Ημερομηνία:20-07-2006
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ Τ.Α.Υ.Π.Σ. ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ Ε.Α.Κ.Π.

     Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η    Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η     Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                                       Ε.Α.Κ.Π. 
     Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                                                                                                                                  .
   Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Website WWW.old.eakp.gr , Email: info@old.eakp.gr
 
 ΑΘΗΝΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006                
 
                                                            ΠΡΟΣ : Κύριο Διευθυντή Τ.Α.Υ.Π.Σ.
 
 
   ΘΕΜΑ :   « Χορήγηση στοιχείων »
 
 
   Κύριε Διευθυντά η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών σε πρόσφατη επίσκεψη της, σας εξέθεσε τον προβληματισμό της ορμώμενη από την αγωνία που διακατέχει το σύνολο των υπαλλήλων του Π.Σ. για το ποια είναι η σημερινή κατάσταση των ταμείων μας .
 Είναι διάχυτο το κλίμα ανησυχίας που απορρέει από την στασιμότητα των προσλήψεων και την συνεχόμενη αύξηση των συνταξιούχων και σε ποιο βαθμό επηρεάζει η κατάσταση αυτή την βιωσιμότητα των ταμείων μας.
   Την αγωνία των συναδέλφων εντείνει ακόμη περισσότερο η απουσία σχετικής ενημέρωσης για την οικονομική κατάσταση των ταμείων.  
   Θέλοντας να συμβάλουμε με υπεύθυνο τρόπο στην ενημέρωση τους για την διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αλλά και να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης των όποιων προβλημάτων, θα σας παρακαλούσαμε να μας κοινοποιήσετε συγκεκριμένα στοιχεία που θα μας διευκόλυναν ως προς τον σκοπό αυτό όπως :
 
 1ον   Ποιο είναι το σημερινό ύψος των αποθεματικών του ταμείου.
 2ον   Τον συνολικό αριθμό των συνταξιούχων που τους χορηγείτε μέρισμα από το ταμείο.
 3ον   Τον ισολογισμό εσόδων –εξόδων από το έτος 1999 και για κάθε έτος μέχρι και το 2005(μόνο το συνολικό ποσό, όχι λεπτομερή ανάλυση ).
 
 Ευελπιστώντας στην θετική σας ανταπόκριση σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
 
                                                                                                             
                                             Με κάθε εκτίμηση 
 
                                             Για την Ε.Α.Κ.Π.
                               Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                            Μιχαήλ Μιχαήλ
 
                
                                                
 
 
 
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.