Ημερομηνία:06-06-2007
ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

     Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                                        Ε.Α.Κ.Π. 
      Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                                . 
 ΑΘΗΝΑ   5 Ιουνίου 2007                                    Προς : Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
                                                                                                Κόη Ανδρέα.
 
                                                                            Κοιν/ση : 1ον Κύριο Υπουργό Δημόσιας Τάξης
                                                                                                   Βύρων Πολύδωρα .   
                                                                                            2ον Κο Υπαρχηγό Πυρ/κου Σώματος .
                                                                                            3ον Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων
                                                                                            4ον Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
                                                                                            5ον Εκτελεστική Επιτροπή Α.Δ.Ε.Δ.Υ                                                                                                                
                                                                                            6ον  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.Σ. 
                                                                                            7ον Πολιτικούς Φορείς .
 
   ΘΕΜΑ : «  Διαδικασία Τακτικών Μεταθέσεων έτους 2007 ».  
 
 Κύριε Αρχηγέ
   Είμαστε υποχρεωμένοι να καταγγείλουμεότιτο τελευταίο διάστημα και ειδικότερα από την έναρξη της διαδικασίας των έκτακτων μεταθέσεων προς την νεοϊδρυθείσα υπηρεσία της Π.Υ. Λιμένα Ηγουμενίτσας με δικής σας ευθύνη και του υπηρεσιακού συμβουλίου μεταθέσεων παραβιάζεται κατάφορα ο κανονισμός μεταθέσεων . 
 Αλλεπάλληλα τα κρούσματα και οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων που θίγονται από τις αποφάσεις του υπηρεσιακού συμβουλίου μεταθέσεων τόσο για τις μεταθέσεις στην Π.Υ. Λιμένα Ηγουμενίτσας, στην 4η ΕΜΑΚ Κομοτηνής και τώρα για τις τακτικές μεταθέσεις του 2007 και ειδικά αυτές που αφορούν την τελευταία σειρά πυροσβεστών για τους παρακάτω λόγους:
   Σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 29513 Φ. 202.3. 31/5/2007 Απόφασης σας η οποία εκδόθηκε βάση του υπ΄ αριθ. 6/2007 πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων μετακινούνται συνάδελφοι της τελευταίας σειράς πυροσβεστών προς διάφορες υπηρεσίες κατά παράβαση των διατάξεων του Π.Δ. 170/1996 και συγκεκριμένα  της παρ. 1 του άρθρου 11α όπου ρητά αναφέρει :
« Ότι υπάλληλοι που κατετάγησαν στο Π.Σ. ως δόκιμοι πυροσβέστες από την 62η εκπαιδευτική σειρά μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καθώς και όσοι κατατάσσονται εφεξής μετατίθενται στην πόλη συμφερόντων τους μόνο εάν προκύψει σε αυτήν πραγματική κενή οργανική θέση και ταυτόχρονα έχει προηγηθεί πρόσληψη πυροσβεστών στην υπηρεσία από την οποία επιθυμούν να μετατεθούν.» 
 
 Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν Αρχηγέ είναι:
·                Πότε έγινε πρόσληψη πέραν των 550 πυροσβεστών για τις  υπηρεσίες της Αττικής από όπου φεύγουν οι συνάδελφοι της 70ης σειράς οι οποίοι εξήλθαν της σχολής τέλος Μαρτίου και αποτελούν την πρώτη παρτίδα από τις προσλήψεις αυτές ;
  Εάν η απάντηση είναι ( γιατί ακούστηκε ανεπίσημα και αυτό) ότι υπάρχει μέσα στην σχολή η 71η σειρά δηλαδή η  2η παρτίδα από τους 550 και ότι αυτοί θεωρούνται ως νέα πρόσληψη τότε απλά για ακόμη μία φορά βάλετε με ευθύνη σας η αξιοπιστία και η αξιοκρατία των υπηρεσιακών αποφάσεων και πάνω από όλα η νοημοσύνη όλων μας.  
 Το ότι οι συνάδελφοι που προσελήφθηκαν με την προκήρυξη των 550 χωρίστηκαν σε δύο σειρές, και η μία προηγείται της άλλης όσον αφορά την έξοδο από την σχολή, αυτό έχει να κάνει με την μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας και μόνο, όταν θα έχουν το δικαίωμα να μετατεθούν αφού γίνουν προσλήψεις προηγούμενα στις υπηρεσίες της Αττικής .
  Εφόσον λοιπόν ο διαγωνισμός ήταν ένας και για τους 550 και η διαδικασία πρόσληψης κοινή, δεν ευσταθεί ούτε προσχηματικά η απάντηση αυτή.
 
 Αυτό που πλέον διαπιστώνουμε Αρχηγέ μέσα από κάθε ενέργεια που αφορά την κατάσταση των υπαλλήλων  του Π.Σ. τόσο με δική σας ευθύνη όσο και της πολιτικής Ηγεσίας υποβαθμίζονται οι βασικές αρχές αξιοκρατίας στην βάση εξυπηρέτησης ρουσφετολογικών απαιτήσεων.
 Αυτή η φιλοσοφία διαπνέει πλέον κάθε υπηρεσιακή ενέργεια, όχι βέβαια πως είναι τωρινό φαινόμενο για το Π.Σ. ή αποτελεί πρακτική που εφαρμόζεται μόνο από την σημερινή πολιτική ηγεσία. Η κατάσταση αυτή υπήρχε και με την προηγούμενη κυβέρνηση, απλά τώρα όπως έχουμε κατά καιρούς καταγγείλει ο ασφυκτικός εναγκαλισμός των συνδικαλιστικών μας οργάνων με τα κέντρα εξουσίας ενθαρρύνει ακόμη περισσότερο το φαινόμενο αυτό.     
  Στην λογική αυτή λοιπόν εκδίδονται συνεχώς εκατοντάδες ρουσφετολογικές αποσπάσεις , στην λογική αυτή τοποθετήθηκαν αρκετοί από τους νέο εξερχόμενους της σχολής πυροσβέστες αντί στις μάχιμες υπηρεσίες σε διοικητικές υπηρεσίες του Α.Π.Σ. και του Υ.Δ.Τ.  και όπου αλλού .  
  Ποιος αλήθεια Αρχηγέ θα ωφεληθεί από αυτήν την ενέργεια, οι νέοι συνάδελφοι που ποτέ δεν θα μάθουν το κύριο αντικείμενο τους με ότι σημαίνει αυτό για την ασφάλεια τους ή οι πολίτες που περιμένουν από εμάς επαγγελματική επάρκεια για την δική τους ασφάλεια;
 
 Αρχηγέ στην βάση όλων των παραπάνω καταγγελλόμενων η ΕΑΚΠ  σας ζητά να επανεξετάσετε την σχετική απόφαση μεταθέσεων και να ακυρώσετε όσες εξ αυτών έγιναν σε αντίθεση με τις διατάξεις του 170/1996 .  
 
                               Για   την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών 
                                               Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                                            Μιχαήλ Μιχαήλ 
  
 Συνάδελφοι σας αποστέλλουμε υπόδειγμα ένστασης για όσους θίγονται από τις παράνομες μεταθέσεις περισσότερες επεξηγήσεις μπορείτε να βγείτε στην ιστοσελίδα της ΕΑ.Κ.Π. σε σχετική απάντηση που δόθηκε σε συνάδελφο για τις μεταθέσεις αυτές στις «Απαντήσεις της ΕΑΚΠ σε ερωτήματα ».
 
ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΣΤΑΣΗ
 Του ………… ( …….. )                                                ΠΡΟΣ
   ………. …………..                            Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων
  Του   ………….                                   Πυρ/μων, Αρχ/στων, Πυρ/στων        
                
 
    ……………..    ……  Ιουνίου 2007
 
 ΘΕΜΑ : Ένσταση κατά τις υπ΄ αρίθμ. 29513   Φ. 202.3   31/5/2007 Απόφασης 
                Α.Π.Σ. Κοινοποίηση   μεταθέσεων Πυρ/μων , Αρχ/στων  Πυρ/στων 2007 
                           
   Έχοντας υπόψη το Π.Δ. 170/ 96 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει :
   Ενίσταμαι κατά τις ανωτέρω απόφασης για τους παρακάτω λόγους:
   Είχα υποβάλει αίτημα αλλαγής τόπου συμφερόντων για την Π.Υ. ………… με την από …/…/200.. αίτηση μου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 170/96 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για κάλυψη κενών θέσεων .
   Με την κοινοποίηση όμως των μεταθέσεων και σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 29513 Φ. 202.3. 31/5/2007 Απόφαση του Α.Π.Σ. η οποία εκδόθηκε βάση του υπ΄ αριθ. 6/2007 πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων διαπιστώνω ότι :
 Μετατίθενται προς την Π.Υ. ………… οι κάτωθι: :
   1ος   Πυρ/στης ( ……).   ……….  ……….   …….   
   2ος  .Πυρ/στης ( …… )  ……….  ………..   ….....   
  Σύμφωνα με τις παρ. 1 του άρθρου 11α του Π.Δ. 170/1996 οι υπάλληλοι αυτοί δεν δίνατε να μετατεθούν γιατί δεν έχει προηγηθεί πρόσληψη για την υπηρεσία που υπηρετούν.
 Από τις συγκεκριμένες μεταθέσεις θίγομαι άμεσα γιατί καλύπτονται οργανικές θέσεις της υπηρεσίας όπου έχω τόπο συμφερόντων από υπαλλήλους που είναι μεταγενέστερης από εμένα σειράς αρχαιότητας και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 86/2005. 
  Για τους παραπάνω λόγους ζητώ την ακύρωση της υπ΄ αριθ. 29513 Φ. 202. 3. 31/5/2007 απόφασης του Α.Π.Σ. ως προς το σκέλος που με αφορά  με επανεξέταση και ικανοποίηση του αιτήματος μου .   
                                                                                        
                                                                                                      Ο
                                                                                                   Αιτών
                                                                               ……….. …………
                                                                                       …../στης
 
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.