Ημερομηνία:10-10-2007
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η    Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η    Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                                       Ε.Α.Κ.Π. 
             Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                                                              .
                      Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Website WWW.old.eakp.gr , Email: info@old.eakp.gr
 
 ΑΘΗΝΑ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007                                 
 
                                                                         Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ
 
   Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών με αφορμή την κυβερνητική επιλογή για την συγχώνευση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με το Υπουργείο Εσωτερικών έχει να επισημάνει τα εξής: 
  •                   Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επαληθεύσει την προ πενταετίας εκτίμηση της Ε.Α.Κ.Π για την σχεδιαζόμενη μελλοντική πορεία του Π.Σ. στο πλαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών του δημοσίου τομέα .  
  •                   Η υπαγωγή του Π.Σ. στο Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να αποτελούσε μέχρι και την προηγούμενη δεκαετία βασικό και πάγιο αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος που στην συνέχεια με ευθύνη των διοικήσεων της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. αφαιρέθηκε από το διεκδικητικό πλαίσιο, ενώ για την Ε.Α.Κ.Π. συνέχισε να είναι μέχρι και σήμερα ένα από τα βασικά αιτήματα, όμως έχοντας υπόψη μας: 
    Την υπό εξέλιξη κλιμακούμενη προσπάθεια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στα πλαίσια των αποφάσεων της Λισαβόνας και της συνθήκης του Μάαστριχτ, που έχει ως στόχο την συρρίκνωση του δημόσιου τομέα, το κτύπημα των εργασιακών σχέσεων, την ενίσχυση των μηχανισμών καταστολής και ελέγχου και σε τοπικό επίπεδο μέσω του Καποδίστρια 2 την μεταφορά αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η πρωτοβουλία αυτή λοιπόν της κυβέρνησης δεν μας επιτρέπει να συμμεριστούμε τον ενθουσιασμό όσων πανηγυρίζουν για την εξέλιξη αυτή.
   Για να γίνει ουσιαστική και αποτελεσματική αυτή η απόφαση προς όφελος του Ελληνικού Λαού και των εργαζομένων πρέπει να συνοδευτεί από άμεσες νομοθετικές και οργανωτικές παρεμβάσεις όπως :
 
  •                   Πλήρη αποστρατικοποίηση του Π.Σ. με άμεση κατάργηση του Νόμου 3511/06 και εκ βάθρου οργανωτική διάρθρωση όλων των δομών του ως πολιτικού φορέα στα πλαίσια της κοινωνικής του αποστολής.  ( Αν και η επιλογή του Υφυπουργού που προέρχεται από τις Ένοπλες δυνάμεις παραπέμπει σε ακόμη εντονότερη προσπάθεια για συνολική στρατιωτικοποίηση των Σ.Α. ).
  •                   Σαφής προσδιορισμός :
α) Των αρμοδιοτήτων του Π.Σ. και των καθηκόντων των πυροσβεστών που θα έχουν σχέση με την αντιμετώπιση των αστικών και δασικών πυρκαγιών, την άμεση επέμβαση για παροχή βοηθείας σε φυσικές, τεχνολογικές και γενικότερες καταστροφές από την ανθρώπινη δραστηριότητα και την προληπτική πυρασφάλεια. 
Πλήρης και ουσιαστικός απεγκλωβισμός από κατασταλτικές ενέργειες και επιβολή μέτρων τάξης.
 β) Του πλαισίου συνεργασίας με τους συναρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς που τελούν υπό την εποπτεία της   Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας .
  •                     Άμεση κάλυψη των 4.000 οργανικών κενών του Π.Σ. – Προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού – Αξιοποίηση του υπάρχοντος ( Δασολόγοι – Δασοπόνοι ).
  •                     Ουσιαστική αναβάθμιση της εκπαίδευσης με διάρκεια φοίτησης στην πυροσβεστική Ακαδημία τουλάχιστον 3 έτη. Αξιοκρατικές προσλήψεις μέσω των πανελληνίων εξετάσεων .  
  •                     Άμεση αναδιοργάνωση όλων των τομέων του Π.Σ . ( Βλέπε ολοκληρωμένη πρόταση αναδιοργάνωσης του Π.Σ. που κατέθεσε η Ε.Α.Κ.Π. με το ψήφισμα διαμαρτυρίας για τον 3511/06 στις 31/10/2006 στην βουλή ) Να γίνει διαχωρισμός του προσωπικού σε μάχιμο και διοικητικό.
  •                     Αναβάθμιση των αποδοχών και προστασία του χρόνου εργασίας με εφαρμογή του εργατικού Δικαίου για την αμοιβή της υπερωριακής εργασίας, των νυχτερινών, αργιών και εξαιρέσιμων. Οι αμοιβές να είναι αντίστοιχες των συνθηκών εργασίας και να μην υπολογίζονται μόνο με βάση τον βαθμό. Να γίνει ενσωμάτωση των επιδομάτων στον βασικό βαθμό με κατώτατες αποδοχές τα 1.300 Ευρώ. Να αναγνωριστεί το επάγγελμα μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό και να εκδοθούν τα σχετικά Π. Δ για την Υγιεινή και ασφάλεια.
   Αν δεν υλοποιηθούν τα παραπάνω τότε πολύ σύντομα θα επαληθευτούν οι προβλέψεις μας ότι μέσω της συγχώνευσης θα επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα στην πυρασφάλεια της χώρας, θα χειροτερέψουν τα εργασιακά μας δικαιώματα και θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο αυταρχισμός .  
 Για τον λόγο αυτό η Ε.Α.Κ.Π. καλεί όλους τους εργαζόμενους των Σ.Α. σε αγωνιστική επαγρύπνηση. 
.
                                            Για την Ε.Α.Κ.Π. το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                                                          Μιχαήλ   Μιχαήλ


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.