Ημερομηνία27-11-2010
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 300 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΝ ΩΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

     Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν    
                                                 Ε.Α.Κ.Π.
 Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος   
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Τηλ .& fax :2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891- 6978520351, Web site WWW.old.eakp.gr, E mail: info@old.eakp.gr
 
        Αθήνα 28  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010  
 
                        Προς :  Ko Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτσή
 
             Κοιν/ση : 1ον    Ko Υφυπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη    
                            2ον    KοΥφυπουργόΠροστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ ‘Οθωνα             
                            3ον   Κο Αρχηγό Π.Σ. Στεφανίδη Στυλιανό
                            4ον    Προϊστάμενο Β΄ κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης  
                            5ον   Πολιτικούς Φορείς -Α.Δ.Ε.Δ.Υ.– Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.- Πρωτ/μιες Ενώσεις- Μ.Μ.Ε.     
 
                                                 
   ΘΕΜΑΧορήγηση αποζημίωσης για τους τραυματισθέντες πυροσβέστες εν ώρα υπηρεσίας »
 
   Κύριε Υπουργέ
   Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών λαμβάνοντας γνώση του σχεδίου νόμου που έχει αναρτηθεί προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τίτλο «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», έχει να σας επισημάνει τα εξής:
   Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 που ορίζεται η οικονομική ενίσχυση τωνπαθόντων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας υπαλλήλων, αναφέρεται ότι το μηνιαίο επίδομα που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν.3554/2007 (Φ.Ε.Κ.Α΄80), επεκτείνεται και στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και αναπροσαρμόζεται στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 €) μηνιαίως.
   Με την προαναφερόμενη διάταξη είχε χορηγηθεί μηνιαίο επίδομα ύψους εκατό ευρώ (100 €) στους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς, που μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, όπως και κατά τη διάρκεια του χρόνου αποχής από τα καθήκοντά τους, συνεπεία τραυματισμού τους κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος.
   Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών στις 7 Οκτωβρίου 2008 (www.old.eakp.gr/view.php ) είχε προβεί σε αντίστοιχη παρέμβαση και προς την τότε πολιτική και φυσική μας ηγεσία απαιτώντας τη χορήγηση ανάλογης οικονομικής ενίσχυσης και στους πυροσβέστες, η οποία όμως ποτέ δεν δόθηκε και δυστυχώς επιβεβαιώνεται και μέσω της τωρινής ρύθμισης που προωθείται με πρωτοβουλία σας ότι επανειλημμένως ακολουθείται μία άδικη και επιλεκτική πολιτική σε βάρος των πυροσβεστών.   
 
   Κύριε Υπουργέ
   Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι και στο Πυροσβεστικό Σώμα υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που έχουν υποστεί σημαντικές οικονομικές απώλειες, συνέπεια τραυματισμού τους κατά την διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας, δίχως οικονομικό αντιστάθμισμα.
   Στα πλαίσια της ισονομίας, προς αποκατάσταση της αδικίας και της έμπρακτης αναγνώρισης της προσφοράς των εργαζομένων του Π.Σ. στην πυρασφάλεια της χώρας, ζητάμε να ενσωματωθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου η απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση για την χορήγηση του σχετικού επιδόματος και στους παθόντες εν υπηρεσία συναδέλφους μας, καθώς επίσης να προβλέπεται η κάλυψη του συνόλου των οικονομικών τους απωλειών.   
  
 
                                                                           Για την Ε.Α.Κ.Π.
                                                             Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
 
                                     Βλάχος Δημήτριος – Καραγκούνης Δημήτριος - Μιχαήλ Μιχαήλ  
.
Κατεβάστε έδω το έγγραφο στην κανονική του μορφή: www.old.eakp.gr/pdf/epidoma300e.doc
 
 


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις