Ημερομηνία:04-11-2010
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.

     Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν    
                          Ε.Α.Κ.Π.
      Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος   
.                                                                                                                        .
Τηλ .& fax :2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891- 6978520351, Web site WWW.old.eakp.gr, E mail: info@old.eakp.gr
 
 Αθήνα 4 Νοεμβρίου 2010  
 
                       Προς :  Kα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λούκα Κατσέλη                               
   
             Κοιν/ση : 1ον Κο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτσή
                              2ον Κο Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γεώργιο Κουτρουμάνη                                 
                             3ον  Kο Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ ‘Οθωνα
                             4ον  Κο Πρόεδρο & Διοικητικό Συμβούλιο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.            
                            5ον  Κο Αρχηγό Π.Σ. Στεφανίδη Στυλιανό
                            6ον  Προϊστάμενο Β΄ κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης  
                            7ον Πολιτικούς Φορείς -Α.Δ.Ε.Δ.Υ.– Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.- Πρωτ/μιες Ενώσεις- Μ.Μ.Ε.     
 
 
   ΘΕΜΑ : Ενημέρωση των εργαζομένων του Πυροσβεστικού Σώματος για την οικονομική κατάσταση των τομέων της επικουρικής τους ασφάλισης και πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.  
 
   Κυρία Υπουργέ
   Με το άρθρο 94 του νόμου 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 58), επήλθε η ενοποίηση των επικουρικών μας ταμείων μας Τ.Α.Υ.Π.Σ. & Ε.Τ.Υ.Π.Σ. με τα ταμεία της Ε.Λ.Α.Σ. και η δημιουργία ενιαίου ταμείου με την επωνυμία Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφάλειας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).
   Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έχοντας ως μοναδικό γνώμονα την αγωνία και την ανασφάλεια που διακατέχει το σύνολο των υπαλλήλων του Π.Σ. ως συνέπεια των αρνητικών εξελίξεων στην επικουρική ασφάλιση, σας εκθέτει τον προβληματισμό της σχετικά με την χρόνια έλλειψη ενημέρωσης, για την οικονομική κατάσταση των αποθεματικών των ταμείων μας.
   Είναι απόλυτα δικαιολογημένο το κλίμα ανησυχίας που απορρέει από την στασιμότητα των προσλήψεων και την συνεχόμενη αύξηση των συνταξιούχων, παράγοντες που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την βιωσιμότητα των ταμείων μας, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξασφάλιση του βιοτικού μας επιπέδου κατά τη διάρκεια του συνταξιοδοτικού βίου. Ένα κλίμα ανησυχίας που ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που συστάθηκε το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. παρά την καθολική άρνηση των εργαζομένων του Π.Σ. .
   Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών στην προσπάθεια που καταβάλλει τα τελευταία χρόνια να προσεγγίσει ένα τόσο σημαντικό θέμα, προσπαθώντας με τις παρεμβάσεις της να συμβάλλει στην ενημέρωση των εργαζομένων με υπεύθυνο τρόπο, διαπίστωσε ότι μέρος των αποθεματικών επενδύθηκαν κατά νόμιμο μεν, αλλά επισφαλή για τα συμφέροντα των εργαζομένων τρόπο, ως εξής:
 • Επένδυση του Τ.Α.Υ.Π.Σ. ύψους 560.122.005 δρχ. στην εταιρία ΔΙΕΘΝΙΚΗ (πηγή : περιοδικό Πυροσβεστική επιθεώρηση τεύχος 86, Μάρτιος – Απρίλιος 2001 στον πρώτο και μοναδικό ισολογισμό που κοινοποιείται προς τους εργαζόμενους, σελίδα 42 Γενικός Ισολογισμός Τ.Α.Υ.Π.Σ. για το έτος 2000, στο Β΄ σκέλος του ισολογισμού  όπου αναγράφονται οι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, χωρίς καμία περαιτέρω διευκρίνηση). Από τα στοιχεία που συλλέξαμε προέκυψε ότι η ΔΙΕΘΝΙΚΗ είναι Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων Δήλος με έδρα την Αθήνα. Από αυτό το στοιχείο φαίνεται ότι τουλάχιστον για το 2000 επενδύθηκε μέρος των αποθεματικών του ταμείου σε μη εγγυημένης απόδοσης επένδυση, όπως είναι τα έντοκα γραμμάτια, ή η κατάθεση με εγγυημένο επιτόκιο (Π.Χ. στην Τράπεζα Ελλάδος κ.λ.π.) με ότι σημαίνει αυτό για την τύχη των αποθεματικών.
 • Επενδύσεις και από τα δύο ταμεία σε αμοιβαία κεφάλαια, στην βάση εφαρμογής των νόμων Σιούφα και Ρέππα ύψους 27.844.000 ευρώ από το 1997 έως το 2005. Από τα αποθεματικά του Τ.Α.Υ.Π.Σ. από τα 19.000.000 ευρώ που επενδύθηκαντο 1997 έμειναν το 2005 μόνο 1.864.000 ευρώ  και από 8.844.000 ευρώ αντίστοιχα την ίδια χρονιά του Ε.Τ.Υ.Π.Σ. το 2005 έμειναν 1.049.000 ευρώ (πηγή: Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης - πίνακες Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έτους 2006).
       Αγνοούνται δηλαδή 17.136.000 + 7.795.000 = 24.931.000 ευρώ!!  
    Καμία ενημέρωση και καμία εξήγηση δεν έδωσαν τόσα χρόνια προς τους εργαζόμενους του Π.Σ. τους φυσικούς δηλαδή μετόχους των ταμείων ως όφειλαν οι υπεύθυνοι πολιτειακοί, υπηρεσιακοί και συνδικαλιστικοί παράγοντες σχετικά με την κατάληξη των χρημάτων τους.  
   Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι τα στοιχεία που έχουν σχέση με τα αποτελέσματα των επενδύσεων των αποθεματικών και κυρίως με την τύχη της επένδυσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων Δήλος «Διεθνική», ενώ είχαν ζητηθεί από την τότε Φυσική Ηγεσία, επίσημα από την Ε.Α.Κ.Π. ιδιαίτερα μετά τον θόρυβο που ξέσπασε με τα ομόλογα, δεν δόθηκαν ποτέ.
 
    Κυρία Υπουργέ 
 •              Έχοντας ως κίνητρο την αγωνία για την τύχη των ταμείων μας και θέλοντας να συμβάλουμε με υπεύθυνο τρόπο στην ενημέρωση των συναδέλφων, η οποία ουδέποτε υπήρξε εκτός της μοναδικής προαναφερόμενης περίπτωσης του έτους 2000.
 •              Με δεδομένο επίσης ότι η κατάσταση αυτή συνεχίζεται και με το ενοποιημένο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. το οποίο ενώ υφίσταται πλέον εδώ και δύο έτη, καμία σχετική ενημέρωση δεν υπάρχει για τα οικονομικά στοιχεία τόσο γενικότερα για το νεοσυσταθέν ταμείο, αλλά και ειδικότερα για τους δύο τομείς που αφορούν τους εργαζόμενους του Π.Σ. .
 •              Παρ ότι μέσω της από 12/2/2009 υπ αριθ. Φ.80425/2233/432 Φ.Ε.Κ. 244 τεύχος Β απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με τίτλο:«Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας για το έτος 2009», ενώ διαπιστώναμε ότι δρομολογούνται μία σειρά εξελίξεις στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και για τον λόγο αυτό σύμφωνα με την σχετική απόφαση υπήρχε η ανάγκη να δοθούν υπερωρίες στο προσωπικό του Ταμείου, προκειμένου να διευθετηθούν διάφορες εργασίες όπως :
 « καταχώρηση των λογιστικών στοιχείων του νέου λογιστικού σχεδίου, σύνταξη ισολογισμού -απολογισμού έτους 2008, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Ταμείου, πώληση ακινήτου του Ταμείου, χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων λόγω μεγάλης ροής εξόδου των μετόχων του Ταμείου, διοικητικές αποκαταστάσεις αξιωματικών, διαχείριση ενσήμου ΕΛ.ΑΣ., εκκαθάριση δαπανών κλάδου υγείας, νομοθετική επεξεργασία οργανισμού λειτουργίας του Ταμείου, μηχανογράφηση των οικονομικών και άλλων στοιχείων του Ταμείου, εφαρμογή του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της διοικητικής υποστήριξης και ψηφιοποίηση πρακτικών − αποφάσεων Δ.Σ. και αποφάσεων διευθυντού χορήγησης εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων από το έτος 1979 και εντεύθεν »  και ζητούσαμε σχετική ενημέρωση, αυτή ουδέποτε δόθηκε στους εργαζόμενους.
   Προκειμένου λοιπόν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα ζητάμε να μας κοινοποιηθούν συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν τα ταμεία μας Τ.Α.Υ.Π.Σ. & Ε.Τ.Υ.Π.Σ. ( τομείς πλέον του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.). που θα μας διευκόλυναν ως προς τον σκοπό αυτό, όπως: 
 •          Οι επενδύσεις των αποθεματικών των ταμείων μας από την ισχύ των διατάξεων του Νόμου 1902/1990 και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτού, καθώς και του 3029/2002, μέχρι και σήμερα και τα αποτελέσματα αυτών.
 •          Η τελευταία αναλογιστική μελέτη για τα ταμεία μας, που βάση της παρ. 2 του άρθρου 71 του Νόμου 2084/1992, υποχρεούνται τα ταμεία να εκδίδουν κάθε πενταετία αρχής γινομένης από το 1993.  
 •          Το σημερινό ύψος των αποθεματικών του Τομέα Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος ( Τ.Α.Υ.Π.Σ ) & του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος ( πρώην Ε.Τ.Υ.Π.Σ.).
 •          Ο συνολικός αριθμός των συνταξιούχων που τους χορηγείται μέρισμα από τα ταμεία.
 •          Οι ισολογισμοί εσόδων –εξόδων από το έτος 1999 και για κάθε έτος μέχρι και το 2009 (μόνο το συνολικό ποσό, όχι λεπτομερή ανάλυση ).
    Επίσης ζητάμε από εδώ και στο εξής να μην γίνεται καμία επισφαλή επένδυση των αποθεματικών των ταμείων, παρά μόνο σε κρατικών εγγυημένων αποδόσεων τοποθετήσεις, επαναδιατυπώνοντας για ακόμη μία φορά την αντίθεσή μας για την ενοποίηση των Ταμείων μας.
    Ευελπιστώντας στην θετική σας ανταπόκριση σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
 
                                                                      Για την Ε.Α.Κ.Π.
                                                           Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
                                   Βλάχος Δημήτριος – Καραγκούνης Δημήτριος - Μιχαήλ Μιχαήλ  
.

.

 • Το από 2/5/2007 έγγραφο της ΕΑΚΠ προς τον τότε Αρχηγό για τις επενδύσεις των αποθεματικών των ταμείων:www.old.eakp.gr/pdf/eggrafokoi.doc  
 • ΝΕΟ: O πίνακας με τα στοιχεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας για την εξέλιξη των χρεωγράφων για κάθε φορέα κοινωνικής ασφάλισης.: www.old.eakp.gr/pdf/apothematika2.pdf
 • ΝΕΟ: Ο ισολογισμός του Τ.Α.Υ.Π.Σ. για το έτος 2000: www.old.eakp.gr/pdf/isologismos2000.pdf 

.

 • Το από 1/3/2008 έγγραφο της ΕΑΚΠ για την ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τηην σύσταση του ΤΕΑΠΑΣΑ: www.old.eakp.gr/view.php 
 • ΝΕΟ: Το από 5/3/2008 έγγραφο της ΕΑΚΠ με τα οικονομικά στοιχεία των ταμείων των Σ.Α. που ενοποιήθηκαν: www.old.eakp.gr/view.php 
 • Η από 6/3/2009 παρέμβαση της ΕΑΚΠ προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών για τις υπερωρίες του ΤΕΑΠΑΣΑ και την ενημέρωση για τα αποθεματικά του ταμείου.: www.old.eakp.gr/view.php
 • Η από 3/7/2006 παρέμβαση της ΕΑΚΠ προς τον Διευθυντή του Ε.Τ.Υ.Π.Σ. για τα αποθεματικά του ταμείου και η απάντηση του Διευθυντή:  www.old.eakp.gr/view.php
 • Η από 3/7/2006 παρέμβαση της ΕΑΚΠ προς τον Διευθυντή του ΤΑΥΠΣ για τα αποθεματικά του ταμείου και η απάντηση του Διευθυντή: www.old.eakp.gr/view.php
 • ΝΕΟ:Το άρθρο που γράφτηκε στο 3ο τεύχος της Φωνής του Πυροσβέστη σχετικά με την την επίσκεψη το 2006 της ΕΑΚΠ στα ταμεία μας και τα στοιχεία που αποκόμησε. www.old.eakp.gr/index.php 
  
 
 
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.