Ημερομηνία31-10-2006
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΙΣ 31/10 ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π.

                Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α      Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α Σ
 
                                                ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
                      «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
                                        ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
 
   Εμείς οι εκπρόσωποι των εργαζομένων του Πυροσβεστικού Σώματος μόνιμων και συμβασιούχων αντιλαμβανόμενοι τους κινδύνους που εγκυμονούν για τις εργασιακές μας σχέσεις οι διατάξεις του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση του Π.Σ. αλλά και γενικότερα για τον μελλοντικό προσανατολισμό του σώματος, ορμώμενοι παράλληλα από την ανησυχία και την αγανάκτηση των συναδέλφων μας εκφράζουμε μέσα από το ψήφισμα αυτό την έντονη διαμαρτυρία μας σχετικά με:
  •  Τις αναχρονιστική αντίληψη που διαπνέει το σύνολο των διατάξεων του νομοσχεδίου και για τις συνέπειες που αυτές θα έχουν με την εφαρμογή τους στον κλάδο μας .
  • Τον αιφνιδιαστικό και αντιδημοκρατικό τρόπο που επιχείρησε η κυβέρνηση σε συνεργασία με την φυσική Ηγεσία και τα προεδρεία των συνδικαλιστικών μας οργάνων να φέρει ένα τόσο σημαντικό Νομοσχέδιο για ψήφιση.
Το νομοσχέδιο αυτό δεν είναι αποτέλεσμα δημοκρατικών διαδικασιών αφού κανείς ουσιαστικός διάλογος και συνεργασία δεν υπήρξε σε όλες τις φάσεις επεξεργασίας του με τους άμεσα ενδιαφερόμενους όπως είναι οι εργαζόμενοι του Π.Σ. και οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές τους οργανώσεις, επιστημονικοί φορείς κ.λ.π
   Με κυρίαρχο το αίσθημα της απογοήτευσης διαπιστώνουμε ότι μετά από 38 χρόνια που η χούντα έβαλε στο γύψο και την πυροσβεστική Υπηρεσία με το Άρθρο 9 του Α.Ν. 360/1968 και επέβαλλε την οπλοφορία του Πυροσβεστικού προσωπικού με το Β.Δ 656/72 άρθρο 2. το Πυροσβεστικό Σώμα μπαίνει πάλι στο γύψο. 
   Τότε στέρησαν από το Π.Σ. την δυνατότητα να εξελιχθεί στα πλαίσια της κοινωνικής του αποστολής με σκοπό να τρομοκρατήσουν περισσότερο τον Ελληνικό λαό με την εμφάνιση ένστολων οπλοφόρων και να επιβάλλουν με την βία την θέλησή τους.
   Στην συνέχεια μπορεί να αδρανοποιήθηκαν οι ακραίες και αντιδραστικές διατάξεις αλλά διατηρήθηκε όμως το στρατικοποιήμενο και αναχρονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος από όλες τις κυβερνήσεις που ακολούθησαν.
   Σήμερα νεκρανασταίνονται οι αντιδραστικές διατάξεις με άλλο όνομα με πρωτοβουλία της σημερινής κυβέρνησης με την συμμετοχή των πρόθυμων ημετέρων Συνδικαλιστών μας αλλά και με την ένοχη συγκατάβαση όλων όσων δηλώνουν ή άγνοια ως άλλοθι ή αποσιωπούν την σπουδαιότητα των αλλαγών.
    Κοινός στόχος είναι να επιβληθεί πλήρως και θεσμικά η στρατιωτικοποίηση στο Πυροσβεστικό Σώμα για λόγους που έχουν να κάνουν με τον προσανατολισμό του σε κατασταλτικά καθήκοντα ως επικουρική δύναμη της Αστυνομίας στο εσωτερικό της Χώρας (άρθρο 1 παρ. 2) και στο εξωτερικό ως επικουρική δύναμη των εκστρατευτικών Σωμάτων με την προσθήκη του άρθρου 2 παρ.3 που αναφέρει ρητά: «…καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το διεθνές και κοινοτικό Δίκαιο» !! για την επιβολή αυτού του «δίκαιου» στέλνονται Ελληνικά στρατεύματα στις εμπόλεμες ζώνες..
   Για να προσανατολιστεί λοιπόν το Πυροσβεστικό προσωπικό στην καταστολή πρέπει να στρατιωτικοποιηθεί, το εργασιακό του καθεστώς, το πειθαρχικό του δίκαιο και η αποστολή του. Για τον λόγο αυτό γίνεται ο σαφής προσδιορισμός του Π.Σ. ως Σώμα Ασφάλειας ( άρθρο 1 παρ. 1 ), η απαλοιφή του όρου που υπήρχε και ούτε η χούντα κατήργησε, τακτικοί πολιτικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι (άρθρο3 παρ.2) και η σύνταξη και ανασύνταξη οργανικών νόμων και κανονισμών για το σύνολο σχεδόν των θεμάτων που διέπουν την λειτουργία του και τις εργασιακές σχέσεις ( άρθρο 3 παρ. 1,2,4,5 ) .  
   Ότι προοδευτικό είχε κερδηθεί με τους μακροχρόνιους αγώνες των Πυροσβεστών και τους Αγώνες του Ελληνικού λαού καταργείται (άρθρο 16 παρ.1) που αναφέρει:… «Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα μετακινήσεων, αποσπάσεων, τοποθετήσεων, μεταθέσεων, και πειθαρχικού δικαίου, καθώς και άλλων θεμάτων υπηρεσιακών καταστάσεων..»
   Με το άρθρο 3παρ. 5β είναι σίγουρο ότι θα αλλάξουν όπως αναγράφεται.. «ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο χρόνος εργασίας του προσωπικού του και τα σχετικά με αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις..» σε συνδυασμό βέβαια με το άρθρο 3 παρ. 3. .. «το προσωπικό θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση, που καθίσταται αναγκαία η επέμβασή του…», και έτσι θα μπει η ταφόπλακα ακόμη και σ αυτό το κουτσουρεμένο πενθήμερο που υπήρχε.
    Οι επιφυλακές θα γίνουν πλέον καθεστώς και η εφαρμογή των 12ωρων και των 16ωρων χωρίς πληρωμή του παραπάνω χρόνου με ενσωμάτωση των Κοινοτικών οδηγιών και της εφαρμογής του ενεργού χρόνου εφημερίας και του ανενεργού χρόνου εφημερίας, (οδηγία Σέρκας), σε συνδυασμό με τον Ν.3385/2005, είναι προ των πυλών.
   Μέχρι τώρα παρ’ ότι υπήρχαν κάποιες ελπίδες να εφαρμοστεί το εργατικό δίκαιο στο Πυροσβεστικό Σώμα και να υπάρχει η δυνατότητα διεκδίκησης σε αρκετά αιτήματά μας, μετά την ψήφιση του προτεινομένου σχεδίου νόμου είναι σίγουρο ότι μπαίνει φραγμός σε αυτή την προοπτική. Αυτό λοιπόν επιχειρείται να νομιμοποιηθεί, η εξαίρεσή μας από το εργατικό δίκαιο και ο περιορισμός των διεκδικήσεων μας !!
   Η ένταξη μας στο στρατιωτικό μισθολόγιο που προτάσσονταν μέχρι τώρα ως επιχείρημα για να δικαιολογηθούν οι περικοπές των νυχτερινών, η μη πληρωμή της δεδουλευμένης υπερεργασίας μας και η μη ένταξη μας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, τώρα πλέον δεν θα είναι επιχείρημα αλλά Νόμος .
   Αυτού του είδους είναι η «αναδιοργάνωση» που επιχειρείται με το σχετικό νομοσχέδιο, για αυτό και ενισχύεται ακόμη περισσότερο η αναχρονιστική δομή και οργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος.
   Αν πραγματικές προθέσεις ήταν να δημιουργηθεί μία Πυρ/κή Υπηρεσία ανάλογη των Ευρωπαϊκών υπηρεσιών και των υπηρεσιών των σύγχρονων χωρών, δεν θα ανάγονταν η διαταγή και ο βαθμός ως τα υπέρτατα συστατικά λειτουργίας του Π.Σ. αλλά οι επιστημονικές και οι τεχνολογικές γνώσεις και οι ικανότητες εφαρμογής τους.
   Η αναδιοργάνωση αυτού του είδους όμως απαιτεί δημιουργία ειδικοτήτων και όχι «στρατηγών», απαιτεί σαφή διαχωρισμό του προσωπικού σε μάχιμο και διοικητικό και αντίστοιχες υποδομές εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, απαιτεί εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου και όχι τρίμηνης διάρκειας σχολής, με δημιουργία ερευνητικών κέντρων, πεδίων ασκήσεων και ανάλογων σύγχρονων εγκαταστάσεων στέγασης των υπηρεσιών. Απαιτεί σύγχρονο ατομικό και μηχανολογικό εξοπλισμό. Η εξέλιξη και η αναβάθμιση της θέσης του προσωπικού θα βασίζεται στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων μέσα από αξιοκρατικές διαδικασίες.   
   Αυτήν την αναδιοργάνωση χρειάζεται το πυροσβεστικό Σώμα και όχι πιστόλια και αυτόματα και κανόνες οπλοφορίας όπως αναφέρει το άρθρο 3 παρ.4β. το Σώμα χρειάζεται Νομικούς, Χημικούς, Μηχανικούς, χρειάζεται Φυσικούς, Σεισμολόγους, Οικονομολόγους, Ηλεκτρονικούς, Τεχνικούς ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανολόγους, τεχνικούς οχημάτων, Ιατρούς, ειδικό παραϊατρικό προσωπικό κ.λ.π χρειάζεται με άλλα λόγια την καίρια συμβολή της επιστήμης στην ανάπτυξή του και όχι πλέον της διαταγής.
   Η αναδιοργάνωση του Σώματος σύμφωνα με την επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη της Πυρόσβεσης και της ασφαλούς διάσωσης έχει προσανατολισμό την προστασία της ζωής του πολίτη, του φυσικού και του τεχνολογικού μας περιβάλλοντος που δεν είναι στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης, προτεραιότητα έχει την καταστολή, γεγονός που καταδεικνύεται με την σύνθεση των Συμβουλίων Διαχείρισης Κρίσεων (άρθρο 7 παρ.4ε )στο οποίο συμμετέχουν και ιδιωτικοί φορείς !!! Εννοείται οι εργοδοτικοί φορείς
   Γιατί για παράδειγμα δεν συμμετέχουν εκπρόσωποι του κοινοβουλίου; Γιατί απαγορεύεται στους δύο εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων να κοινοποιούν στα μέλη τους τα πρακτικά των συνεδριάσεων; Γιατί μονομερώς έχουν λόγο οι εργοδοτικοί φορείς στο συμβούλιο κρίσεων και δεν έχουν λόγο οι εκπρόσωποι των Τριτοβάθμιων Συνδ/κών Οργανώσεων της Χώρας και οι εκπρόσωποι που ψηφίζει ο Ελληνικός λαός; Γιατί τα στεγανά;
   Μία είναι η εξήγηση: Η στήριξη των εργοδοτικών συμφερόντων από την Κυβέρνηση με την ένταση της καταστολής των εργατικών κινητοποιήσεων, αυτόν τον ρόλο επιφυλάσσουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, για αυτό και η σπουδή και η εν κρυπτώ και παραβύστω προσπάθεια να περάσει το σχετικό Νομοσχέδιο.
   Κατά τα άλλα παραμένει η ίδια δομή της ιεραρχίας, με συνέχιση της αντιπαραγωγικής αυτής στρατιωτικοποιημένης δομής που μέχρι σήμερα δεν πρόσφερε τίποτα στο Πυροσβεστικό Σώμα παρά μόνο οπισθοδρόμηση και στασιμότητα και παραμένει επίσης η ίδια δομή της εκπαίδευσης, που εξυπηρετούν τον σχετικό σχεδιασμό και τον προσανατολισμό που θέλει να δώσει η Κυβέρνηση στο Σώμα.
   Οι αναχρονιστικές διατάξεις του νομοσχεδίου δεν στρέφονται μόνο κατά των δικαιωμάτων του μόνιμου προσωπικού αλλά θα επηρεάσουν άμεσα και τις εργασιακές σχέσεις του επί συμβάση προσωπικού που θα καλείται μέσα από το στρατικοποιημένο πλαίσιο λειτουργίας του Π.Σ. να προσφέρει υπηρεσίες υπό καθεστώς εντονότερου αυταρχισμού, υπερεκμετάλλευσης και πλήρους ανασφάλειας αφού παγιοποιείται το καθεστώς της εποχικότητας για την κάλυψη των αναγκών του Π.Σ. Που σημαίνει περιορισμός των προσλήψεων και καμία ελπίδα για μόνιμη και σταθερή εργασία για τους χιλιάδες συμβασιούχους για την κάλυψη των γενικότερων αναγκών σε επίπεδο πολιτικής προστασίας.
   Επίσης στην λογική των περικοπών καταργούνται 134 θέσεις καθαριστριών μεταφέροντας την καθαριότητα στους Ιδιώτες και σίγουρα πολλές Υπηρεσίες και κλιμάκια θα μείνουν χωρίς προσωπικό καθαριότητας με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία του προσωπικού.
   Επιχειρείται με χρήματα των ίδιων των εργαζομένων και με ελεημοσύνες να ασκηθεί κοινωνική πολιτική πρόνοιας και ενίσχυσης των παθόντων και των οικογενειών τους με την δημιουργία Ταμείου αλληλοβοήθειας .
   Ανατίθενται στο Π.Σ. αρμοδιότητες Ρ.Β.Χ.Π. χωρίς να υπάρχει τεχνογνωσία και ανάλογη υποδομή την οποία μέχρι τώρα είχε το στράτευμα.
   Η αναβάθμιση του Πυρ/κού Σώματος έχει άμεση σχέση και με την προστασία του Ελληνικού λαού. Για αυτό και για τους παραπάνω λόγους που εκθέτουμε, εμείς οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Πυροσβεστών ΚΑΛΟΥΜΕ:
1)       Την Κυβέρνηση να ΑΠΟΣΥΡΕΙ άμεσα το αναχρονιστικό και αντιδραστικό νομοσχέδιο .
 
2)       Τους Πολιτικούς, Συνδικαλιστικούς και όλους τους κοινωνικούς φορείς, να συμπαραταχθούν μαζί μας για να μην περάσει αυτό το Νομοσχέδιο που θα επηρεάσει αρνητικά τις εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα των πυροσβεστών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον Ελληνικό Λαό.   
 
3)       Την άμεση έναρξη διαλόγου με τις Ενώσεις των εργαζομένων του Πυροσβεστικού Σώματος και τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς. Να προσκληθούν ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι των πλέον ανεπτυγμένων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών άλλων χωρών, ώστε οι προτάσεις όλων να αποκρυσταλλωθούν σε ένα σχέδιο νόμου που θα είναι κοινής αποδοχής για τον πραγματικό εκσυγχρονισμό και την ουσιαστική αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος.   
 
      Ως μία βάση πλαισίου συζήτησης και επεξεργασίας για την Αναδιοργάνωση προτείνουμε τα παρακάτω :
                                ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Π.Σ        
 Για να μπορέσει το Π.Σ. να ανταποκριθεί στις σύγχρονες συνθήκες και να καλύψει το σύνολο της χώρας αποτελεσματικά σε επίπεδο πυρασφάλειας αλλά και για να διαμορφωθούν ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους σε αυτό, απαιτείτε η Αναδιοργάνωση του σε όλα τα επίπεδα η οποία θα περιλαμβάνει :
                                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
1ΟΝ Επαναπροσδιορισμό και ακριβή οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων του Π.Σ.
 α) Υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών.
   Στην βάση εξυπηρέτησης της κοινωνικής του αποστολής. 
 β) Κύριες και βασικές αρμοδιότητες :                
 Αστικές , Δασικές πυρκαγιές – Διασώσεις - Προληπτική Πυρασφάλεια.
 Πλήρης και ουσιαστικός απεγκλωβισμός από κατασταλτικές ενέργειες και επιβολή μέτρων τάξης.
 γ) Στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας :
    Ένταξη στον σχεδιασμό αντιμετώπισης εκτάκτων κινδύνων και φυσικών καταστροφών με αποκλειστική δυνατότητα διεύθυνσης της διαχείρισης του κατασταλτικού σκέλους , σε συνεργασία με τους συναρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς .
 
 2ον Αναδιάρθρωση υπηρεσιών:
 α) Ίδρυση Πυρ/κων Σταθμών σε όλα τα αστικά κέντρα, ανάλογης τάξης με τις επικρατούσες πληθυσμιακές και παραγωγικές συνθήκες κατά περιοχή .
 β) Αναβάθμιση όσων υπηρεσιών που βάση σχετικών μελετών και στατιστικών εξυπηρετούν μεγαλύτερες ανάγκες από ότι πριν.
 γ) Αναβάθμιση όλων των κλιμακίων σε σταθμούς Δ΄ τάξης εκτός αυτών που καλύπτουν περιοχές με μεγαλύτερων απαιτήσεων ανάγκες και χρειάζονται μεγαλύτερης τάξης σταθμούς.
 
3ον Καταγραφή -Ταξινόμηση και διευθέτηση αναγκών και ελλείψεων σε υλικοτεχνική υποδομή με:
 α) Άμεση διευθέτηση του στεγαστικού προβλήματος με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό κατασκευής πυροσβεστικών σταθμών που θα καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές για δραστηριότητες σύγχρονων απαιτήσεων και την ικανοποιητική διαβίωση του προσωπικού. Χρονοδιάγραμμα προτεραιοτήτων σύμφωνα με ανάγκες.
 β) Αξιολόγηση σύμφωνα με στατιστικές μελέτες για τον βασικό προσανατολισμό της κάθε περιοχής από πλευράς συμβάντων Π.Χ. Βιομηχανικές περιοχές , Δασικές περιοχές, Μεγάλα αστικά κέντρα, Εθνικοί Οδικοί άξονες κ.λ.π. για αντίστοιχο καταμερισμό υλικοτεχνικής υποδομής .
 γ) Άμεση προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων όλων των τύπων για την αντικατάσταση σταδιακά όλων των πυροσβεστικών οχημάτων πέραν της 15ετία και την περαιτέρω ενίσχυση των σταθμών κυρίως των περιφέρειας στην βάση των υπαρκτών αναγκών τους.
Τα Υδροφόρα πυροσβεστικά Οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος όλων των τύπων ( Α-Β-Γ-Δ)   σύμφωνα με το έτος πρώτης κυκλοφορίας μέχρι και το 2004:
 Από το 1970   έως το 1980 : 215  
       »     1981     »       1990 : 342
       »     1991     »       1996 : 419
       »     1997     »       2002 : 269
       »     2003     »       2004 : 216
                      Σύνολο          1.461
 Ήδη λοιπόν το 38,12 % των υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων είναι πέραν της 15ετίας .
   Το 14,60 % είναι πλέον της 25ετίας ,το 7 % είναι πλέον της 30ετίας .
 δ)Άμεση προμήθεια ειδικού και εξειδικευμένου εξοπλισμού όλων των τύπων για την κάλυψη των αναγκών όλων των υπηρεσιών του σώματος και την αντικατάσταση του ήδη πεπαλαιωμένου και επιβαρημένου .
 ε) Προμήθεια αξιόπιστου ατομικού εξοπλισμού για όλο το πυροσβεστικό προσωπικό για αστικά και δασικά συμβάντα .
στ)Συγκρότηση επιτροπών για την αξιολόγηση των προμηθειών με συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων.
 
4ον   Αλλαγή του οργανογράμματος με αύξηση του αριθμού θέσεων κατά τάξη σταθμού σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες .
 α) Άμεση κάλυψη των 4.000 οργανικών κενών με χρονοδιάγραμμα προσλήψεων σε βάθος 2ετίας .
 β) Στην συνέχεια αύξηση οργανικής δύναμης του σώματος στον βαθμό που θα καλύπτονται πλήρως:
  •       Οι ανάγκες των ήδη υπαρχόντων και των υπό ίδρυση πυροσβεστικών σταθμών 
  •       Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και οι κανόνες ασφαλών επεμβάσεων με ικανό αριθμό κατά βάρδια με πλήρη επάνδρωση εξόδων επέμβασης , σύμφωνα με το άρθρο 37 του Π.Δ. 210 /92 
  •       Οι ανάγκες των υπαλλήλων για χρήση αδειών και των ημερήσιων αναπαύσεων .
Οι αύξηση της οργανικής δύναμης και η κάλυψη των κενών με το αντίστοιχο προσωπικό θα διευκολύνει την ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος για την εφαρμογή του πλήρες πενθημέρου στην βάση του 35ωρου.
γ) Για τι αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό κυρίως κατά την αντιπυρική περίοδο προτείνουμε:
 Την άμεση μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων πυροσβεστών με σταθερή σχέση εργασίας. Την ένταξη τους στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες του Π.Σ. στον τομέα της δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική περίοδο, να αξιοποιούνται στην φύλαξη των δασών και στις έκτακτες καταστάσεις που προκύπτουν και άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
 Όσοι εκ των υπαλλήλων αυτών πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα να τυγχάνουν αντίστοιχης μοριοδότησης .  
 Προτεινόμενη οργανική δύναμη σε σχέση με τις υπάρχουσες ανάγκες και σύγχρονες απαιτήσεις 16.000.
 Στο τέλος της πρότασης παραθέτουμε στατιστική σε βάθος 20ετίας σχετική με την εξέλιξη της δύναμης, των κενών και των συμβάντων για να γίνει κατανοητή η αναγκαιότητα αύξησης της οργανικής δύναμης .  
 
                                                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Β΄ 
1ον Αξιοκρατικό σύστημα προσλήψεων μέσω πανελληνίων εξετάσεων με μέριμνα ειδικών κριτηρίων για σωματικές ικανότητες..
 Προτεινόμενο σύστημα προσλήψεων μέσω των πανελληνίων εξετάσεων.
Μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων θα γίνετε εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία για όσους έχουν επιτύχει και θα καλύπτουν τις θέσεις που έχουν υπολογιστεί ότι θα καλύπτονται κάθε χρόνο για να υπάρχει μία συνεχή ροή προσλήψεων ισάξια των αναγκών που θα προκύπτουν από την εκάστοτε οργανική δύναμη και τον αριθμό των αποχωρούντων λόγω συνταξιοδότησης.
  
2ον   Διαχωρισμός επιχειρησιακού και διοικητικού τομέα με ανάλογες προσλήψεις .
 
    α)   Επιχειρησιακός Τομέας
 Στον επιχειρησιακό τομέα θα προσλαμβάνονται όσοι θα ασχοληθούν ως επαγγελματίες πυροσβέστες 
( μάχιμοι , οδηγοί ) στο έργο των κατασβέσεων πυρκαγιών, των διασώσεων και του ανακριτικού.
 To προσωπικό του επιχειρησιακού τομέα ανεξαρτήτως βαθμού ή θέσης θα απασχολείτε αποκλειστικά, κύρια και ενεργά στον επιχειρησιακό τομέα σε όποια βαθμίδα και εάν εξελίσσεται.    
Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που θα ορίζονται πέραν των γραπτών εξετάσεων θα έχουν σχέση με την καλή σωματική κατάσταση, την υγεία και την επιτυχή δοκιμασία σε αθλητικές δοκιμασίες .
 Οι αριθμός θέσεων για μάχιμους και οδηγούς θα είναι εκ των προτέρων γνωστές και θα γίνετε δήλωση ενδιαφέροντος από την διαδικασία των εξετάσεων .
 Όσοι διαγωνίζονται για τις θέσεις των οδηγών δεν χρειάζεται να είναι κάτοχοι διπλωμάτων οδηγού, θα εκπαιδεύονται ως οδηγοί μέσα στα πλαίσια της φοίτησης τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία.
 Το μέτρο αυτό καθίσταται απαραίτητο εκ των πραγμάτων αφού οι αποφοιτήσαντες του Λυκείου χρονικά δεν είναι μπορετό να κατέχουν δίπλωμα και μάλιστα επαγγελματικό και κατά κύριο λόγο η εκπαίδευση τους και η καταλληλότητα τους ως οδηγών θα είναι στην απόλυτη ευχέρεια της υπηρεσίας για να αποφεύγονται οι παρατυπίες που παρατηρούνται στην έκδοση διπλωμάτων, άρα και η μη ανταπόκριση στην πραγματική ικανότητα του κατέχοντα αντίστοιχου διπλώματος .
 
β)   Διοικητικός τομέας και υποστήριξης 
 Επιβάλετε και για τον τομέα αυτόν να γίνετε ο διαγωνισμός μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων χωρίς να προϋπάρχουν τα απαραίτητα προσόντα ή οι ειδικές γνώσεις εκτός των ξένων γλωσσών για τον λόγο ότι θα είναι περισσότερο χρηστικό και λειτουργικό να εκπαιδεύονται οι επιτυχόντες εντός της πυροσβεστικής Ακαδημίας πάνω στο αντικείμενο της θέσης που θα καταλάβουν.
Επίσης για τον τομέα αυτόν θα προσλαμβάνετε με προκήρυξη διαγωνισμού επιστημονικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων όπως : Χημικοί – Πολιτικοί Μηχανικοί – Ηλεκτρονικοί – Ειδικότητες Πληροφορικής – Οικονομολόγοι – Λογιστές - Μηχανολόγοι –Νομικοί –Δασολόγοι – Δασοπόνοι - Γιατροί – Νοσηλευτικό προσωπικό – Γυμναστές -Σεισμολόγοι κ.λ.π. που θα πλαισιώνουν τις αντίστοιχες θέσεις του Διοικητικού Τομέα .
            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: θα χωρίζεται ως εξής:
 
1ον  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
        Διοικητικοί γραφείς τμημάτων :
Προσωπικού - Αρχείου - Οικονομικών - Διαχείρισης υλικού - Προμηθειών – Νομικών Υποθέσεων – Μελετών – Υγειονομικού – Πυρασφάλειας κ.λ.π.
             2ον  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τεχνικοί : Συστημάτων επικοινωνίας - Οχημάτων - Ειδικού και ατομικού Εξοπλισμού -
Υπεύθυνοι Τροφοδοσίας: Υλικών - Καυσίμων – Μέριμνας.
         3ον  ΕΡΕΥΝΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Εκπαιδευτές επιχειρησιακού τομέα – Επιστημονικό Προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες έρευνας και εκπαίδευσης .
 
3ον Εκπαίδευση         
  •       Εισαγωγή δοκίμων πυροσβεστών στην Πυροσβεστική Ακαδημία με διάρκεια σπουδών 3 έτη εκ των οποίων οι 6 μήνες θα είναι πρακτική πριν την τοποθέτηση στις υπηρεσίες. 
  •       Συνεχόμενη εκπαιδευτική διαδικασία με εξειδικευμένα σεμινάρια.
  •       Εμπλουτισμός της επαγγελματικής εκπαιδευτικής βιβλιογραφίας με σύγχρονη εκπαιδευτική ύλη. Δημιουργία πεδίων ασκήσεων σε κάθε Νομό .
  •       Σύσταση επιτροπής έρευνας για συνεχόμενη αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας . 
 
                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Γ ΄
 
1ΟΝ   Εκδημοκρατισμός Εσωτερικού Κανονισμού 
 Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει το Π.Σ. να μπει σε τροχεία βιώσιμης και ουσιαστικής αναδιοργάνωσης πρέπει να απεγκλωβιστεί από την αγκυλωτική λογική που διαπνέει σήμερα στο σύνολο του τον εσωτερικό κανονισμό .
   Η ύπαρξη αναχρονιστικών διατάξεων εγκλωβίζουν την πρωτοβουλία και την δημιουργικότητα των υπαλλήλων σε μία αποστεωμένη λογική σχεδιασμού, οργάνωσης και πειθαρχικού δικαίου .
   Ούτως ή άλλως κυρίως μετά το 1998 που έγινε η μεταφορά της δασοπυρόσβεσης στο Π.Σ. επήλθαν ριζικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών οι οποίες δεν κωδικοποιούνται από τις διατάξεις του υπάρχοντος   Εσωτερικού Κανονισμού .
 Η δημιουργία των κλιμακίων και η διασπορά της δύναμης άλλαξε τα λειτουργικά και επιχειρησιακά δεδομένα των υπηρεσιών .
 Απουσιάζει από τον εσωτερικό κανονισμό το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των κλιμακίων τα οποία υπολειτουργούν στην βάση ενός σαθρού πλαισίου εξάρτησης από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες .    
Ø     Άμεση σύσταση επιτροπής με την συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων για την μελέτη και επεξεργασία των τροποποιήσεων .
 
2ον Εξέλιξη στελεχών.  
 Σοβαρός ανασταλτικός παράγων για την καλύτερη λειτουργία του Π.Σ είναι το θέμα της εξέλιξης και των κρίσεων των στελεχών του σε όλες τις βαθμίδες .
 Η σημερινή στρατιωτικού τύπου διάρθρωση του Π.Σ. με τα επίπεδα των παραγωγικών σχολών ( Υπαξιωματικών – Αξιωματικών ) δημιουργεί για έναν μεγάλο και ικανότατο αριθμό στελεχών του ανυπέρβλητα εμπόδια ως προς την δυνατότητα εξέλιξης τους, παράλληλα δεν εγγυάται την αξιοκρατία .
 Το σύστημα προαγωγών και κρίσεων ευνοεί και υποθάλπει την αναξιοκρατία και τον εναγκαλισμό των στελεχών με την εκάστοτε Φυσική και Πολιτική Ηγεσία. 
 Η κρίση και η αξιολόγηση κάθε στελέχους του Π.Σ. δεν μπορεί να είναι προϊόν απόφασης της υποκειμενικής αντίληψης κάποιων επιτροπών με όποια κριτήρια αλλά αποτέλεσμα των γνώσεων και ικανοτήτων του που θα κρίνετε μέσα από τακτές εξεταστικές διαδικασίες υπό μορφή σεμιναρίων καθ΄ όλη την διάρκεια της καριέρας του για την απόκτηση της επόμενης βαθμίδας.
 
3ΟΝ Κανονισμός μεταθέσεων.  
 Για να είναι αποτελεσματική η οποιαδήποτε απόπειρα αναδιοργάνωσης απαιτείται να υπάρχει ένα αξιοκρατικό κλίμα στον θέμα των μετακινήσεων του προσωπικού .
 Μέσα την εδραίωση της αξιοκρατίας και του σεβασμού των προσωπικών αναγκών του θα επιτευχθεί και η καθολική συμμετοχή στην οποιαδήποτε προσπάθεια .
 Απαιτείται λοιπόν πλήρη καταγραφή των σημερινών αναγκών και τροποποίηση του στην βάση εξυπηρέτησης τους σύμφωνα με τις προτάσεις των συνδικαλιστικών φορέων των εργαζομένων .
 Σύσταση επιτροπής επεξεργασίας τροποποιητικών προτάσεων υπό την αποκλειστική ευθύνη των εκπροσώπων των εργαζομένων. 
              
4ΟΝ   Μισθολόγιο 
   Νέο μισθολόγιο που θα καλύπτει όλες τις παραμέτρους : Έτη υπηρεσίας - Θέση ευθύνης – Υπερεργασία (υπερωρίες, νυχτερινά, αργίες –Κυριακές) – Οικογενειακή κατάσταση – Επικινδυνότητα – Σπουδές .
   Ο μεγαλύτερος όγκος των αποδοχών θα συμπεριλαμβάνεται στον βασικό μισθό με θέσπιση επιδομάτων στην βάση των προαναφερόμενων παραμέτρων.   Κατώτατο όριο αποδοχών 1.300 ευρώ .
 
5ΟΝ   Χρόνος εργασίας 
      Εφαρμογή πλήρες πενθημέρου με βδομάδα εργασίας 35 ωρών
 
                                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΄
 Συντονισμός  
 Το βασικότερο ίσως κεφάλαιο που συνδέεται άμεσα με την επιτυχία του οποιαδήποτε επιχειρησιακού σχεδιασμού και οργανωτικής προσπάθειας είναι αυτό του σωστού συντονισμού των ενεργειών όχι μόνο των δυνάμεων του Π.Σ. αλλά και όλων των συναρμόδιων φορέων (Αστυνομίας – Ε.Κ.Α.Β. κ.λ.π. ).
 Το ζήτημα αυτό λόγω της σπουδαιότητας του προϋποθέτει κοινή συμβολή και προετοιμασία στην αντιμετώπιση του .
 Μέσα από την σχετική εμπειρία που έχει καταγραφεί από την αντιμετώπιση πληθώρας συμβάντων που απαιτούσαν κοινή δράση έχει αποδειχθεί ότι χάνετε πολύτιμος χρόνος ως προς την επέμβαση εξαιτίας της χρονικής διάρκειας που απαιτείτε στην μεταβίβαση και εξακρίβωση πληροφοριών .
 Το χαρακτηριστικότερο και τραγικότερο παράδειγμα μη σωστού συντονισμού είναι το ατύχημα των Καμμένων Βούρλων το 1999 που εξελίχθηκε στην χειρότερη τραγωδία για τους 3 συναδέλφους μας και όχι μόνο .   
    Η άμεση αντιμετώπιση λοιπόν συμβάντων που απαιτούν συνδρομή περισσοτέρων από μία υπηρεσίες
παραπέμπει στην αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ενιαίου συντονιστικού κέντρου σε επίπεδο Νομού με ενιαίο τριψήφιο αριθμό κλήσης για κάθε περιστατικό.
    Το συντονιστικό κέντρο θα επανδρώνεται από υπαλλήλους των αντίστοιχων υπηρεσιών ( Π.Σ. – ΕΛΑΣ – Ε.Κ.Α.Β.) και θα διαχειρίζεται την αντιμετώπιση των περιστατικών ενεργοποιώντας των μηχανισμό της υπηρεσίας ή των υπηρεσιών που πρέπει να εμπλακούν, πρέπει απαραίτητα να εξοπλιστούν με συστήματα πληροφορικής σε σύνδεση on line .
    Είναι απαραίτητο όμως το Πυροσβεστικό Σώμα να διατηρήσει τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα ( Σ.Π.Ε.Κ. ) για τον συντονισμό των ενεργειών των υπηρεσιών του όταν απαιτείται η συνεργασία τους για την αντιμετώπιση συμβάντων μεγάλης έκτασης . Όπως επίσης το Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. για τον συντονισμό σε πανελλαδικό επίπεδο .
   Τα ενιαία νομαρχιακά συντονιστικά κέντρα αυτόματα θα λειτουργούν ως τέτοια και μέσα στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας όταν θα εκδηλώνονται φυσικές καταστροφές ευρείας έκτασης και θα ενισχύεται το δυναμικό του και από υπαλλήλους των άλλων εμπλεκόμενων φορέων (Στρατός, Νομαρχίες κ.λ.π. ) .   
 Πρέπει επίσης όλα τα τηλεφωνικά κέντρα των υπηρεσιών να είναι πλήρως εξοπλισμένα .
 Να καλυφθούν όλα τα οχήματα με φορητούς ασυρμάτους, ο κάθε επικεφαλής οχήματος να διαθέτει φορητό και κινητό τηλέφωνο .
 Να εξοπλιστούν τα κράνη με σύστημα ενδοσυνεννόησης για τα αστικά συμβάντα κλειστών χώρων .  
 Να γίνει κατανομή συχνοτήτων κατά επίπεδο για να αποφεύγεται το αλαλούμ της ενδοσυνεννόησης :Επιτελική – Πληρωμάτων – Εναέριων μέσων για δασικές πυρκαγιές.
      
                                                         ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
            ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ & ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
                                               Κατά την διάρκεια της τελευταίας 20ετίας  
ΕΤΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑ
ΔΥΝΑΜΗ
ΚΕΝΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ             
1983
5.168
5.090
      78
30.513
 13.683
1984
5.330
5.065
    265
33.922
 16.950
1985
5.330
5.013
    317
37.693
 18.168
1986
5.340
5.274
      66
38.205
 18.123
1987
5.340
5.157
    183
41.158
 17.161
1988
5.757
5.741
      16
44.559
 22.068
1989
5.757
5.731
      26
41.427
 18.950
1990
6.252
5.648
    604 
48.770
 20.810
1991
6.299
5.580
    719
42.492 
 18.962
1992
6.428
6.201
    227
54.174
 24.018
1993
6.628
6.088
    540
53.233
 25.865                 
1994
6.744
5.944
    800
55.137
 24.355
1995
6.804
5.935
    869
49.583
 22.294
1996
7.007
5.781
 1.226
51.157
 21.578
1997
7.007
5.625
 1.382
60.741
 29.010  
1998
7.006
5.947       
 
 1.059
71.872   
 
 33.151 
 
    
       ΑΥΞΗΣΗ   15ετίας
 + 857
16,84%                               
  
 +41.359
135,54%
 
+ 19.468  
 142 %
 
1999
10.127
7.719
 2.808
74.834
35.704 
2000
10.425
7.962
 2.463
75.643
39.217
2001
12.376
9.303
 3.073
79.139
35.962
2002
 
9.974
 2.402
76.615
26.270
2003
 
9.821
 2.555
77.060
29.463
2004
 
9.580
 3.165
73.976
30.318
2005
12.765
9.079
 3.686
73.945
29.420
Οι 9.079 μέχρι στιγμής πυροσβέστες καλούνται με το 30% ή το 1/3 περίπου από τις 12.765 Οργανικές Θέσεις που είναι κενές, να αντιμετωπίσουν κάθε χρόνο 75.880 συμβάντα κατά μέσο όρο την τελευταία 7ετία.
 
    
                                              ΑΘΗΝΑ 31   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
              ΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
                                            ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
      ΙΔΙΟΤΗΤΑ
       ΕΝΩΣΗ
 ΥΠΟΓΡΑΦΗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις