Ημερομηνία04-05-2009
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Β.Ι.Π.Ε.

ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ  
 
Αγαπητοί συνάδελφοι της ΕΑΚΠ λόγω ότι με τις νέες μεταθέσεις που έγιναν προς τις Β.Ι.Π.Ε. και ειδικότερα προς την ΒΙΠΕ…………. που αφορά εμένα είδα να μετατίθενται μεταγενέστεροι από πλευράς αρχαιότητας συνάδελφοι ενώ εγώ δεν μετατέθηκα ενώ είχα τόπο συμφερόντων εντός του Νομού θα μπορούσατε να μου υποδείξετε ένα σχέδιο ένστασης για την περίπτωση αυτή και επίσης τι άλλο με συμβουλεύεται να κάνω. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ
 
Αγαπητέ συνάδελφε σου παραθέτουμε ένα υπόδειγμα ένστασης και πιστεύουμε πως καλύπτει την περίπτωση σου, θα σε συμβουλεύαμε όμως να μην περιμένεις την απάντηση γιατί μπορεί να κάνει πάνω από δύο μήνες και να χάσεις το δικαίωμα προσφυγής, κινήσου παράλληλα λοιπόν με προσφυγή σε Διοικητική δικαστήριο, δυστυχώς αλλά είναι ο μόνος τρόπος προς το παρόν για να βρεις το δίκιο σου σε τέτοιες περιπτώσεις. 
 
Ακολουθεί το υπόδειγμα
 
 
 
 
 
ΑΙΤΗΣΗ - ΕΝΣΤΑΣΗ                                                                      Προς             
 του/της                                                                      Το Συμβούλιο Μεταθέσεων
                                                                                    Πυρονόμων – Πυροσβεστών
                               
(Πόλη)………… 10-5-2009
                                                                                    (Μέσω της Διοίκησής μου)
 
       
       
ΘΕΜΑ : «Ένσταση κατά της υπ αριθ.22452 Φ.202.3/4-5-2009 Απόφασης Α.Π.Σ.με θέμα κοινοποίηση μεταθέσεων υπαλλήλων για την επάνδρωση των Π.Υ. Β.Ι.Π.Ε. Ιωαννίνων, Κιλκίς, Κομοτηνής, Λαμίας, Λάρισας και Ξάνθης, ως προς το σκέλος που με αφορά»
.
Σχετ:   Π.Δ. 170/1996
 
Ενίσταμαι κατά της ανωτέρω απόφασης για τους παρακάτω λόγους:
1) Η παράγραφος 7 του άρθρου 19 του παραπάνω σχετικού ορίζει ότι για τις μεταθέσεις σε υπηρεσίες που λειτουργούν για πρώτη φορά, προηγούνται στην ικανοποίηση σχετικών αιτήσεων ανεξαρτήτως μορίων και χρόνου παραμονής στις πόλεις που υπηρετούν, οι υπάλληλοι που έχουν δηλώσει ως πόλη συμφερόντων, πόλη που ευρίσκεται εντός του νομού στον οποίο πρόκειται να λειτουργήσει η νέα υπηρεσία.
2) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11Α του παραπάνω σχετικού αναφέρεται ότι για τους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους που κατετάγησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα από την 62η εκπαιδευτική σειρά και για όσους κατατάσσονται εφεξής, λαμβάνεται υπόψη η μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας σε περίπτωση υποβολής αίτησης μετάθεσης.
3) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11Α ορίζεται ότι για τους υπαλλήλους από την 62η σειρά και μετά έχουν εφαρμογή από τον κανονισμό μεταθέσεων οι διατάξεις των άρθρων 12,13,14,15,19 παρ. 2 και 7 και 20.
Με δεδομένο ότι :
α) Έχω δηλώσει ως πόλη συμφερόντων πόλη που βρίσκεται εντός του Νομού της νεοϊδρυθείσας Υπηρεσίας.
β) Το γεγονός ότι οι Αρχιπυροσβέστες- Πυροσβέστες που μετατίθενται στην Π.Υ. Β.Ι.Π.Ε. Ιωαννίνων με αύξοντα αριθμό .. - .. έχουν καταταγεί με την … εκπαιδευτική σειρά και μετά, ενώ η δική μου σειρά κατάταξης είναι η … , μου δίνει το δικαίωμα να προηγούμαι όλων αυτών σε περίπτωση υποβολής αίτησης μετάθεσης. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τις μεταθέσεις Αρχιπυροσβεστών – Πυροσβεστών με αποτέλεσμα να προκύψει αδικία σε βάρος μου, βλάβη των συμφερόντων μου και για τους λόγους αυτούς ζητώ όπως ακυρωθεί ο πίνακας ως προς το σκέλος που με αφορά και να πραγματοποιηθεί η μετάθεσή μου προς την Π.Υ. Β.Ι.Π.Ε. …….. σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.  
 
                                                                                                                        Ο Αιτών
 
 
                                                                                                              
   
 


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις