Ημερομηνία:06-01-2008
ΣΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

 
       ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΑΚΠ   
 
   Οι επισκέψεις στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π. έχουν ως εξής :
 
 1ον Ο Δεκέμβριος του 2007 έκλεισε με 19.375 επισκέψεις
 
 2ον Για ολόκληρο το έτος 2007 οι επισκέψεις ανήλθαν σε 176.603
 
3ον   Από την ημέρα έναρξης της Ιστοσελίδας τον Φεβρουάριο του 2006 οι επισκέψεις ανήλθαν σε 306.649 .
 
 
 
Summary by Month
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Month
Daily Avg
Monthly Totals
Hits
Files
Pages
Visits
Sites
KBytes
Visits
Pages
Files
Hits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
330
233
128
61
264
115157
370
769
1402
1980
625
375
282
78
1567
400536
2429
8751
11646
19375
444
280
212
70
1421
185909
2108
6377
8427
13333
356
235
175
75
1541
352665
2353
5430
7291
11061
382
274
194
84
1521
568899
2534
5840
8247
11463
419
284
214
76
1453
569765
2386
6648
8827
13017
474
299
215
83
1776
805841
2600
6678
9293
14697
398
240
185
70
1475
544130
2111
5564
7228
11947
336
220
172
68
1189
446331
2118
5361
6839
10435
448
276
227
65
923
614207
1962
6827
8282
13442
445
283
216
72
1132
493134
2247
6700
8787
13812
547
310
222
77
1154
393712
2165
6240
8692
15336
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totals
5490286
25383
71185
94961
149898
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
                 
                    Τον  Ιανουάριο του 2007 οι επισκέψεις είχαν ανέλθει στις 28.685
.
925
431
297
107
1562
1069550
3340
9213
13387
28685
 

 
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.