε να εδραιωθεί η αξιοκρατία σε όλες τις πτυχές της υπηρεσιακής μας ζωής για να μην γινόμαστε υποχείρια των διαφόρων παραγόντων εκποιώντας την αξιοπρέπεια μας για μία απόσπαση ή μετάθεση.
 .
.
 
¶ρθρο 10Α                                                                                
  «Πόλη συμφερόντων»
.
1. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά
δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και δεν έχουν μέχρι την έναρξη ισχύος
του δηλώσει τόπο συμφερόντων, υποχρεούνται εντός μηνός από τη δημοσίευση
του παρόντος, να υποβάλουν άπαξ δήλωση προτίμησης της πόλης στην οποία
επιθυμούν να υπηρετήσουν και η οποία λογίζεται, για την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος Διατάγματος, ως πόλη συμφερόντων τους. Την ίδια
υποχρέωση για δήλωση πόλη συμφέροντος έχουν άπαξ και όσοι κατατάσσονται
εφεξής στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η δήλωση υποβάλεται τον τελευταίο μήνα πριν
την αποφοίτηση από την οικεία σχολή. Όσοι δεν υποβάλουν δήλωση εντός της
ανωτέρω προθεσμίας θεωρείται η πόλη που υπηρετούν, ως πόλη συμφερόντων
τους. Ως πόλη συμφερόντων ο υπάλληλος δύναται να επιλέξει:
α. Την πόλη γέννησής του, εφόσον σ' αυτή εδρεύει Πυροσβεστική Υπηρεσία ή
την πλησιέστερη προς τον τόπο γέννησής του πόλη στην οποία εδρεύει
Πυροσβεστική Υπηρεσία.
β. Την πόλη στην οποία υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος
διατάγματος και
γ. Την πόλη στην οποία αποδεδειγμένα με συμβολαιογραφική πράξη έχει
ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή η σύζυγός του.2.Για τις ανωτέρω περιπτώσεις α και γ οι υπάλληλοι Ειδικών Υπηρεσιών
μπορούν να δηλώσουν την πλησιέστερη στον τόπο γέννησης ή κατοικίας τους
πόλη όπου λειτουργεί αντίστοιχη Ειδική Υπηρεσία. Αν ο υπάλληλος δηλώσει
διαφορετική πόλη συμφερόντων από τις ανωτέρω περιπτώσεις οφείλει με
αναφορά του να αιτιολογήσει επαρκώς την επιλογή του αυτή. Η αναφορά αυτή
εισάγεται στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, το οποίο εξετάζει τη
βασιμότητα ή μη των λόγων. Εάν το Συμβούλιο κρίνει επαρκείς τους
προτεινόμενους λόγους, με απόφασή του, που γνωστοποιείται στον
ενδιαφερόμενο, εγκρίνει την πόλη που επέλεξε ο υπάλληλος, ως πόλη
συμφερόντων του. Σε διαφορετική περίπτωση ο υπάλληλος υποχρεούται να
επιλέξει μία από τις πόλεις που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις. Σε
περίπτωση κατάργησης Πυροσβεστικού Κλιμακίου, αυτοδικαίως θεωρείται ως
πόλη συμφερόντων του, η πόλη έδρα στην οποία υπάγεται διοικητικά το
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.
Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί για το σκοπό αυτό εξακολουθούν να ισχύουν
εφόσον δεν υποβληθούν νέες. Αλλαγή της πόλης συμφερόντων για μία από τις
περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής επιτρέπεται ύστερα
από αίτηση του υπαλλήλου, μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας.
β. Γάμου υπαλλήλου.
γ. Λύση του γάμου.
δ. Θανάτου συζύγου.
ε. Απόκτηση πρώτης κατοικίας από υπάλληλο ή σύζυγο σε διαφορετική πόλη.
στ. Κατάργησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας .
ζ. Κατάργησης Πυροσβεστικού Κλιμακίου.
η. Επί προαγωγής στο βαθμό του Επιπυραγού, όταν δεν προβλέπεται θέση στο
βαθμό του στην πόλη που μέχρι την προαγωγή του είχε δηλώσει ως πόλη
συμφερόντων.
Ως πόλη για τις ανωτέρω περιπτώσεις (α-η) νοείται η περιοχή δικαιοδοσίας
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Αλλαγή πόλης συμφερόντων γίνεται μόνο ύστερα
από ομόφωνη απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου μεταθέσεων. Οι
αιτήσεις για αλλαγή τόπου συμφερόντων οποτεδήποτε και αν έχουν υποβληθεί
εξετάζονται από 1/9 έως 1/12 εκάστου έτους. Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί, που
κατατάσσονται στην οικεία Σχολή, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ.365/1990
(Α΄195), ή εισάγονται σε αυτή με εξετάσεις και προέρχονται από πυροσβέστες
που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις
κανονισμού κατάταξης όπως ισχύει κάθε φορά ,δηλώνουν πόλη συμφερόντων τους
για την εφαρμογή του κανονισμού μεταθέσεων και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα
από αυτόν μόρια στην αρχή του τελαυταίου εκπαιδευτικού έτους σπουδών τους.
3. Στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που κατετάγησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα
ως Δόκιμοι Πυροσβέστες από την 62η σειρά Πυροσβεστών μέχρι και την 65η
επιτρέπεται άπαξ η αλλαγή πόλης συμφέροντος με δήλωση που υποβάλλεται
εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος (Π.Δ. 86/2005)
 
 


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις