Ημερομηνία:27-11-2006
ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΙΣ 28/11/2006

   ΕΝΩΤΙΚΗ   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   ΚΙΝΗΣΗ   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
 
   ΑΘΗΝΑ 28 Νοεμβρίου 2006         
            ΠΡΟΣ: Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
        Κοιν/ση: 1ον Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.Σ.
                      2ον Π.Ο.Α.Σ.Υ
                     3ον   Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
                                                                                              
   Η Ε.Α.Κ.Π καταθέτει την παρακάτω πρόταση διεκδικητικού πλαισίου στο Δ.Σ. της 28ης Νοεμβρίου του 2006.  
   Το πλαίσιο αυτό έχει εγκριθεί από το σώμα των αντιπροσώπων του 8ου Συνεδρίου και αποτελεί εγκεκριμένο από το σώμα των αντιπροσώπων ψήφισμα του.
   Καθίσταται αναγκαίο τώρα όσο ποτέ άλλοτε η διεκδίκηση του μετά και από τις τελευταίες εξαγγελίες της κυβέρνησης σχετικά με τον απαράδεκτο τρόπο που προτίθεται να ικανοποιήσει οικονομικά και θεσμικά αιτήματα των τριών κλάδων.
   Οι αρνητικές εξελίξεις σχετικά με την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων μας είναι το αποτέλεσμα της αποτυχημένης τακτικής που ακολουθήθηκε με ευθύνη των προεδρείων των Ομοσπονδιών και των Ενώσεων των τριών κλάδων σε διεκδικητικό επίπεδο όσον αφορά το πλαίσιο των αιτημάτων και τον τρόπο διεκδίκησής τους .
 Η Ε.Α.Κ.Π. εκτιμά ότι πρέπει να σταματήσει η εν λευκώ διαπραγμάτευση του προεδρείου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. τόσο με την κυβέρνηση όσο και με τα προεδρεία των άλλων Ομοσπονδιών και Ενώσεων των Αξιωματικών των τριών κλάδων.
 Είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος με ίσους όρους μεταξύ των τριών κλάδων με σκοπό την από κοινού συμφωνία ενός ουσιαστικού πλαισίου αιτημάτων που θα καλύπτει πλήρως τις οικονομικές και θεσμικές μας απαιτήσεις και τα κεφαλαιώδους σημασίας αιτήματα του κάθε κλάδου.
 Το πλαίσιο αυτό θα παραμένει αναλλοίωτο και το μόνο που θα διαφοροποιείτε κάθε φορά σύμφωνα και με τις εξέλιξης θα είναι το χρονοδιάγραμμα των αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Η οποιαδήποτε μορφής αναγκαία αλλαγή στο διεκδικητικό πλαίσιο θα γίνετε κατόπιν συλλογικής διαδικασίας μέσα από τα όργανα της Ομοσπονδίας ( Συνέδριο – Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Πρωτοβάθμιων Ενώσεων – Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. )
 Επίσης να αρχίσει η πιο συστηματική και ουσιαστική επαφή και συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ γιατί ως δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι ανήκουμε στην παραπάνω τριτοβάθμια οργάνωση, πληρώνουμε εισφορές υπέρ αυτής και εκλέγουμε αντιπροσώπους στα αντίστοιχα όργανα της. 
 Η Ομοσπονδία οφείλει να προστατεύσει τα συμφέροντα των μελών της καθώς και το κύρος της επαγγελματικής τους υπόστασης. Οφείλει να διατηρήσει την αυτονομία της και όποτε καθιστάτε αναγκαίο να προχωρά σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις για ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά τον κλάδο ή να συμμετέχει σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις του ευρύτερου εργατοϋπαλληλικού κινήματος .     
 Για το λόγο αυτό οφείλει να πάρει ξεκάθαρη θέση σχετικά με τα αρνητικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στον χώρο της ΕΛΑΣ είτε με κατασταλτικές ενέργειες σε βάρος του εργατικού και λαϊκού κινήματος είτε με δηλώσεις , θέσεις και πρακτικές συνδικαλιστών της που προκαλούν το κοινό αίσθημα και αφού τα καταδικάσει δημόσια να διαχωρίσει την θέση της ως προς τις ενέργειές αυτές.
Κατατίθεται η παρακάτω πρόταση με σκοπό την τοποθέτηση και ψηφοφορία επ΄ αυτής.    
                                             
                                           ΠΡΟΤΑΣΗ    ΤΗΣ   Ε.Α.Κ.Π.      
                      ΓΙΑ ΤΟ   ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ   ΠΛΑΙΣΙΟ   ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
 
1ον    Άμεσες ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ για την κάλυψη όλων των οργανικών κενών και των τριών κλάδων .
 
2ον    ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ :
·        Άμεση Υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευσης για τα 860 ευρώ Β.Μ. στον Βαθμό του Ανθ/γου με παράλληλη αναμόρφωση των συντελεστών με σκοπό την μείωση του ανοίγματος της ψαλίδας. Ενσωμάτωση των επιδομάτων εξομάλυνσης, ειδικής απασχόλησης στον Βασικό Μισθό .
·        Κατώτατες αποδοχές στα 1.300 ευρώ.
·        Άμεση θεσμοθέτηση αποζημίωσης στην βάση του εργατικού δικαίου για την υπερεργασία τις υπερωρίες 
τα νυχτερινά κ.λ.π.
·        Για τα μέχρι τώρα χρωστούμενα ρεπώ με τη σύμφωνη γνώμη των υπαλλήλων να καταβληθεί εφάπαξ αποζημίωση ως λύση του αδιεξόδου που έχει δημιουργήσει το υπάρχον αντεργατικό καθεστώς προσμέτρησης της υπερεργασίας .
·          Άμεση πληρωμή όλων των δεδουλευμένων νυχτερινών με αναδρομική ισχύ από τον Ιούλιο του 2003 .
  
3ον    ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΩΣ ΒΑΡΕΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ .
·        Ζητάμε άμεση ένταξη του επαγγέλματος στα βαρέα επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με:
25 - 27 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας με πλήρη αποδοχές και καταληκτικό χρονοεπίδομα 60%
·         Χορήγηση επιδόματος επικινδυνότητας 20% επί του Β.Μ. που θα προσμετρά στις συντάξιμες αποδοχές.
·         Μειωμένο ωράριο - αυξημένη άδεια απουσίας για μεγαλύτερη αποχή από τις επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.
·         Το επ΄ ασφάλιστρο να βαραίνει τον εργοδότη. 
·         Εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου περί υγιεινής και ασφάλειας.
·       Κατάργηση όλων των αντι ασφαλιστικών Νόμων από το 1990 και μετά .
 
4ον     ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ.
·         Με πενθήμερη βδομάδα εργασίας 35 ωρών .
 
5ον     ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ .
 
6ον    ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΑΦΗ
          ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ .
·         Άμεση κατάργηση του Αντιδραστικού Νομοσχεδίου για την Αναδιοργάνωση του Π.Σ. 
·         ΟΧΙ στην μεταφορά αρμοδιοτήτων αστυνόμευσης και πυρόσβεσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση . 
·          ΟΧΙ στην οποιαδήποτε μορφής ιδιωτικοποίησης τομέων του Π.Σ. μέσω των προγραμμάτων Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Άμεση χρηματοδότηση των προγραμμάτων εκσυγχρονισμού των υποδομών των τριών κλάδων από τον κρατικό προϋπολογισμό .
·        Καμία εμπλοκή και παρουσία του Π.Σ. σε κατασταλτικές ενέργειες αστυνομικού χαρακτήρα που στρέφονται ενάντια στο λαϊκό κίνημα.   
 
                                                    Επίσης     ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ :
 
·         Την προστασία του Οικογενειακού μας εισοδήματος με :
  •       Φορολογική πολιτική για ουσιαστική στήριξη του εισοδήματος μας .
  •       Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία και την Υγεία .
  •       Πάγωμα των ανατιμήσεων και πάταξη της κερδοσκοπίας
.Την προστασία των σχέσεων εργασίας με :
  •       Πλήρη και σταθερή απασχόληση με σταθερό ωράριο για κάθε εργαζόμενο 
  •       Πλήρη ασφαλιστικά και συνταξ/τικά δικαιώματα .
  •       Κατάργηση όλων των μορφών μερικής απασχόλησης .
 
                                                                           ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
 
     ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
 
1ΟΝ     Άμεση σύγκληση συνδιάσκεψης όλων των πρωτοβάθμιων Ενώσεων για την εκπόνηση του Διεκδικητικού πλαισίου.
 2ον    Ανάρτηση πανό σε όλες τις υπηρεσίες και τα κλιμάκια με τα αιτήματα μας.
3ον    Το 1ο Δεκαήμερο του Δεκεμβρίου Συνέντευξη τύπου σε όλα τα Μ.Μ.Ε. για την προβολή των αιτημάτων, στήσιμο ειδικών χώρων για ένα 4τραήμερο στα Προπύλαια στην Αθήνα και στον Λευκό Πύργο στην Θεσσαλονίκη για την ενημέρωση της κοινής γνώμης με προπαγανδιστικό υλικό και την συλλογή υπογραφών συμπαράστασης. Μοίρασμα φέιγκ βολάν σε όλα τα διόδια της χώρας. Κήρυξη Λευκής απεργίας στις υπηρεσίες διοικητικού χαρακτήρα γραμματείες κ.λ.π.
 4ον   Το 2ο Δεκαήμερο του Δεκεμβρίου Πανελλαδική Κινητοποίηση στην Αθήνα με παράσταση διαμαρτυρίας προς τους αρμόδιους Υπουργούς και τον Πρωθυπουργό. Συμβολικός αποκλεισμός του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης .
 5ον      Το 2Ο Δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2007. Ένστολες Κινητοποιήσεις στις έδρες των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων.
 6ον     Το 3ο Δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2007 σύγκληση πανελλαδικής Συνδιάσκεψης όλων των πρωτοβάθμιων ενώσεων για εκτίμηση των αποτελεσμάτων και παραπέρα κλιμάκωση του αγώνα. Κάλεσμα σε συνεργασία και συμπαράσταση συνδικαλιστικών οργανώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σκοπό την κήρυξη ΑΠΕΡΓΙΑΣ στα πλαίσια αξιοποίησης του συνταγματικού μας δικαιώματος .
                     Για την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών
                                  Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                              Μιχαήλ Μιχαήλ


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.