Ημερομηνία20-02-2010
Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ Η ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΠΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ 19 ΑΡΘΡΑ

 Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η     Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η     Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                                  Ε.Α.Κ.Π. 
  Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                                                                                                                         .
  Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891, Web site WWW.old.eakp.gr , E mail: info@eakp
ΑΘΗΝΑ   21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010      
 
                           Προς: Την Επιτροπή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος  
                                       για την αναδιαμόρφωση -τροποποίηση του Π.Δ. 170/96                                               
 
                 Κοιν/ση: 1ον Ko Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη                  
                                2ον Kο. ΥφυπουργόΠροστασίας του Πολίτη Σπύρο Βούγια 
                                3ον  Κο Αρχηγό Π.Σ. Στυλιανό Στεφανίδη  
                               4ον  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.- Πρωτ/μιες Ενώσεις.    
.                                                                                                                                                                                                  
   ΘΕΜΑ : « Κατάθεση πρότασης σχεδίου Π.Δ. για τον κανονισμό μεταθέσεων του προσωπικού του Π.Σ.»
 
   Στα πλαίσια της απόφασης του Α.Π.Σ. για την αναδιαμόρφωση – τροποποίηση του Π.Δ. 170/96 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού» σας καταθέτουμε 11σελιδη πρόταση υπό την μορφή ολοκληρωμένου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος 19 άρθρων.( βλέπε στο τέλος του εγγράφου).   
 Η πρότασή μας για σύνταξη νέου κανονισμού μεταθέσεων δεν θα ήταν δυνατόν να μην συνδέεται άρρηκτα με τις θέσεις μας για την Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και γενικότερα για την αξιοκρατία που πρέπει να διέπει κάθε θεσμική του λειτουργία στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των υπαλλήλων του Π.Σ. και της κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών, χωρίς φυσικά το ένα να υφίσταται σε βάρος του άλλου.
 Δυστυχώς όμως κάτι αντίστοιχο δεν διαπιστώνουμε να προκύπτει από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου προεδρικού διατάγματος που έχετε διαθέσει προς διαβούλευση, αντιθέτως απώτερος του στόχος είναι η κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών με διαρκείς & αναξιοκρατικές μετακινήσεις του προσωπικού αντί των απαραίτητων προσλήψεων.( σας παραπέμπουμε στην από 18/2/2010 ανακοίνωση της Ε.Α.Κ.Π. βλέπε site www.old.eakp.gr/view.php).   
 Για τους παραπάνω λόγους απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να εφαρμοστεί ο κανονισμός μεταθέσεων που προτείνουμε είναι οι ακόλουθες: 
  •         Άμεση κάλυψη όλων των οργανικών κενών των υπηρεσιών του σώματος με τροποποίηση του κανονισμού κατάταξης, αρχικά με προσλήψεις με αξιοκρατικό διαγωνισμό μέχρι να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά του σώματος και στη συνέχεια εφαρμογή του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, προκειμένου να καλύπτονται τα κενά που θα προκύπτουν εξαιτίας των αποχωρούντων λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων. Οι προσλήψεις και στις δύο περιπτώσεις θα αφορούν συγκεκριμένες κατά τόπους υπηρεσίες και θα προβλέπουν υποχρεωτική παραμονή 18 μηνών για την τέλεση της πρακτικής εκπαίδευσης των δοκίμων πυροσβεστών, σε μάχιμες πυροσβεστικές υπηρεσίες των διοικήσεων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. 
  •         Άμεση ανάκληση της μείωσης των θέσεων των Πυροσβεστικών κλιμακίων και πρόβλεψη αυτοτελών οργανικών θέσεων για τις νεοϊδρυθείσες Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ.
  •         Με τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2010 να μετατεθούν προς τον τόπο συμφερόντων τους όσοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι παραμένουν εκτός τόπου συμφερόντων ενώ έχουν τοποθετηθεί στις υπηρεσίες αυτές νεώτεροι τους, προς άρση της αδικίας που έχουν υποστεί από τις στρεβλώσεις και τις καταστρατηγήσεις του κανονισμού μεταθέσεων. Οι υπάλληλοι αυτοί εφόσον δεν υπάρχουν πραγματικά κενά στην υπηρεσία πόλη συμφερόντων τους, θα παραμένουν ως υπεράριθμοι μέχρι την δημιουργία πραγματικών κενών λόγο μετάθεσης ή αποστρατείας άλλων υπαλλήλων.        
  •         Δυνατότητα δήλωσης τόπου συμφερόντων σε όλους υπαλλήλους και μετάθεση σε αυτόν πριν την προκήρυξη διαγωνισμού.
  •         Οι εξετάσεις για τις παραγωγικές σχολές του σώματος να διεξάγονται για την κάλυψη των πραγματικών κενών κάθε υπηρεσίας σύμφωνα με το οργανόγραμμα της. 
  •         Αυστηρές κυρώσεις σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του κανονισμού.
 Ο προτεινόμενος κανονισμός μεταθέσεων θα ισχύει με ελάχιστες τροποποιήσεις και κατά τη μετατροπή της υπηρεσίας σε πολιτική με τον απεγκλωβισμό της από τα σώματα ασφαλείας στη βάση της εξυπηρέτησης της κοινωνικής της αποστολής, που αποτελεί την πάγια θέση της Ε.Α.Κ.Π. από την ίδρυσή της και έχει εκφραστεί μέσα από την πρότασή μας για την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος. 
.
                                            Για την Ε.Α.Κ.Π. τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ
                                                  Καραγκούνης Δημήτρης – Μιχαήλ Μιχαήλ
.Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις