Ημερομηνία:31-03-2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣMΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

                        
  Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
 
   Αθήνα 1 Απριλίου 2010   
 
 
ΧΡΕΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
 
   Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι μετά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Α.Π.Σ. του νέου σχεδίου Π.Δ. για τον κανονισμό μεταθέσεων που καταργεί το Π.Δ. 170/96 τα επιπλέον σχόλια είναι περιττά.
   Είναι αναγκαίο όμως να φέρετε στην μνήμη σας τα τελευταία τουλάχιστον τέσσερα χρόνια για το γεγονός ότι η Ε.Α.Κ.Π.  κατήγγειλε στους εργαζόμενους του Π.Σ. σε όλους τους τόνους και με κάθε ευκαιρία ότι ο κανονισμός μεταθέσεων είναι υπό κατάργηση. Ότι επιδίωξη είναι να δημιουργηθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο διατάξεων μέσω των οποίων να γίνονται μεταθέσεις με αναξιοκρατικό τρόπο και με βασικότερο γνώμονα την κάλυψη των υπηρεσιακών κενών, για να διαπιστώσετε ότι για ακόμη μία φορά δικαιώθηκε πλήρως για ότι προειδοποιούσε τους εργαζόμενους. Η Ε.Α.Κ.Π. όμως θα ήθελε να μην έχει δικαιωθεί αλλά να είχαν εισακουστεί οι προειδοποιήσεις της και να είχε στηριχτεί στον αγώνα της ενάντια στις προωθούμενες ανατροπές. Χάθηκε λοιπόν πολύτιμος χρόνος συνάδελφοι από την απεριόριστη και τυφλή στήριξη που απολάμβαναν οι εκπρόσωποι του κυβερνητικού συνδικαλισμού Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και Π.Α.Σ.Κ. Π. , την στιγμή που ενώ συνειδητά παραβίαζαν μέσω των υπηρεσιακών συμβουλίων τον κανονισμό μεταθέσεων σε αγαστή συνεργασία με την εκάστοτε φυσική και πολιτική ηγεσία και δεν αντιδρούσαν σε αναξιοκρατικές τροποποιήσεις που έγιναν στον κανονισμό κατάταξης και μεταθέσεων, άφηναν το πεδίο ανοιχτό για την σημερινή ολέθρια για το καθεστώς των μεταθέσεων εξέλιξη.  
 
 Με δεδομένο λοιπόν ότι οι μεταθέσεις θα εξαρτώνται από την σχέση: Διαφορά  της ετήσιας κατανομής της  υπηρετούσας δύναμης με τα πραγματικά κενά– Αριθμός υπεράριθμων – Ποσόστωση 1/3 και 1/5 - Κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών – Δυνατότητα επιλογής για το ποια και πόσα κενά κάθε φορά θα καλυφθούν να είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Αρχηγού Π.Σ. , κανείς δεν θα κοιμάται πλέον ήσυχος όπου και εάν υπηρετεί, ακόμη και εάν έχει καταφέρει να τοποθετηθεί στον τόπο συμφερόντων του, από την στιγμή που η σχέση αυτή δύναται να μεταβάλλεται κάθε έτος, σύμφωνα με τους εκάστοτε σχεδιασμούς της πολιτικής ηγεσίας.
 Π.Χ. Η κατανομή της υπηρετούσας δύναμης για το 2010 επέφερε μείωση κατά πέντε θέσεις στα Π.Κ. Αποτέλεσμα οι υπεράριθμοι υπάλληλοι πλέον 5, 4, 3 κ.λ.π. σε κάθε κλιμάκιο να τελούν υπό μετάθεση. Αρκεί λοιπόν κάθε φορά μία αντίστοιχης μείωση της δύναμης των Π.Κ. ή των Π.Υ. , το κλείσιμο ή ο υποβιβασμός τους όπως έχει εξαγγελθεί άλλωστε από την πολιτική ηγεσία στα πλαίσια της περίφημης «αναδιοργάνωσης» ότι θα γίνει και μάλιστα σε μεγάλη κλίμακα, για να δημιουργούνται συνεχώς υπεράριθμοι υπάλληλοι που θα τελούν υπό μετάθεση.
 Το νέο Π.Δ. λοιπόν που είναι ένα βήμα πριν την τελική έγκρισή του, γίνεται κατ εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις»( ο γνωστός αναχρονιστικός νόμος που στην ψήφιση του αντέδρασε μόνο η ΕΑΚΠ και έχουν αρχίσει πλέον να αξιοποιούνται οι διατάξεις του για την ανατροπή των εργασιακών μας σχέσεων). Η παρ. αυτή δίνει την δυνατότητα στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, Προστασίας του Πολίτη σήμερα, με πρόταση του να εκδίδονται αντίστοιχα Π.Δ. με τα οποία μπορεί να ρυθμίζονται θέματα μετακινήσεων, αποσπάσεων, τοποθετήσεων, μεταθέσεων κ.λ.π.  
 Στο νέο σχέδιο Π.Δ. ναι μεν επήλθαν κάποιες μικρο αλλαγές μετά την πίεση που ασκήθηκε από την Ε.Α.Κ.Π. σε σχέση με το αρχικό σχέδιο Π.Δ., όπως η αφαίρεση της δυνατότητας να μετατίθενται υπάλληλοι με πρόταση των περιφερειαρχών, επανήλθαν στις εξαιρέσεις οι τρίτεκνοι, έγινε μερική διαφοροποίηση στις έκτακτες μεταθέσεις για την κάλυψη υπηρεσιακών κενών, εξαιρέθηκαν από τον χαρακτηρισμό της ενιαίας πόλης η Αίγινα, το Λαύριο, τα Μέγαρα παραμένει όμως αναλλοίωτος ο αναξιοκρατικός χαρακτήρας του. Μέσω λοιπόν του νέου σχεδίου Π.Δ. που έχει πάρει τον δρόμο για την έγκρισή του επέρχονται τα κάτωθι:  
 •        Η κατάργηση του όρου «αμετακίνητοι» για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που προσελήφθηκαν στο Π.Σ. από το 1996 έως και το 2006 οι οποίοι εντάσσονται στο καθεστώς της μοριοδότησης και των μεταθέσεων, όπως επίσης και για τους μετατασσόμενους συναδέλφους από την δασική υπηρεσία.
 •       Καθιερώνεται υποχρεωτικά η ποσόστωση του 1/3 και 1/5 για τους οδηγούς και τους απόφοιτους παραγωγικής σχολής αντίστοιχα, σε όλες τις μάχιμες υπηρεσίες του σώματος, που σημαίνει αναγκαστική μετάθεση των υπεραρίθμων για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. 
 •       Όσοι θα υπηρετούν εκτός τόπου συμφερόντων θα μετατίθενται για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών αλλά και αυτοί που θα υπηρετούν στον τόπο συμφερόντων τους θα μετατίθενται όταν λόγω των υπηρεσιακών μεταβολών που θα αποφασίζονται θα λογίζονται ως υπεράριθμοι.    
 •     Καταργείται η εξαίρεση από τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των υπαλλήλων που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια συγγενούς εξ αίματος μέχρι και 2ου βαθμού.
            Ειδικότερα στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προβλέπονται τα παρακάτω:
 •          Στο όπως τοποθέτηση Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ειδικά αιτιολογημένων από τα αρμόδια συμβούλια μεταθέσεων, χωρίς όμως να αναλύονται οι λοιπές έκτακτες περιπτώσεις κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών, γεγονός που μπορεί να επιφέρει αρκετές παρερμηνείες ως προς την εφαρμογή των εκτάκτων μεταθέσεων και για άλλους λόγους.  άρθρο 1στις έκτακτες μεταθέσεις στηνπερίπτωση θ αναφέρετε πέραν των όσων περιπτώσεων ίσχυαν μέχρι σήμερα, ότι θα γίνονται πλέον και έκτακτες μεταθέσεις για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών
 •          Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 αναφέρει ότι στην περίπτωση κατά την οποία υπάλληλος εξερχόμενος από την Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών υποβάλλει αίτηση τοποθέτησης στην πόλη συμφερόντων του σε θέση την οποία καταλαμβάνει άλλος υπάλληλος, ο οποίος δεν την έχει δηλώσει ως πόλη συμφερόντων του, ο πρώτος καταλαμβάνει τη θέση αυτή, γεγονός που σημαίνει ότι αρχαιότερος υπάλληλος που δεν έχει τοποθετηθεί στον τόπο συμφερόντων του θα είναι υπό συνεχή διωγμό ακόμη και από νέο εξερχόμενους της σχολής δόκιμους πυροσβέστες.
 •          Αντίστοιχη τραγική κατάσταση διαμορφώνεται και για τους Αξιωματικούς σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 που δεν υπηρετούν στον τόπο συμφερόντων τους και έχουν συμπληρώσει τον χρόνο που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο, τους οποίους δίνατε να τους μετακινήσει οποιοσδήποτε έχει τόπο συμφερόντων όχι μόνο εντός του Νομού όπου είναι η υπηρεσία που υπηρετεί αλλά και εντός όμορων Νομών!!! 
 •          Με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 σε περίπτωση κατάργησης ή υποβιβασμού Υπηρεσίας, οι υπάλληλοι αποσπώνται μέχρι το χρόνο των τακτικών μεταθέσεων, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Διοίκησης στην οποία ανήκουν ή σε Υπηρεσίες όμορων Περιφερειακών Διοικήσεων ή σε Υπηρεσίες που επιθυμούν, εφόσον εξυπηρετείται το υπηρεσιακό συμφέρονοπότε και εφαρμόζονται γι' αυτούς οι περί μεταθέσεων διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Πρακτικά σημαίνει ότι ο υπάλληλος θα είναι στην διάθεση της υπηρεσίας για την κάλυψη οργανικών κενών οπουδήποτε υπάρχουν εντός ή εκτός της περιφέρειας που υπηρετεί ( ούτε καν του Νομού ) και κατ εξαίρεση εφόσον εξυπηρετείται το υπηρεσιακό συμφέρον θα μπορεί να τοποθετηθεί όχι απαραίτητα στον τόπο συμφερόντων του αλλά σε υπηρεσία που επιθυμεί. Τόση ευαισθησία δηλαδή!!
 •          Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 ορίζεται ότι οι μεταθέσεις για συνυπηρέτηση των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος με σύζυγό τους δημόσιο υπάλληλο ενεργούνται μόνο για τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 287/76 (Α΄ 78) κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μόνο όταν αποδεδειγμένα δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η συνυπηρέτηση από την Υπηρεσία του/της συζύγου κι εφόσον προβλέπεται θέση του βαθμού τους στην Υπηρεσία στην οποία επιθυμούν να μετατεθούν, δηλαδή μόνο όταν ο/η σύζυγος υπηρετεί σε παραμεθόριο περιοχή εξαιρώντας τις λοιπές περιπτώσεις. Στο αρχικό σχέδιο Π.Δ. είχε αφαιρεθεί αυτή η παράμετρος . Μάλλον τους είχε ξεφύγει.
 •          Με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 που αφορά τις εξαιρέσεις από μεταθέσεις και αποσπάσεις αφαιρούνται οι υπάλληλοι που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια συγγενούς εξ αίματος μέχρι και 2ου βαθμού καθώς και οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματική υπηρεσία στο Π.Σ.  Ακόμα μία αρνητική εξέλιξη που εναρμονίζεται με την προσπάθεια διεύρυνσης του αριθμού των προς μετάθεση υπαλλήλων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών. 
 •          Στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 επέρχεται προνομιακή διάταξη για τους συνδικαλιστές που τους επιτρέπει να υπηρετούν εκτός της έδρας όπου λειτουργούσε η συνδικαλιστική τους οργάνωση και στην πόλη συμφερόντων τους, ενώ συνεχίζεται ο περιορισμός στην συνδικαλιστική δράση για τους αξιωματικούς, αφού οριοθετείτε το δικαίωμα μετάθεσης στην έδρα της συνδικαλιστικής οργάνωσης μόνο μέχρι τον βαθμό του Επιπυραγού.
 •          Με την παράγραφο 4 του άρθρου 17 εξαιρούνται από την πλειοψηφία των διατάξεων του κανονισμού οι Αξιωματικοί που φέρουν το βαθμό του Αντιπυράρχου .
 •          Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 ορίζεται ότι για την εφαρμογή του κανονισμού θεωρείται ως ενιαία πόλη ο νομός Αττικής εκτός της Αίγινας Λαυρίου και Μεγάρων και θεωρούνται εκτός των άλλων ότι βρίσκονται στην ίδια πόλη και η Π.Υ. Οινοφύτων με την Π.Υ Π/Α Τανάγρας, με ότι σημαίνει αυτό για την δυνατότητα να γίνονται  τοποθετήσεις προσωπικού για την κάλυψη κατά το δοκούν υπηρεσιακών αναγκών από υπηρεσίες των Αθηνών με συχνές μετακινήσεις σε απομακρυσμένες υπηρεσίες όπως η Σαλαμίνα, το Κορωπί κ.λ.π. Ή να καλύπτονται υπηρεσιακές ανάγκες κατά το δοκούν και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή με ανέξοδη μετακίνηση προσωπικού όπως Π.Χ. από την Π.Υ. Τανάγρας στη Π.Υ. Οινοφύτων.
 •            Στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 αναφέρεται ότι όσοι υπάλληλοι επιθυμούν να αλλάξουν πόλη συμφερόντων κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου κανονισμού μεταθέσεων δύναται να επιλέξουν οποιαδήποτε πόλη, γεγονός που φανερώνει την ανευθυνότητα αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις οι οποίες θα επηρεάσουν καταλυτικά την ζωή χιλιάδων πυροσβεστών. Το ίδιο προβλέπει και η παράγραφος 1 του άρθρου 2 για την δήλωση πόλης συμφερόντων των δοκίμων πυροσβεστών και των δοκίμων Ανθυποπυραγών.
 •          Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 αναφέρεται ότι «η έγκριση αλλαγής πόλης συμφερόντων θα γίνεται με απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου μεταθέσεων «κατά πλειοψηφία» απαξιώνοντας έτσι το ρόλο των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων για προφανείς λόγους και σε συνδυασμό με την παραπάνω διάταξη θα συντελέσει στο όργιο ρουσφετολογικών εγκρίσεων.
 •          Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 προβλέπει ότι σύμφωνα με την Απόφαση κατανομής της δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού, θα καλυφθούν κατά την πρώτη εφαρμογή του κανονισμού οι κενές θέσεις, τηρουμένων, των ποσοστών, του 1/3 και 1/5 για οδηγούς και απόφοιτους παραγωγικής σχολής αντίστοιχα.
 •          Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 ορίζει ότι οι υπάλληλοι οι οποίοι μετά το πέρας της ως άνω διαδικασίας θα έχουν παραμείνει εκτός πόλης συμφερόντων, λογίζονται ως υπεράριθμοι και θα καλύψουν τις απομένουσες κενές θέσεις των Υπηρεσιών του Σώματος ενώ σε περίπτωση μη κάλυψης κενών από τις αιτήσεις αυτά θα καλυφθούν σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Η ημερομηνία της διενέργειας των τακτικών μεταθέσεων κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
 •              Με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 προβλέπεται για τις τοποθετήσεις των Αρχ/στων ότι, σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν τα κενά υπηρεσιών που έχουν επιλεγεί από τον Αρχηγό να καλυφθούν με τοποθετήσεις Αρχ/στων που υπολείπονται του 1/5 σε αποφοίτους παραγωγικής σχολής, θα καλύπτονται από όσους έχουν τα λιγότερα μόρια χωρίς να αναφέρει πλέον ως μέγιστο χρόνο για την τοποθέτηση την διετία. Στις υπηρεσίες από όπου προήλθαν θα επιστρέφουν μόνο όσοι υπάλληλοι θα απομείνουν (εάν απομένουν) μετά την κάλυψη των κενών θέσεων που επιλέγει να καλυφθούν το Α.Π.Σ.  
 
 Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι η Ε.Α.Κ.Π σας καλεί να μην αποδεχτείτε και να μην συμβιβαστείτε με τις νέες αναξιοκρατικές συνθήκες στον κανονισμό μεταθέσεων που πάνε να επιβάλουν. 
   Πρέπει να δοθεί μάχη σε όλα τα επίπεδα για να μην περάσει το νέο νομοθετικό τερατούργημα. Η Ε.Α.Κ.Π. έχει δεσμευτεί για αυτό και θα κάνει ότι περνάει από το χέρι της. Ήδη έχει στείλει σχετικό έγγραφο προς τον Υπουργό και κάθε αρμόδιο και βρίσκεται σε αναμονή αντίστοιχων ενεργειών.
   Παράλληλα στην κινητοποίηση της 23 Μαρτίου ζήτησε παρουσία των συγκεντρωμένων συναδέλφων από το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να δεσμευτεί ότι θα εξαντλήσει κάθε μέσο, μέχρι και την κατάθεση προσφυγής στο συμβούλιο επικρατείας για να κριθεί το Π.Δ. αντισυνταγματικό, ώστε να μην αναγκαστούν να σηκώσουν το βάρος αυτό οι συνάδελφοι που ενώ προσλήφθηκαν ή μετατάχτηκαν στο Π.Σ. έχοντας υπόψη τους το καθεστώς του αμετάθετου, χάνουν πλέον μέσω του Π.Δ. το δικαίωμα αυτό και ανατρέπεται παρά την θέληση τους ο οικογενειακός τους προγραμματισμός . Όπως επίσης να δεσμευτεί πως δεν θα επιτρέψει να ισχύσει ο πίνακας των κενών θέσεων με τις πλασματικές 8ετίες σε βάρος των υπαλλήλων που δεν προβλέπονται.
  ΚΑΛΕΙ επίσης όλες τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις να κάνουν η κάθε μία ξεχωριστά τις δικές τους ενέργειες προς πάσα κατεύθυνση και να μην διστάσουν να καταθέσουν όσοι συνάδελφοι θίγονται τις ενστάσεις τους για τις 8ετίες. 
  
                                           Για την Ε.Α.Κ.Π. τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                                    Καραγκούνης Δημήτρης – Μιχαήλ Μιχαήλ 
 
 .
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ : www.old.eakp.gr/pdf/sxediopd2.doc
 
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.