Ημερομηνία:10-03-2008
ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΑΣΥ ΓΑΙ ΤΟ ΤΕΑΠΑΣΑ

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η    Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η     Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                                       Ε.Α.Κ.Π. 
   Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                                                                                    .                               .
 Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Web site WWW.old.eakp.gr , E mail: info@old.eakp.gr
 
 ΑΘΗΝΑ   9 Μαρτίου 2008
                                                        Το
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Απασχολουμένων
στα Σώματα Ασφάλειας και οι μνηστήρες του  
 
   Στο σχέδιο Νόμου που κατέθεσε η κυβέρνηση συμπεριλαμβάνεται και η σύσταση του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στο κεφάλαιο Θ στην 147 σελίδα ( όλο το σχέδιο νόμου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση υπάρχει στην Ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π. ) .
   Έχουν γίνει επιμέρους τροποποιήσεις από το αρχικό προσχέδιο χωρίς ουσιαστικές αλλαγές. Η φιλοσοφία της ενοποίησης και ο κεντρικός στόχος παραμένει αναλλοίωτος έτσι όπως τον είχαμε καταγράψει στην αρχική μας ανακοίνωση της  1/ 3/08.
  H παρακάτω παράγραφος που είναι απόσπασμα από την ανακοίνωση ( 6/3/2008 ) της Π.Ο.Α.Σ.Υ. αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα για όσα από την αρχή κατήγγειλε η Ε.Α.Κ.Π. ότι έρχεται να εξυπηρετήσει η ενοποίηση ( απορρόφηση ) των ταμείων μας με αυτών της ΕΛΑΣ..
 
 « Οι κατατεθείσες προτάσεις – επισημάνσεις από πλευράς της Ομοσπονδίας έγιναν αποδεκτές, πλην μίας, η οποία κατά την άποψή μας είναι βασική και αφορά την δυνατότητα μεταφοράς πιστώσεων , πόρων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του ενός Τομέα στον άλλο ή κλάδου ή αλληλέγγυα κάλυψη ελλειμμάτων με οποιαδήποτε μορφή , με μόνο μια απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας χωρίς την ύπαρξη των απαραίτητων ασφαλιστικών δικλίδων· π.χ. η υπουργική απόφαση να είναι κοινή , ώστε να συναποφασίζει και ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών . Προς δε, η απόφαση γι’ αυτού του είδους τα ζητήματα μείζονος σημασίας να προέρχεται ύστερα και από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ , αναλογιστική μελέτη κ.λ.π. ».
 
  1ον  Ότι οι προτάσεις της Π.Ο.Α.Σ.Υ έγιναν στο σύνολο τους αποδεκτές , πλην μίας !
 Γεγονός που σημαίνει ότι όλο το προηγούμενο διάστημα το « συναγωνιστικό » προεδρείο της συμμετείχε, προτείνε και συναποφάσιζε με τα υπηρεσιακά και κυβερνητικά κλιμάκια για την δημιουργία του νέου ταμείου, ενώ τα δικά μας προεδρεία ( Ε.Α.Π.Σ. & Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ) αν και γνώριζαν εδώ και ένα χρόνο ότι υπάρχει πολιτική βούληση για την ενοποίηση, απλά περίμεναν να δουν τις αποφάσεις για να εκφράσουν τις «επιφυλάξεις τους » και όλο αυτό το διάστημα ασχολούνταν με τις κρίσεις και τις ρουσφετολογικές αποσπάσεις .
 Το γεγονός ότι δημιούργησαν στο σύνολο του ένα πλαίσιο ενοποίησης σε βάρος των δικών μας ταμείων και έστειλαν στο Α.Π.Σ. και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου μας το προσχέδιο μία εβδομάδα πριν την κατάθεση του στην βουλή δείχνει το πόσο υπολογίζουν τις απόψεις μας και τις αντιδράσεις μας.
 2ον Το γεγονός επίσης ότι αφού θα ελέγχεται πλήρως το Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ από υπηρεσιακούς παράγοντες και κυρίως της ΕΛΑΣ συν όλα τα άλλα που δείχνουν ότι δεν θα υπάρχει αυτοτέλεια των τομέων, ζητάνε να απλουστευτούν ακόμη περισσότερο οι διαδικασίες μεταφοράς πιστώσεων, πόρων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων τους ενός τομέα ή κλάδου στον άλλον με μόνο μία υπουργική απόφαση χωρίς την ύπαρξη ασφαλιστικών δικλίδων κ.λ.π.
   Δηλαδή τα λεφτά μας και κυρίως του Ε.Τ.Υ.Π.Σ. που είναι αποκλειστικά χρήματα των εργαζομένων, όταν θα υπάρχουν τρύπες στα άλλα ταμεία της ΕΛΑΣ από τις επισφαλείς επενδύσεις ( μετοχές κ.λ.π ) ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο να μεταφέρονται άρον - άρον χωρίς καμία δικλείδα στα προβληματικά ταμεία.
 Η πρεμούρα αυτή της Π.Ο.Α.Σ.Υ. ας μας βάλει σε σκέψεις για πόσο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν ικανά αποθεματικά στα ταμεία μας ( τομείς πλέον ) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους ( πληρωμή μερισμάτων κ.λ.π ) .  
 Ακούει κανείς εκεί έξω !!! 
 Η Ε.Α.Κ.Π. καλεί το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να υοθετήση την πρόταση της που κατέθεσε στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας της 6/3/08. Αγώνας τώρα σε όλα τα επίπεδα !!
 
 Σημ. Η Ε.Α.Κ.Π.επεξεργάζεται το σχέδιο νόμου και όλα τα σχετικά στοιχεία και σύντομα θα επανέλθει στο θέμα.
                             ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση της Π.Ο.Α.Σ.Υ www.poasy.gr/nea-%20anakoinoseis/anakoinoseis.htm
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.