Ημερομηνία19-11-2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΟ 2011 ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

    Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν    
                                                  Ε.Α.Κ.Π.
        Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος   
.                                                                                                                                                                                         .
Τηλ .& fax :2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891- 6978520351, Web site WWW.old.eakp.gr, E mail: info@old.eakp.gr          
.             
 Αθήνα 20 Νοεμβρίου  2010  
 
 " Ακόμη ένας ΑΝΤΙΛΑΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ που φέρνει το Πυροσβεστικό Σώμα ακόμη πιο κοντά στα πρόθυρα της ΔΙΑΛΥΣΗΣ & τους εργαζόμενους σ αυτό στα όρια της  ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ συνέπεια των περικοπών & της άγριας φορολόγησης.  "
.      
                                                   
    Aκόμη ένας αντιλαϊκός προϋπολογισμός κομμένος και ραμμένος για να εξυπηρετήσει την διατήρηση των κερδών και των προνομίων της οικονομικής ολιγαρχίας της χώρας με νέες φοροαπαλλαγές και φοροασυλία, σπρώχνοντας τα λαϊκά στρώματα στην ελεγχόμενη πτώχευση αφού πετσοκόβονται κοινωνικές δαπάνες, μισθοί  και συντάξεις, ξεπουλιέται δημόσια περιουσία, καταργούνται θέσεις εργασίας και καταληστεύεται άγρια το οικογενειακό μας εισόδημα από την αύξηση των άμεσων και έμμεσων φόρων ακόμη και για τα είδη πρώτης ανάγκης.  
   Κατά 14,3 δις ευρώ θα επιβαρυνθούν τα λαϊκά στρώματα για το 2011. Με 8,2 δις ευρώ από τα μέτρα που ήδη έχουν αποφασιστεί με το μνημόνιο συν άλλα 6,1 δις ευρώ που αποφασίστηκαν πρόσφατα. Τα 7,8 δις ευρώ θα προέλθουν από πρόσθετα έσοδα και τα 6,5 δις ευρώ από περικοπές δαπανών.     
         Αυτές οι περικοπές έχουν φθάσει και το Π.Σ. και κατ’ επέκταση την πυρασφάλεια της χώρας στα πρόθυρα της διάλυσης, αφού έχουν μειωθεί οι δαπάνες που αφορούν την γενικότερη λειτουργία του μέσα σε τρία χρόνια κατά 50% ( βλέπε πίνακα 2η σελίδα ) και τους πυροσβέστες στην εξαθλίωση. Κατά 70.174.784 ευρώ περίπου είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι οι πιστώσεις για μισθούς και συντάξεις του Π.Σ. ( βλέπε σχετικό πίνακα 2η σελ.) 
         Στα πλαίσια αυτών των περικοπών είναι εναρμονισμένη και η επικείμενη Αναδιάρθρωση του ΠΣ. με το προαναγγελθέν κλείσιμο δεκάδων κλιμακίων και υπηρεσιών.
.
               Ειδικότερα το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2011 προβλέπει 
.
    Άμεσοι φόροι: Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση εκτιμάται ότιαπό την άμεση φορολογία θα εισπραχθούν 20,44 δις  ευρώ εμφανίζοντας μείωση κατά 4,6% συγκριτικά με τα αντίστοιχα έσοδα του 2009.
    Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων αναμένεται να μειωθούν κατά 8,2% έναντι του 2009, κυρίως λόγω της μείωσης των επιδομάτων των απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα, καθώς και της επίπτωσης στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος από τη νέα φορολογική κλίμακα. Τα έσοδα από τη φορολογία νομικών προσώπων εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν μείωση 12,5% λόγω της μειωμένης κερδοφορίας των επιχειρήσεων κατά τη χρήση έτους 2009.
    Μείωση της τάξης του 16,5% αναμένεται και στα έσοδα των ειδικών κατηγοριών, κυρίως λόγω των μειωμένων εσόδων από το φόρο των τόκων των καταθέσεων και το φόρο επί των προμηθειών του Δημοσίου. Τα έσοδα από φόρους στην περιουσία αναμένονται αυξημένα κατά 14,1% συγκριτικά με τα έσοδα του 2009, λόγω της επίδρασης από την αναμόρφωση της φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών καθώς και της είσπραξης του φόρου ακίνητης περιουσίας.
Μειωμένες κατά 5,6% εμφανίζονται έναντι του 2009 οι εισπράξεις από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ), ενώ τα έσοδα από λοιπούς άμεσους φόρους αναμένονται αυξημένα κατά 40,6% λόγω της είσπραξης των έκτακτων οικονομικών εισφορών στο εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και στη μεγάλη ακίνητη περιουσία.
   Έμμεσοι φόροι: Από την έμμεση φορολογία αναμένεται να εισπραχθούν 31,47 δις ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 11,2%, συγκριτικά με τα αντίστοιχα έσοδα του 2009.
    Τα έσοδα από φόρους συναλλαγών εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 5,2% έναντι του προηγουμένου έτους, κυρίως λόγω της αναμενόμενης είσπραξης ιδιαίτερα αυξημένων εσόδων από το ΦΠΑ των πετρελαιοειδών και του καπνού, ως αποτέλεσμα της αναπροσαρμογής των συντελεστών του ΦΠΑ αλλά και των ειδικών φόρων κατανάλωσης.
     Οι συνολικές εισπράξεις από φόρους κατανάλωσης εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 24,5% έναντι του 2009, κυρίως λόγω της αύξησης του ΕΦΚ στα πετρελαιοειδή προϊόντα, τα αλκοολούχα ποτά και τα τσιγάρα, της πλήρους απόδοσης του μέτρου της αναπροσαρμογής του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και της επιβολής του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, καθώς και της επιβολής ειδικών φόρων σε είδη πολυτελείας και την ηλεκτρική ενέργεια.
     Τα έσοδα από έμμεσους φόρους ΠΟΕ αναμένονται μειωμένα κατά 13,4% λόγω της συγκυριακής είσπραξης αυξημένων εσόδων το προηγούμενο έτος, ενώ μειωμένες κατά 11,5% αναμένονται και οι εισπράξεις από λοιπούς έμμεσους φόρους, κυρίως λόγω της μείωσης των εισαγωγών.
   Μη φορολογικά έσοδα: Τα μη φορολογικά έσοδα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 2,94 δις ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 13,9% έναντι του προηγούμενου έτους, που οφείλεται κυρίως στις αυξημένες απολήψεις από την ΕΕ, καθώς και στην είσπραξη αυξημένων εσόδων από τα παράβολα που απαιτούνται για την αλλαγή χρήσης των ημιυπαίθριων χώρων.
    Μη τακτικά έσοδα :Τα έσοδα από καταργηθέντες ειδικούς λογαριασμούς εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 1,15 δις ευρώ. Τα έσοδα από το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης αναμένεται να διαμορφωθούν στα 485 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων εσόδων από την προμήθεια παροχής εγγύησης του Δημοσίου σε ομολογιακές εκδόσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων.
 Τα έσοδα από ΝΑΤΟ που αντικρίζονται από ισόποσες δαπάνες εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 46 εκατ. ευρώ.
   Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων: Οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων αναμένεται να ανέλθουν στα 5,1 δις ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 3,0% έναντι του προηγουμένου έτους.
   Δαπάνες: Στο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής είχε προβλεφθεί ότι οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού θα διαμορφωθούν στο ύψος των 69,7 δις  ευρώ εκ των οποίων 54,6 δις ευρώ για πρωτογενείς δαπάνες, 245 εκατ. ευρώ για εξόφληση μέρους των χρεών των νοσοκομείων, 1,8 δις ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων και 13 δις  ευρώ για πληρωμές τόκων.
   Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες θα περιορισθούν κατά 1,8 δις ευρώ, ενώ θα αυξηθούν κατά 100 εκατ. ευρώ οι δαπάνες για εξόφληση μέρους των χρεών των νοσοκομείων και κατά 243 εκατ. ευρώ οι δαπάνες πληρωμής τόκων.
.
                               Ανάλυση δαπανών κατά μείζονες κατηγορίες
.
    Αποδοχές και συντάξεις: Οι συνολικές δαπάνες για αποδοχές και συντάξεις εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένες κατά 3,2 δις ευρώ σε σχέση με τις προβλέψεις που είχαν περιληφθεί στον προϋπολογισμό και περιορισμένες κατά 2 δις ευρώ ή κατά 9,3% έναντι του 2009.
Ο περιορισμός των παραπάνω δαπανών έναντι του αρχικού προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως:
• Στη μείωση των δαπανών για μισθούς κατά 2,26 δις ευρώ,
• Στην εξοικονόμηση ποσού 817 εκατ. ευρώ από τις δαπάνες για συντάξεις
• Στην αναστολή της καταβολής της δ’ δόσης της έκτακτης παροχής στους δικαστικούς (εξοικονόμηση 128 εκατ. ευρώ).
Ειδικότερα η μείωση των δαπανών για μισθούς και συντάξεις προέρχεται από:
• Τη μη χορήγηση αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις,
• Την περικοπή των επιδομάτων κατά 20% από την οποία εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθούν 840 εκατ. ευρώ περίπου,
• Τον αυξημένο αριθμό αποχωρήσεων υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης, με εκτιμώμενη εξοικονόμηση 420 εκατ. ευρώ
• Την περικοπή των επιδομάτων Πάσχα, αδείας και Χριστουγέννων στους υπηρετούντες υπαλλήλους με εκτιμώμενη εξοικονόμηση 925 εκατ. ευρώ.
 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές: Οι δαπάνες για πρόσθετες παροχές, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα επιδόματα καταργηθέντων λογαριασμών, θα είναι μειωμένες κατά 14,7% κυρίως λόγω μείωσης των εν λόγω επιδομάτων κατά 20% και περιορισμού των δαπανών για υπερωρίες και συμμετοχή σε συμβούλια κ.λ.π.
 Απολύσεις - Ανεργία: Από τις απολύσεις που θα προκύψουν στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να ανέλθει το 2011 στο 14,6% , το 2012 στο 14,8% και το 2013 στο 14,3%.
.
                     Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε ότι αφορά το Π.Σ.
.
    Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση οι πιστώσεις του υπουργείου θα καλύψουν κατά προτεραιότητα δαπάνες που αφορούν:
• Τη μισθοδοσία του πυροσβεστικού προσωπικού, καθώς και του πολιτικού προσωπικού του υπουργείου.
• Τη χορήγηση της ειδικής αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου και νυχτερινής απασχόλησης,
• Τις αποδοχές των εποχικών πυροσβεστών και των συμβασιούχων χειριστών των ιδιόκτητων εναέριων μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος,
• Τις λοιπές λειτουργικού χαρακτήρα δαπάνες .
    Πέραν αυτών σύμφωνα πάντα με την εισηγητική έκθεση ιδιαίτερη προτεραιότητα έχει δοθεί και στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας του υπουργείου:
• Την προστασία των δασών από πυρκαγιές με τη μίσθωση σύγχρονων ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης και την πτητική και τεχνική υποστήριξη των ιδιόκτητων ελικοπτέρων του Πυροσβεστικού Σώματος .
• Την αντιμετώπιση των συνεπειών εκτάκτων φυσικών καταστροφών.
 Και όλα αυτά την στιγμή που σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα από τον προϋπολογισμό που αφορά τις πιστώσεις κατά ειδικό φορέα και μείζονα κατηγορία δαπάνης, οι πιστώσεις για το Π.Σ. είναι κατά 69.000.000 ευρώ λιγότερες από το 2010 και κατά 129.324.293 ευρώ λιγότερες από το 2009. Την στιγμή που οι πιστώσεις για τις καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες που αφορούν την γενικότερη λειτουργία του Π.Σ. έχουν μειωθεί στο μισό σε σχέση με το 2009.
                   ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
.
Κωδικός
Αριθμός
                ΟΝΟΜΑΣΙΑ
          2011
            2010
Διαμόρφωση30/9/10
           2009 
120
        Πυροσβεστικό Σώμα
 370.277.000,00
 439.555.991,00
 499.601.293,18
0001
Αποδοχές και συντάξεις
 278.334.000,00
 348.508.784,00
 331.027.669,09
0002
Πρόσθετες και παρεπόμενες αμοιβές
    26.710.000,00
     25.087.300,00
   47.562.905,10
0003
Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
    65.200.000,00
     65.928.407,00
 121.008.569,93
0004
Μεταβιβαστικές πληρωμές
           33.000,00
            31.500,00
             2.129,06
.
         Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες, καμία ανοχή καμία αυταπάτη, έρχονται τα χειρότερα. Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των Πρωτ/θμιων Ενώσεων της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στην Αθήνα την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου επιβάλλεται να γίνει το εφαλτήριο για την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ του κλάδου. Τα συνδικαλιστικά όργανα ήρθε η ώρα να ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ τις ευθύνες τους.
.
                                                      «    ΑΓΩΝΑΣ  ΤΩΡΑ »
 
                                ΕΝΩΤΙΚΗ   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   ΚΙΝΗΣΗ   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
.
Κατεβάστε εδώ το έγγραφο στην κανονική του μορφή: www.old.eakp.gr/pdf/proipologismos11.doc


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις