Ημερομηνία:24-03-2008
ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟ Δ.Σ. ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η         Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η         Κ Ι Ν Η Σ Η         Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                                              Ε.Α.Κ.Π. 
     Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                                                                                         .  
    Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Website WWW.old.eakp.gr , Email: info@old.eakp.gr
 
   ΑΘΗΝΑ 24   ΜΑΡΤΙΟΥ   2008
 
                                                                          ΠΡΟΣ :  Πρόεδρο του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                      
                                                                      ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1ον   Μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                                                                       2ον   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις του Π.Σ. 
 
 
          ΘΕΜΑ :     Παρεμπόδιση συνδικαλιστικής δράσης   
 
 
   Κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. η άρνηση της Φυσικής Ηγεσίας να διευκολύνει το κλιμάκιο της Ε.Α.Κ.Π. που αποτελούνταν από ένα μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και δύο μέλη Δ.Σ. πρωτοβάθμιων ενώσεων με το να παραχωρήσει ικανό χρόνο που θα εξυπηρετούσε την ενημέρωση των εργαζομένων δοκίμων Αρχιπυροσβεστών γύρω από εργασιακά ζητήματα, αλλά και η γενικότερη αρνητική αντιμετώπιση του έτσι όπως περιγράφεται στο σχετικό έγγραφο μας της 22/3 αποτελεί κατάφωρη παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης.
 Οι ενέργειες αυτές δεν στρέφονται μόνο κατά της Ε.Α.Κ.Π. αλλά γενικότερα κατά του συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών του συνδικαλιστικού κινήματος στον κλάδο μας .
 Εάν δεν αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό άμεσα τόσο από την Ομοσπονδία όσο και από τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις είναι σίγουρο ότι θα δώσει το έναυσμα και για περαιτέρω ενέργειες παρεμπόδισης της συνδικαλιστικής δράσης ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που επιχειρούνται ριζικές ανατροπές σε θεμελιακά δικαιώματα.    
 Για τους παραπάνω λόγους και επειδή εκτιμάμε πως ως ζήτημα που άπτεται της προστασίας δημοκρατικών δικαιωμάτων πρέπει να τύχη ιδιαίτερης προσοχής, σας ζητάμε να συγκαλέσετε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποφασίσει και θα καθορίσει την στάση της Ομοσπονδίας απέναντι στο γεγονός αυτό ώστε να μην επαναληφθεί στο μέλλον .
 Καλούμε επίσης όλες τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις να καταδικάσουν την προσπάθεια παρεμπόδισης της συνδικαλιστικής δράσης και να προβούν σε αντίστοιχες ενέργειες διαμαρτυρίας . 
 
 
 
                                                                           Για την Ε.Α.Κ.Π.
 
                                                              Το μέλος του Δ.Σ της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                                                           Μιχαήλ Μιχαήλ       
 
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.