Ημερομηνία:26-02-2007
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΤΗΣ Π.Υ. ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η  Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                            Ε.Α.Κ.Π. 
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος

 Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Website WWW.old.eakp.gr , Email: info@old.eakp.gr
 
 ΑΘΗΝΑ   22 Φεβρουαρίου 2007                             Προς : Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
                                                                                         Κόη Ανδρέα

                                                                     Κοιν/ση : 1ον Κύριο Υπουργό Δημόσιας Τάξης,Βύρων Πολύδωρα .   
                                                                                    2ον Κο Υπαρχηγό Πυρ/κου Σώματος .

                                                                                    3ον Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων

                                                                                    4ον Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  

                                                                                                               5ον Εκτελεστική Επιτροπή                                    Α.Δ.Ε.Δ.Υ                                                                                                                  

                                                                                   6ον  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.Σ. 
                                                                                   7ον Πολιτικούς Φορείς .
 
ΘΕΜΑ : « Επάνδρωση Π.Y. Λιμένα Ηγουμενίτσας ». 
 
 Κύριε Αρχηγέ
 Ουσιαστικός παράγοντας για την εδραίωση κλίματος αξιοκρατίας στο Π.Σ. είναι η τήρηση των κανόνων που έχουν θεσπιστεί για τον σκοπό αυτό.
 Καταφανή ένδειξη για το εάν και κατά πόσο συντελούν οι κατά καιρούς εκδιδόμενες υπηρεσιακές αποφάσεις προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί και η υπ. αρίθμ. 8282 Φ. 202.3 8/2/2007 απόφαση με θέμα « Κοινοποίηση μεταθέσεων Υπαλλήλων για την επάνδρωση της νεοϊδρυθείσας Υπηρεσίας του Λιμένα Ηγουμενίτσας» που εκδόθηκε βάση του υπ. αριθμ. 1/2007 πρακτικού του υπηρεσιακού συμβουλίου μεταθέσεων.
 Τόσο η απόφαση αυτή όσο και όλες οι υπηρεσιακές ενέργειες που προηγήθηκαν αυτής αποτελούν αδιάψευστο ντοκουμέντο κατάφορης παραβίασης για πολλοστή φορά των διατάξεων του κανονισμού μεταθέσεων για τους παρακάτω λόγους :
 Α) Ενώ εκδόθηκε η υπ. αριθμ, 2968 Φ. 202.3 19/1/2007 διαταγή Α.Π.Σ. με θέμα «Δηλώσεις υπαλλήλων για επάνδρωση της Π.Υ. Λιμένα Ηγουμενίτσας » και ενώ απευθύνονταν προς όλες τις υπηρεσίες του σώματος όπως είναι επιβεβλημένο άλλωστε και ζητούσε να κατατεθούν από όλες τις υπηρεσίες ( παρ. 3 ) το αργότερο μέχρι 25/1/2007 οι δηλώσεις των υπαλλήλων, αντιθέτως δεν κοινοποιήθηκε προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι, παρά μόνο επιλεκτικά σε κάποιες υπηρεσίες της Περ/κης Διοίκησης Αττικής .  
 Η κοινοποίηση των προθέσεων σας για επάνδρωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας σε όλους τους υπαλλήλους ήταν επιβεβλημένη γιατί είναι νεοϊδρυθείσα υπηρεσία και για τον λόγο αυτό είχαν δικαίωμα να δηλώσουν : 
 1ον Όσοι συνάδελφοι είχαν ως τόπο συμφερόντων πόλη έδρα εντός του Νομού όπου πρόκειται να λειτουργήσει η νέα υπηρεσία ανεξαρτήτως μορίων και που υπηρετούν. ( παρ. 7 άρθρο 19 του Π.Δ. 170/96 ).
 2ον Όσοι συνάδελφοι θα επιθυμούσαν να δηλώσουν ως τόπο συμφερόντων τους την πόλη έδρα της νεοϊδρυθείσας υπηρεσίας λόγω « Έναρξης λειτουργίας » ( παρ. 2, άρθρο 11 του Π.Δ. 170/96 ).
 Β ) Ενώ η επάνδρωση της Π.Υ. Λιμένα Ηγουμενίτσας ήταν μέσα στους σχεδιασμούς της υπηρεσίας ο τρόπος και ο σύντομος χρόνος διεκπεραίωσης της όλης διαδικασίας καταδεικνύει την σκοπιμότητα σε βάρος της αξιοκρατίας και των δικαιωμάτων των υπαλλήλων γιατί:
 1ον) Ενώ εκδόθηκε η απόφαση στις 19/1/2007 και στάλθηκε επιλεκτικά σε κάποιες υπηρεσίες, δόθηκε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα 6 ημερών περίπου μέχρι στις 25/1/07 για να δηλώσουν όσοι φυσικά ήταν σε θέση να το αντιληφθούν και δεν απουσίαζαν από την υπηρεσία σε άδειες, ρεπό κ.λ.π. 
 2ον ) Σύμφωνα με πληροφορίες συνάδελφοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες της περιφέρειας όταν αντιλήφθηκαν ότι θα γίνουν μεταθέσεις για την επάνδρωση της Π.Υ. Λιμένα Ηγουμενίτσας και δήλωσαν την επιθυμία να υποβάλουν αίτηση εμποδίστηκαν με την προτροπή ότι είναι μόνο για τους συναδέλφους που υπηρετούν στην Αττική. 
 Κύριε Αρχηγέ
 Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ.170/96 και τις τροποποιήσεις επ΄ αυτού θεωρούμε ότι:
ü      Η υπ. αριθμ. 2968 Φ. 202.3 19/1/2007 διαταγή Α.Π.Σ. με θέμα «Δηλώσεις υπαλλήλων για επάνδρωση της Π.Υ. Λιμένα Ηγουμενίτσας » κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων δεν κοινοποιήθηκε σε όλες τις υπηρεσίες προκειμένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι.
ü      Από την ενέργεια αυτή που είναι αποκλειστική ευθύνη της υπηρεσίας προκλήθηκε βλάβη σε όσους από τους υπαλλήλους κάλυπταν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του Π.Δ. 170/96 και δεν ενημερώθηκαν για να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης .
ü      Η υπ. αριθμ. 8282 Φ. 202.3 8/2/2007 απόφαση με θέμα « Κοινοποίηση μεταθέσεων Υπαλλήλων για την επάνδρωση της νεοϊδρυθείσας Υπηρεσίας του Λιμένα Ηγουμενίτσας» είναι αποτέλεσμα παράτυπων υπηρεσιακών ενεργειών και έρχεται σε αντίθεση με τις αξιοκρατικές αρχές των ισχυουσών διατάξεων του Π.Δ. 170/96.
Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε :
 1ΟΝ  Την ακύρωση της σχετικής απόφασης.
 2ΟΝ Την έναρξη εξ αρχής των διαδικασιών για την επάνδρωση της Π.Υ. Λιμένα Ηγουμενίτσας όπως οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 170 /96 ρυθμίζουν.
 3ον Την έγγραφη ενημέρωση μας για τις προθέσεις επί των θεμάτων που σας θέτουμε. 
 
 
                                 Για την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών
 
                                         Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου   
                                                       Της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
                               
    
                                  
                                                             Μιχαήλ   Μιχαήλ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.