Ημερομηνία15-02-2009
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ -ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΝ -ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΝΑΛΑΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 8ΩΡΟΥ - 24ΩΡΟΥ

 ΕΝΩΤΙΚΗ   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
                              Ε.Α.Κ.Π.
                                         ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ   ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ 
     ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ – ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΝ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ  
                   ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ   8ΩΡΟΥ – 24ΩΡΟΥ
 
                    Εναλλαγή   8ωρο
           Εναλλαγή  24ωρου
Μήνας
31ημερών
     Α 
  Φυλακή
     Β
Φυλακή
     Γ
Φυλακή
     Δ
Φυλακή
      Α
Φυλακή     
    Β
Φυλακή
   Γ
Φυλακή
1
Α΄
Β΄
Γ΄ 
Ρεπό    
 24ωρο 
      -
    -
2
Ρεπό
Α
Β
Γ
     -
 24ωρο
    -
3
Γ
Ρεπό
Α
Β
     -
     -
24ωρο
4
Β
Γ
Ρεπό
Α
 24ωρο
     -
    -
5
Α
Β
Γ
Ρεπό
     -
 24ωρο
    -
6
Ρεπό
Α
Β
Γ
     -
     -
24ωρο
7
Γ
Ρεπό
Α
Β
 24ωρο
     -
    -
8
Β
Γ
Ρεπό
Α
     -
24ωρο
    -
9
Α
Β
Γ
Ρεπό
     -
    -
24ωρο
10
Ρεπό
Α
Β
Γ
 24ωρο
    -
    -
11
Γ
Ρεπό
Α
Β
     -
24ωρο
    -
12
Β
Γ
Ρεπό
Α
     -
    -
24ωρο
13
Α
Β
Γ
Ρεπό
 24ωρο
    -
   -
14
Ρεπό
Α
Β
Γ
   -
24ωρο
   -
15
Γ
Ρεπό
Α
Β
   -
    -
24ωρο
16
Β
Γ
Ρεπό
Α
24ωρο
    -
    -
17
Α
Β
Γ
Ρεπό
   -
24ωρο
    -
18
Ρεπό
Α
Β
Γ
   -
    -
24ωρο
19
Γ
Ρεπό
Α
Β
24ωρο
    -
    -
20
Β
Γ
Ρεπό
Α
   -
24ωρο
    -
21
Α
Β
Γ
Ρεπό
   -
    -
24ωρο
22
Ρεπό
Α
Β
Γ
24ωρο
    -
    -
23
Γ
Ρεπό
Α
Β
   -
24ωρο
    -
24
Β
Γ
Ρεπό
Α
   -
    -
24ωρο
25
Α
Β
Γ
Ρεπό
24ωρο
    -
    -
26
Ρεπό
Α
Β
Γ
   -
24ωρο
    -
27
Γ
Ρεπό
Α
Β
   -
    -
24ωρο
28
Β
Γ
Ρεπό
Α
24ωρο  
    -
    -
29
Α
Β
Γ
Ρεπό
   - 
24ωρο
    -
30
Ρεπό
Α
Β
Γ
   -
    -
24ωρο
31
Γ
Ρεπό
Α
Β
24ωρο 
    -
    -
Αναπαύσεις 24ωρου
 
 
 
 
 2 24ωρα
+1 16ωρο
2 24ωρα
2  24ωρα
Σύνολο
εργάσιμων
 8ωρων
23 8ωρα
22 8ωρα + 6,5ωρες
24 8ωρα
23 8ωρα
+1,5ώρες
25 8ωρα
 24 8ωρα
 24 8ωρα
 
Επιβάρυνση  με επιπλέον υποχρεωτική υπερεργασία πέραν του πενθημέρου σε βάρος του υπαλλήλου με την εναλλαγή υπηρεσίας ανά 24ωρο έως 2 8ωρα
Σύνολο εργάσιμων ωρών
184
182,5
 192
185,5
200
 192
192
Επιπλέον ώρες πέραν των 166
18
16,5
26
19,5
34
26
26
Αποζημιώσεις
πέραν του 5νθημέρου
3
3
4
3
 5
4
4
 
                               ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
           ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ – ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΝ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ  
                       ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ   8ΩΡΟΥ – 24ΩΡΟΥ      
 
                    Εναλλαγή   8ωρου
           Εναλλαγή  24ωρου
Μήνας
30 ημερών
     Α  
  Φυλακή
     Β
Φυλακή
     Γ
Φυλακή
     Δ
Φυλακή
      Α
 Φυλακή     
    Β
Φυλακή
   Γ
Φυλακή
1
Α΄
Β΄
Γ΄ 
Ρεπό    
 24ωρο 
      -
    -
2
Ρεπό
Α
Β
Γ
     -
 24ωρο
    -
3
Γ
Ρεπό
Α
Β
     -
     -
24ωρο
4
Β
Γ
Ρεπό
Α
 24ωρο
     -
    -
5
Α
Β
Γ
Ρεπό
     -
 24ωρο
    -
6
Ρεπό
Α
Β
Γ
     -
     -
24ωρο
7
Γ
Ρεπό
Α
Β
 24ωρο
     -
    -
8
Β
Γ
Ρεπό
Α
     -
24ωρο
    -
9
Α
Β
Γ
Ρεπό
     -
    -
24ωρο
10
Ρεπό
Α
Β
Γ
 24ωρο
    -
    -
11
Γ
Ρεπό
Α
Β
     -
24ωρο
    -
12
Β
Γ
Ρεπό
Α
     -
    -
24ωρο
13
Α
Β
Γ
Ρεπό
 24ωρο
    -
   -
14
Ρεπό
Α
Β
Γ
   -
24ωρο
   -
15
Γ
Ρεπό
Α
Β
   -
    -
24ωρο
16
Β
Γ
Ρεπό
Α
24ωρο
    -
    -
17
Α
Β
Γ
Ρεπό
   -
24ωρο
    -
18
Ρεπό
Α
Β
Γ
   -
    -
24ωρο
19
Γ
Ρεπό
Α
Β
24ωρο
    -
    -
20
Β
Γ
Ρεπό
Α
   -
24ωρο
    -
21
Α
Β
Γ
Ρεπό
   -
    -
24ωρο
22
Ρεπό
Α
Β
Γ
24ωρο
    -
    -
23
Γ
Ρεπό
Α
Β
   -
24ωρο
    -
24
Β
Γ
Ρεπό
Α
   -
    -
24ωρο
25
Α
Β
Γ
Ρεπό
24ωρο
    -
    -
26
Ρεπό
Α
Β
Γ
   -
24ωρο
    -
27
Γ
Ρεπό
Α
Β
   -
    -
24ωρο
28
Β
Γ
Ρεπό
Α
24ωρο 
    -
    -
29
Α
Β
Γ
Ρεπό
   - 
24ωρο
    -
30
Ρεπό
Α
Β
Γ
   -
    -
24ωρο
Αναπαύσεις 24ωρου
 
 
 
 
 2 24ωρα
2 24ωρα
2  24ωρα
Σύνολο
εργάσιμων
 8ωρων
21 8ωρα
+6,5ώρες
22 8ωρα + 6,5ωρες
23 8ωρα
+1,5ώρες
22 8ωρα
+1,5ώρες
24 8ωρα
 24 8ωρα
 24 8ωρα
 
Επιβάρυνση  με επιπλέον υποχρεωτική υπερεργασία πέραν του πενθημέρου σε βάρος του υπαλλήλου με την εναλλαγή υπηρεσίας ανά 24ωρο έως 2 8ωρα .
Σύνολο εργάσιμων ωρών
174,5
182,5
 185,5
177,5
 192
 192
192
Επιπλέον ώρες πέραν των 162 
12,5
20,5
23,5
15,5
30
30
30
Αποζημιώσεις
πέραν του
5νθημέρου
2
3
3
2
 4
4
4
 
 
 
 
                                    ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ 
 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ – ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΝ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ  
                  ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ   8ΩΡΟΥ – 24ΩΡΟΥ
 
                    Εναλλαγή   8ωρου
           Εναλλαγή  24ωρου
Μήνας
29 ημερών
     Α  Φυλακή
     Β
Φυλακή
     Γ
Φυλακή
     Δ
Φυλακή
      Α
Φυλακή     
    Β
Φυλακή
   Γ
Φυλακή
1
Α΄
Β΄
Γ΄ 
Ρεπό    
 24ωρο 
      -
    -
2
Ρεπό
Α
Β
Γ
     -
 24ωρο
    -
3
Γ
Ρεπό
Α
Β
     -
     -
24ωρο
4
Β
Γ
Ρεπό
Α
 24ωρο
     -
    -
5
Α
Β
Γ
Ρεπό
     -
 24ωρο
    -
6
Ρεπό
Α
Β
Γ
     -
     -
24ωρο
7
Γ
Ρεπό
Α
Β
 24ωρο
     -
    -
8
Β
Γ
Ρεπό
Α
     -
24ωρο
    -
9
Α
Β
Γ
Ρεπό
     -
    -
24ωρο
10
Ρεπό
Α
Β
Γ
 24ωρο
    -
    -
11
Γ
Ρεπό
Α
Β
     -
24ωρο
    -
12
Β
Γ
Ρεπό
Α
     -
    -
24ωρο
13
Α
Β
Γ
Ρεπό
 24ωρο
    -
   -
14
Ρεπό
Α
Β
Γ
   -
24ωρο
   -
15
Γ
Ρεπό
Α
Β
   -
    -
24ωρο
16
Β
Γ
Ρεπό
Α
24ωρο
    -
    -
17
Α
Β
Γ
Ρεπό
   -
24ωρο
    -
18
Ρεπό
Α
Β
Γ
   -
    -
24ωρο
19
Γ
Ρεπό
Α
Β
24ωρο
    -
    -
20
Β
Γ
Ρεπό
Α
   -
24ωρο
    -
21
Α
Β
Γ
Ρεπό
   -
    -
24ωρο
22
Ρεπό
Α
Β
Γ
24ωρο
    -
    -
23
Γ
Ρεπό
Α
Β
   -
24ωρο
    -
24
Β
Γ
Ρεπό
Α
   -
    -
24ωρο
25
Α
Β
Γ
Ρεπό
24ωρο
    -
    -
26
Ρεπό
Α
Β
Γ
   -
24ωρο
    -
27
Γ
Ρεπό
Α
Β
   -
    -
24ωρο
28
Β
Γ
Ρεπό
Α
24ωρο 
    -
    -
29
Α
Β
Γ
Ρεπό
   - 
24ωρο
    -
Αναπαύσεις 24ωρου
 
 
 
 
 2 24ωρα
2 24ωρα
1  24ωρο
Σύνολο
εργάσιμων
 8ωρων
21 8ωρα
+6,5ώρες
22 8ωρα
22 8ωρα
+1,5ώρες
21 8ωρα
 
24 8ωρα
 24 8ωρα
 24 8ωρα
 
Επιβάρυνση με επιπλέον υποχρεωτική υπερεργασία πέραν του πενθημέρου σε βάρος του υπαλλήλου με την εναλλαγή υπηρεσίας ανά 24ωρο έως 3 8ωρα
Σύνολο εργάσιμων ωρών
174,5
176
177,5
 168
 192
 192
 192
Επιπλέον ώρες πέραν των 155
19,5
21
22,5
   13
 37
 37
  37
Αποζημιώσεις
πέραν του 5νθημέρου
2
2
3
    2
   4
 4
   4
 
 
 
 
 
                           ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ΄ 
 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ – ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΝ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ  
                ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ   8ΩΡΟΥ – 24ΩΡΟΥ
 
                    Εναλλαγή   8ωρου
           Εναλλαγή  24ωρου
Μήνας
28 ημερών
     Α 
  Φυλακή
     Β
Φυλακή
     Γ
Φυλακή
     Δ
Φυλακή
      Α
Φυλακή     
    Β
Φυλακή
   Γ
Φυλακή
1
Α΄
Β΄
Γ΄ 
Ρεπό    
 24ωρο 
      -
    -
2
Ρεπό
Α
Β
Γ
     -
 24ωρο
    -
3
Γ
Ρεπό
Α
Β
     -
     -
24ωρο
4
Β
Γ
Ρεπό
Α
 24ωρο
     -
    -
5
Α
Β
Γ
Ρεπό
     -
 24ωρο
    -
6
Ρεπό
Α
Β
Γ
     -
     -
24ωρο
7
Γ
Ρεπό
Α
Β
 24ωρο
     -
    -
8
Β
Γ
Ρεπό
Α
     -
24ωρο
    -
9
Α
Β
Γ
Ρεπό
     -
    -
24ωρο
10
Ρεπό
Α
Β
Γ
 24ωρο
    -
    -
11
Γ
Ρεπό
Α
Β
     -
24ωρο
    -
12
Β
Γ
Ρεπό
Α
     -
    -
24ωρο
13
Α
Β
Γ
Ρεπό
 24ωρο
    -
   -
14
Ρεπό
Α
Β
Γ
   -
24ωρο
   -
15
Γ
Ρεπό
Α
Β
   -
    -
24ωρο
16
Β
Γ
Ρεπό
Α
24ωρο
    -
    -
17
Α
Β
Γ
Ρεπό
   -
24ωρο
    -
18
Ρεπό
Α
Β
Γ
   -
    -
24ωρο
19
Γ
Ρεπό
Α
Β
24ωρο
    -
    -
20
Β
Γ
Ρεπό
Α
   -
24ωρο
    -
21
Α
Β
Γ
Ρεπό
   -
    -
24ωρο
22
Ρεπό
Α
Β
Γ
24ωρο
    -
    -
23
Γ
Ρεπό
Α
Β
   -
24ωρο
    -
24
Β
Γ
Ρεπό
Α
   -
    -
24ωρο
25
Α
Β
Γ
Ρεπό
24ωρο
    -
    -
26
Ρεπό
Α
Β
Γ
   -
24ωρο
    -
27
Γ
Ρεπό
Α
Β
   -
    -
24ωρο
28
Β
Γ
Ρεπό
Α
24ωρο 
    -
    -
Αναπαύσεις 24ωρου
 
 
 
 
 2 24ωρα
1 24ωρο
1 8ωρο
 1  24ωρο
 1 8ωρο 
Σύνολο
εργάσιμων
 8ωρων
21 8ωρα
21 8ωρα
21 8ωρα
 
21 8ωρα
 
24 8ωρα
23 8ωρα
 
 23 8ωρα
 
 
Επιβάρυνση  με επιπλέον υποχρεωτική υπερεργασία πέραν του πενθημέρου σε βάρος του υπαλλήλου με την εναλλαγή υπηρεσίας ανά 24ωρο έως 3 8ωρα
Σύνολο εργάσιμων ωρών
168
168
168
 168
 192
 184
184
Επιπλέον ώρες πέραν των 150 
18
18
18
18
   42 
 34 
34
Αποζημιώσεις
πέραν του 5νθημέρου
2
2
2
2
   4
 4
 4
                                         
                                  Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2006                                                               
                                                                
                                                         Μιχαήλ   Μιχαήλ
                                            Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.       
 
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις