Ημερομηνία:08-07-2010
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ Π.Σ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ

 Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν    
                                           Ε.Α.Κ.Π.
  Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος   
.                                                                                                                                                                  .                             .
 Τηλ .& fax :2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891- 6978520351, Website WWW.old.eakp.gr, Email: info@old.eakp.gr      
                   
 Αθήνα 9 Ιουλίου 2010  
                                        Προς:    Κο Αρχηγό Π.Σ. Στυλιανό Στεφανίδη  
 
                                   Κοιν/ση:    1ον Ko Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη                  
                                                      2ον KοΥφυπουργόΠροστασίας του Πολίτη Σπύρο Βούγια 
                                                      3ον Προϊστάμενο Β΄ κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης
                                                      4ον Πολιτικούς Φορείς -ΑΔΕΔΥ - Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.- Πρωτ/μιες Ενώσεις.        
 
 ΘΕΜΑ : « Εκτός έδρας αποζημίωση για τις δασικές πυρκαγιές και περιπολίες »
 
 Κύριε Αρχηγέ, μετά την ψήφιση του Νόμου 3833/2010 ( Φ.Ε.Κ. Α΄ 40) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» παρατηρείται στις υπηρεσίες του σώματος μία σύγχυση ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης των εκτός έδρας αποζημιώσεων για επέμβαση σε δασικές πυρκαγιές και περιπολίες. 
 Στην σύγχυση αυτή συμβάλουν κυρίως οι δηλώσεις- διαβεβαιώσεις διαφόρων υπηρεσιακών παραγόντων που λειτουργούν αποτρεπτικά ως προς την κατάθεση των σχετικών αναφορών για την χορήγηση των εκτός έδρας από τους υπαλλήλους που εμπλέκονται σε ανάλογες ενέργειες για την αποτροπή ή την καταστολή δασικών πυρκαγιών.    
 Είναι γεγονός ότι η παράγραφος 15 του άρθρου 9 του ν 3833/2010 ( Φ.Ε.Κ. Α΄ 40) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» ορίζει ότι η  προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 200/1993 (ΦΕΚ 75 Α) απόσταση άνω των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων, καθώς και η προβλεπόμενη απόσταση άνω των σαράντα (40) χιλιόμετρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της αριθμ. 2/73099/0022/19.2.2008 (ΦΕΚ 344 Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται σε εξήντα (60) χιλιόμετρα ως προς την καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης.
    Από τη διάταξη αυτή όμως και γενικότερα από το σύνολο των διατάξεων του συγκεκριμένου νόμου, απορρέει ότι διατηρείται σε ισχύ η παράγραφος 3 του Π.Δ. 200/1993 «Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων» που ισχύει και για τους πυροσβέστες, όπου αναφέρονται τα εξής:
«Οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί και των τριών κλάδων των Ε.Δ. που εκτελούν περιπολίες σε δασικές περιοχές, με σκοπό την αποτροπή και τον έγκαιρο εντοπισμό των πυρκαγιών, καθώς και εκείνοι που συμμετέχουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών και απομακρύνονται από τις μονάδες τους, δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων εκτέλεσης υπηρεσίας για όλες τις ημέρες απασχόλησής τους, χωρίς τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου».
  Επίσης τα ίδια αναφέρονται και στην παράγραφο 5 της υπ. αριθμ. 13710 οικ. Φ. 507.1/12-4-2010 Δ\γης Α.Π.Σ. «Δαπάνες Μετακινήσεων».
  
 Κύριε Αρχηγέ, με δεδομένο τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες από την συνεχή αιμορραγία του εισοδήματος τους λόγω της σκληρής αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση, σας ζητάμε να προβείτε στις ανάλογες ενέργειες ώστε να πάψει η παραπλάνηση των υπαλλήλων για το συγκεκριμένο θέμα και κατά συνέπεια η περαιτέρω απώλεια εισοδήματος. 
 
                                                                        Για την Ε.Α.Κ.Π.
                                                            Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
 
                                      Βλάχος Δημήτριος – Καραγκούνης Δημήτριος - Μιχάηλ Μιχαήλ   
.
ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΕΔΏ ΤΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΉ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ: www.old.eakp.gr/pdf/ektosedrasdason972010.doc


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.