Ημερομηνία03-06-2009
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2009

Η  ΕΑΚΠ για όσους συναδέλφους εκτιμούν ότι έχουν αδικηθεί από την προσμέτρηση στις τακτικές μικτές αποδοχές και της αποζημίωσης της πέραν του πενθημέρου εργασίας και τα νυχτερινά και χάνουν έτσι την εφάπαξ ενίσχυση των 500 ή 300 ευρώ αντίστοιχα, παραθέτει υπόδειγμα αναφοράς για την διεκδικήση της.   

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΑΝΑΦΟΡΆΣ Για την διεκδίκηση της εφάπαξ ενίσχυσης της εισοδηματικής πολιτικής του 2009. www.old.eakp.gr/pdf/anaforaefapaj.docΔείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις