Ημερομηνία:28-05-2011
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.