Ημερομηνία:07-11-2008
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

  Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η     Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η      Κ Ι Ν Η Σ Η     Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                                              Ε.Α.Κ.Π. 
     Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                                    .
 Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Web site WWW.old.eakp.gr , E mail: info@old.eakp.gr   
      
ΑΘΗΝΑ   6 Νοεμβρίου 2008          ΠΡΟΣ : Όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις του Π.Σ.
 
                                                     Κοιν/ση : 1. Κύριο Υπουργό Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλο
                                                                        2. Κύριο Υφυπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Χηνοφώτη
                                                                        3. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αθανάσιο Κοντοκώστα
                                                                        4. Επιτροπή Σύνταξης του Σχεδίου Π.Δ. του Α.Π.Σ.
                                                                        5. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                                                        6. Πολιτικούς Φορείς
                                                                        7. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
                                                                        
                                                                             
       ΘΕΜΑ :  Παρατηρήσεις επί του σχεδίου  Π.Δ. για τις τροποποιήσεις στον Κανονισμό Μεταθέσεων   
 
   Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για τις τροποποιήσεις επί του κανονισμού μεταθέσεων ολοκληρώθηκε από την επιτροπή σύνταξης του Α.Π.Σ. Ενώ οι σχετικές διεργασίες για την επεξεργασία του έχουν αρχίσει πλέον του 6μηνου η Ε.Α.Κ.Π. για πρώτη φορά έλαβε γνώση των διατάξεων του σχεδίου κατόπιν απαιτήσεως της την 31/10/08 στο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.. Οι εκτιμήσεις της Ε.Α.Κ.Π. παρ όλη την μυστικότητα που επικρατούσε όλο αυτό το διάστημα γύρω από το ζήτημα αυτό από τα όσα διέρρεαν επίσημα ή ανεπίσημα για την κατεύθυνση και τους στόχους των τροποποιήσεων βγήκαν αληθινές.
 Οι τροποποιήσεις αυτές έρχονται ως φυσικό επακόλουθο πλέον των κυβερνητικών επιλογών σε ότι αφορά εργασιακά και θεσμικά ζητήματα του κλάδου μας όπως:
 •                     Η ρουσφετολογική πολιτική στο θέμα των προσλήψεων με την κατάργηση των αξιοκρατικών κριτηρίων και των κατά τόπους προσλήψεων με τα Π.Δ. 19/06 & 236/07.
 •                     Η δημιουργία ενός συστήματος μεταθέσεων που θα αξιοποιηθεί ως μέσον :
1ονΡουσφετολογικών εξυπηρετήσεων - 2ον Κάλυψης των οργανικών κενών με μεταθέσεις για τον περιορισμό των προσλήψεων- 3ον Χειραγώγησης αντιδράσεων σε σχέση με την αντεργατική πολιτική που εφαρμόζεται στον κλάδο μας και θα συνεχίσει σε μεγαλύτερο βαθμό να εφαρμόζεται στο μέλλον. 
  Οι ευθύνες για την μετατροπή του κανονισμού μεταθέσεων και προσλήψεων από αξιοκρατικό θεσμό σε μέσον άσκησης αναξιοκρατικής πολιτικής, βαραίνει εξίσου και περισσότερο ίσως από ότι τις κατά καιρούς πολιτικές και φυσικές ηγεσίες, τις συνδικαλιστικές παρατάξεις Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και Π.Α.Σ.Κ. Π. που είτε μέσω των διοικήσεων της Ομοσπονδίας είτε μέσω των δύο αιρετών εκπροσώπων τους στα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων ανέχτηκαν-στήριξαν και αποσιώπησαν τις ποικίλες παρεμβάσεις στην εφαρμογή του θεσμού και αξιοποίησαν για ψηφοθηρικούς λόγους τις θέσεις που τους εμπιστευτήκαν οι συνάδελφοι.
    Η Ε.Α.Κ.Π. εξ αρχής αντέδρασε και κατήγγειλε τις αναξιοκρατικές αλλαγές στο καθεστώς των προσλήψεων, τις ρουσφετολογικές μεταθέσεις των νέων πυροσβεστών και προειδοποίησε έγκαιρα προς πάσα κατεύθυνση για τους στόχους και τις συνέπειες των νέων τροποποιήσεων στον κανονισμό μεταθέσεων.
    Από την επεξεργασία του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που οφείλουμε να πούμε ότι αποτελεί ένα καλά επεξεργασμένο πλαίσιο διατάξεων που στόχο έχουν να εξυπηρετήσουν τις παραπάνω κατευθύνσεις, παρά τα λάθη και τις παραλήψεις του, προκύπτουν τα εξής:
 •                     Ενώ καταργείται το αμετάθετο των πυροσβεστών από την 62η σειρά και μετά και όσων θα προσλαμβάνονται εφεξής, ενώ παραμένουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11α προκειμένου να γίνεται η μετάθεση προς τον τόπο συμφερόντων τους ( πρόσληψη στην υπηρεσία που υπηρετούν και πραγματικό κενό στον τόπο συμφερόντων τους), δεν γίνονται σαφή τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που θα διέπουν τις μετακινήσεις των πυροσβεστών από την 62ης σειρά και μετά και των εξερχομένων της σχολής πυροσβεστών. Δηλαδή τι θα ισχύει για την μετάθεση τους μετά το πέρας της διετίας για όσους πηγαίνουν στα νησιά και για όσους τοποθετούνται στον τόπο συμφερόντων τους ή σε άλλες υπηρεσίες .
Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει τον κυριότερο στόχο των αλλαγών του κανονισμού που είναι
     Η δημιουργία ενός ευέλικτου αλλά ασαφούς ως προς τους όρους του συστήματος μεταθέσεων για να γίνονται εύκολα μετακινήσεις για την κάλυψη οργανικών κενών και παράλληλα να δυσκολεύουν οι προϋποθέσεις για να πάει κάποιος στον τόπο συμφερόντων του αφού προϋποθέτει να γίνει κατ΄ αρχήν πρόσληψη στην θέση του αλλά και να έχει μπάρμπα στην Κορώνη για τον απλούστατο λόγο ότι:
  Αφού οι προσλήψεις γίνονται πλέον πανελλαδικά και όχι κατά τόπους και δεν υπάρχει δέσμευση ως προς την τοποθέτηση των εξερχομένων της σχολής πυροσβεστών αλλά είναι στην ευχέρεια της φυσικής και της πολιτικής ηγεσίας η επιλογή των υπηρεσιών που θα καλυφθούν, θα είναι λοιπόν επιλεκτική η κάλυψη των οργανικών κενών και κυρίως όπου θα υπάρχουν πιέσεις για εξυπηρέτηση ρουσφετιών πέραν αυτών του 30% που θα μετακινούνται σε νησιωτικές υπηρεσίες.. Ήδη αυτό έγινε στις 2/10/08 με τις 750 περίπου τοποθετήσεις των νέων πυροσβεστών . Το αποτέλεσμα θα είναι κάλυψη των κενών με ευέλικτες αναξιοκρατικές μετακινήσεις χωρίς προσλήψεις, ρουσφετολογική εξάρτηση, χειραγώγηση αντιδράσεων.        
 •                     Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι στο Π.Σ. οι προερχόμενοι από την δασική υπηρεσία εντάσσονται στον πλήρως κανονισμό μεταθέσεων υπαγόμενοι στα άρθρα 11 και 18 του π.Δ 170/96 με ότι συνεπάγεται αυτό.
 •                     Δυνατότητα αλλαγής τόπου συμφερόντων με την ψήφιση του Π.Δ. για όλους χωρίς καμία δικλείδα προτεραιότητας για όσους περιμένουν χρόνια να πάνε στον τόπο συμφερόντων τους κυρίως από την 62η σειρά και μετά.( Η Ε.Α.Κ.Π. στο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ την 31/10/08 σε ερώτημα προς το προεδρείο για το θέμα αυτό πήρε την διαβεβαίωση ότι υπάρχει δικλίδα, γεγονός όμως που δεν επιβεβαιώνεται από τις σχετικές διατάξεις.  
 •                     Αντισυνταγματικά εμπόδια στην άσκηση συνδικαλιστικών καθηκόντων αφού μπαίνει ως όρος για να γίνει η μετάθεση συνδικαλιστών στην έδρα του Σωματείου η ύπαρξη θέσης του βαθμού τους. 
 • ·                    Θεσμοθέτηση αποσπάσεων αζημίως για το δημόσιο μέχρι και ένα έτος για το επιστημονικό προσωπικό και για όσους έχουν αποκτήσει ειδικές γνώσεις ύστερα από εκπαίδευση με δαπάνες της υπηρεσίας. Καθώς επίσης και για τους εξερχόμενους από την σχολή Ανθυποπυραγούς μέχρι 15 Οκτωβρίου.    
 •                     Τα μόνα θετικά σημεία των τροποποιήσεων είναι το δικαίωμα για την συνυπηρέτηση συζυγών χωρίς τις προϋποθέσεις του Νόμου 287/1976 και η ρητή αναφορά στην δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά της διαδικασίας μεταθέσεων.  
Ειδικότερα οι αλλαγές που προβλέπονται στο σχέδιο Π.Δ. για τον κανονισμό μεταθέσεων έχουν κατ΄ άρθρο ως εξής :
ΑΡΘΡΟ 1      (αντικαθιστά το άρθρο10Α του Κανονισμού Μεταθέσεων )
 •                     Με την δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος αποκτούν το δικαίωμα όλοι οι υπάλληλοι του Π.Σ. εφόσον επιθυμούν αλλαγή του τόπου συμφερόντων τους να καταθέσουν δήλωση προτίμησης μέσα σε διάστημα ενός μηνός. (Παρ. 1)
 •                     Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι εντάσσονται στον κανονισμό μεταθέσεων καλύπτοντας πλέον πραγματικά κενά, αποκτούν δικαίωμα αλλαγής πόλης συμφερόντων και μοριοδοτούνται. ( Παρ.3 )
ΑΡΘΡΟ 2      (Τροποποιεί το άρθρο 11 του Κ.Μ.)
 •                     Αντικαθιστά λεκτικούς προσδιορισμούς της παρ. 1 όπως : Aπό «Υπουργού Δημόσιας Τάξης» σε «Υπουργού Εσωτερικών», από «ανεξάρτητους σταθμούς» σε «Υπηρεσίες και κλιμάκια», από « 31 Αυγούστου» σε «15 Οκτωβρίου» . ( παρ 1 )
 •                     Γίνεται διόρθωση λεκτικού προσδιορισμού στην παρ 4 που έγινε εσφαλμένα μετά την τροποποίηση του Κ.Μ. με το Π.Δ. 86/2005 και αντικαθίσταται η φράση « από την παρ .3 του παρόντος άρθρου » με την φράση « από την παρ .2 του παρόντος άρθρου ». ( παρ. 2 )  
 •                     Στην παρ 5 του άρθρου 11 προσθέτει φράση στο τέλος του πρώτου εδαφίου από την οποία απορρέει ότι οι υπηρετούντες σε νησιωτικές υπηρεσίες μετακινούνται σε υπηρεσία του ίδιου νησιού μετά την πάροδο 2 ετών και όχι ενός έτους όπως ισχύει για όσους μετατίθενται σε υπηρεσίες εκτός νησιού. ( παρ 3 )
 •                     Οι κατατασσόμενοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από την 72η σειρά πυροσβεστών και ύστερα έχουν δικαίωμα μετάθεσης μετά την πάροδο 2 ετών παραμονής στις υπηρεσίες των Π.Δ.Π.Υ. Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων εκτός Λευκάδας, και στις υπηρεσίες νησιών που ανήκουν στις Π.Δ.Π.Υ. Αττικής, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, και Στερεάς Ελλάδας εκτός Εύβοιας. (Παρ 3)
ΑΡΘΡΟ 3     (Τροποποιεί το άρθρο 15 του Κ.Μ.)
 •                     Στις αμοιβαίες μεταθέσεις επέρχεται αλλαγή σε ότι αφορά την κατάργηση του κριτηρίου που ίσχυε οι υπάλληλοι να είναι του ιδίου φύλλου και να έχουν διοριστεί από τον ίδιο πίνακα κατάταξης,. Τώρα απαιτείται μόνο οι υπάλληλοι να έχουν δηλώσει πόλη συμφερόντων την πόλη στην οποία υπηρετούν και να εκτελούν τα ίδια καθήκοντα. Ενεργούνται εντός μηνός αντί ενός τριμήνου όπως ίσχυε και δεν επιτρέπεται νέα αίτηση για αμοιβαία μετάθεση εάν δεν παρέλθει διετία από την προηγούμενη αντί του ενός έτους που ίσχυε. Η έγκριση αμοιβαίας μετάθεσης συνεπάγεται και την αλλαγή πόλης συμφερόντων των υπαλλήλων και για εκείνους που υπηρετούν στον τόπο συμφερόντων τους. ( Παρ1 )
 •                     Οι μεταθέσεις για συνυπηρέτηση των υπαλλήλων του Π.Σ. με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο. είναι υποχρεωτικές και δεν απαιτείται πλέον να αποδειχθεί ότι δεν γίνεται να εξασφαλιστεί αυτή από την υπηρεσία του/της συζύγου, ούτε να συντρέχουν οι περιπτώσεις που επιτρέπουν οι διατάξεις του Νόμου 287/1976( Παρ 2)  
ΑΡΘΡΟ 4       (Τροποποιεί το άρθρο 16 του Κ.Μ.)
Οι Αξιωματικοί από το βαθμό του Αντιπυράρχου και άνω μετατίθενται σε οργανική θέση του βαθμού τους μετά την πάροδο ενός μηνός από την προαγωγή τους αντί αμέσως μετά την προαγωγή όπως ίσχυε.
ΑΡΘΡΟ   5      (Τροποποιεί το άρθρο 17 του Κ.Μ.)
 •                     Οι διοριζόμενοι εφεξής πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων τοποθετούνται από τη σχολή πυροσβεστών υποχρεωτικά σε ποσοστό τουλάχιστον 30% των υφισταμένων κενών θέσεων σε υπηρεσίες των Π.Δ.Π.Υ. Βορείου & Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων εκτός Λευκάδας και σε υπηρεσίες νησιών που ανήκουν στις Π.Δ.Π.Υ. Αττικής, Θεσσαλίας, Ανατ/κής Μακεδονίας & Θράκης, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας εκτός Εύβοιας με τη σειρά που αναφέρονται και με βάση τη σειρά αποφοίτησής τους από τη σχολή αρχής γινομένης από τον τελευταίο αποφοιτήσαντα. Οι υπάλληλοι αυτοί υπηρετούν υποχρεωτικά για 2 έτη στις υπηρεσίες αυτές. (Παρ 1)
 •                     Οι υπεράριθμοι αρχιπυροσβέστες που τοποθετούνται ή μετατίθενται για μια διετία σε κενές θέσεις του βαθμού τους άλλων υπηρεσιών έχουν για αυτούς εφαρμογή οι διατάξεις του κανονισμού κατά τις τακτικές μεταθέσεις εφόσον αποφοιτούν μέχρι 15 Οκτωβρίου του έτους μεταθέσεων. (Προστίθενται οι φράσεις με έντονα γράμματα) ( Παρ. 2 )               
 •                     Η τοποθέτηση των Ανθυποπυραγών στις θέσεις του βαθμού τους που δεν καλύφθηκαν από την εξέταση αιτήσεων παλαιοτέρων Ανθυποπυραγών – Υποπυραγών, όπου κρίνεται από την υπηρεσία ποιες πρόκειται να καλυφθούν, ανακοινώνονται 15 ημέρες πριν την αποφοίτησή τους. Για την τοποθέτηση τους, δύο μήνες πριν την αποφοίτησή τους από τη σχολή υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις. ( Παρ. 3 )
ΑΡΘΡΟ 6       (Τροποποιεί το άρθρο 18 του Κ.Μ.)
 Προστίθεται στην παρ 4 του άρθρου 18 εδάφιο ως εξής:
«Οι υπάλληλοι που μετατίθενται ή μετατέθηκαν με αίτησή τους σε Π.Υ. και Π.Κ. που δεν είναι εντός του Νομού που βρίσκεται η πόλη συμφερόντων τους ή είναι σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από αυτή, λαμβάνουν τα μόρια της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούσαν».
 Η διάταξη αυτή δημιουργεί αδικία και προβληματισμό παράλληλα για την σκοπιμότητα της για τον λόγο ότι:
 Δίνει μόρια σε κάποιον που μετατέθηκε από οποιαδήποτε υπηρεσία ή κλιμάκιο με αίτηση του σε υπηρεσία ή κλιμάκιο που απέχει 50 και πλέον χιλιόμετρα από τον τόπο συμφερόντων του, βάση της παρ 4 του ίδιου άρθρου ενώ ένας άλλος υπάλληλος που μετατίθεται από την ίδια υπηρεσία σε υπηρεσία που απέχει 49 χιλ. από αυτήν του τόπου συμφερόντων του δεν παίρνει μόρια. Επίσης ενώ βάση της παρ 2 του ίδιου άρθρου ο υπολογισμός των μορίων για όσους μετατέθηκαν με ή χωρίς αίτηση τους γίνεται από την πόλη συμφερόντων τους, με την διάταξη αυτή γίνεται από την υπηρεσία που υπηρετούσαν.
ΆΡΘΡΟ 7      (Τροποποιεί το άρθρο 19 του Κ.Μ.)
 •                     Μετά την κοινοποίηση των πινάκων κενών θέσεων και μεταθέσεων ΟΛΟΙ οι επιθυμούντες μετάθεση υπάλληλοι – και όχι όσοι έχουν καταταγεί μέχρι το έτος 1995 όπως ίσχυε – εφόσον μέχρι 15 Οκτωβρίου συμπληρώνουν ένα έτος στην πόλη που υπηρετούν υποβάλλουν αιτήσεις μεταθέσεων μέχρι 10 Απριλίου για την πόλη συμφερόντων τους. ( Παρ. 2 )  
 •                     Προσδιορίζει με ρητή αναφορά την δυνατότητα υποβολής ένστασης από τον υπάλληλο εάν δεν τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία από το άρθρο 19 για τις μεταθέσεις. ( Παρ. 3 )    
 •                     Για τις μεταθέσεις σε υπηρεσίες που λειτουργούν για πρώτη φορά προηγούνται ανεξαρτήτως μορίων και χρόνου παραμονής στις πόλεις που υπηρετούν, οι υπάλληλοι που έχουν ως πόλη συμφερόντων την πλησιέστερη υπηρεσία που βρίσκεται εντός του Νομού στον οποίο πρόκειται να λειτουργήσει η νέα υπηρεσία αντί για πόλη εντός του Νομού που ίσχυε. Σε περίπτωση κατάργησης ή υποβιβασμού υπηρεσίας οι υπάλληλοι αποσπώνται στην πλησιέστερη χιλιομετρικά προς αυτήν υπηρεσία μέχρι τις τακτικές μεταθέσεις αντί σε υπηρεσίες της οικείας ή όμορων Π.Δ.Π.Υ. που ίσχυε. (  Παρ 4 )
 •                     Έκτακτες μεταθέσεις δεν θα εκτελούνται από 2 Δεκεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου αντί από 15 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου που ίσχυε. ( Παρ. 5 )
ΑΡΘΡΟ   8       (Τροποποιεί το άρθρο 20 του Κ.Μ.)
 •                     Οι αποσπάσεις με αίτηση του υπαλλήλου μπορεί να είναι μέχρι 4 μήνες ανά διετία αντί 2 μήνες που ίσχυε. ( Παρ. 1 )   
 •                     Στα κριτήρια των αποσπάσεων προστίθεται κριτήριο που αφορά όσους έχουν περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στον τόπο συμφερόντων τους οι οποίοι προηγούνται προκειμένου να αποσπαστούν για υπηρεσιακούς λόγους. Επίσης μετατρέπονται σε αζημίως για το Δημόσιο οι αποσπάσεις μέχρι ενός έτους των υπαλλήλων που είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου καθώς και αυτών που έχουν αποκτήσει ειδικές γνώσεις ύστερα από εκπαίδευση με δαπάνες της υπηρεσίας. ( Παρ.2 )  
 •                     Οι εξερχόμενοι νέοι ανθυποπυραγοί δύναται να αποσπώνται ακόμη και στο σύνολό τους ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου μέχρι 15 Οκτωβρίου κάθε έτους σε υπηρεσίες του Νομού Αττικής αζημίως για το Δημόσιο. ( Παρ. 3 ) 
ΑΡΘΡΟ   9      ( Τροποποιεί το άρθρο 21 του Κ.Μ. )
Αντικαθίστανται λεκτικοί προσδιορισμοί σχετικά με την τοποθέτηση αξιωματικών σε γραφεία Υπουργών, Αρχηγών και από Υπουργείο Δημόσιας τάξης σε Εσωτερικών, Υπαρχηγού από Υπαρχηγών κ.λ.π.
ΑΡΘΡΟ 10     (Τροποποιεί το άρθρο 22 του Κ.Μ.)
 •                     Οι εξαιρούμενοι των μεταθέσεων – αποσπάσεων προσδιορίζονται μέχρι και το βαθμό του αντιπυράρχου οι οποίοι υπηρετούν στην πόλη συμφερόντων τους, ή σε άλλη πόλη εφόσον επιθυμούν μετά από αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ενώ για τους υπαλλήλους που έχουν την επιμέλεια παιδιού (χήροι – διαζευγμένοι) απαραίτητη προϋπόθεση είναι το παιδί να είναι ανήλικο. ( Παρ. 1 )
 •                     Οι υπάλληλοι από το βαθμό του πυρονόμου και κάτω που έχουν 25 έτη υπηρεσίας στο σώμα δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται χωρίς τη θέλησή τους μόνο από τον τόπο συμφερόντων τους. ( Παρ. 2 )  Φωτογραφική διάταξη που εκπονήθηκε κυρίως για να πλήξει τον Πρόεδρο της Ε.Υ.Π.Σ. Δωδεκανήσου και Ρόδου.
 •                     Αν και η διατύπωση της παρ 3 του άρθρου 10 δημιουργεί σύγχυση ως προς την ερμηνεία της σε σχέση με τις διατάξεις που παραπέμπει, προκύπτει ότι οι υπάλληλοι που υπάγονται στα άρθρα 12,13,14,16 παρ 1, της παρ 1 του άρθρου 22 και τα αιρετά μέλη των Δ.Σ. συνδικαλιστικών οργανώσεων και του συμβουλίου μεταθέσεων υπηρετούν στην πόλη που επιλέγουν εφόσον προβλέπεται θέση του βαθμού τους. ( Παρ. 3 ) 
 •                 Καταργείται το σκέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 22 που προέβλεπε ότι :
   «Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι μέχρι και το βαθμό του πυρονόμου που κατατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ του παρόντος διατάγματος (εννοεί τους καταταγέντες από το 1996 και μετά ) είναι καταρχήν αμετακίνητοι και δεν έχουν εφαρμογή γι αυτούς οι διατάξεις του κανονισμού μεταθέσεων εκτός των αποσπάσεων για υπηρεσιακούς λόγους σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 & 3 και των περιπτώσεων που αφορούν μεταθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 για λόγους υγείας, καταφανούς υπαιτιότητα του υπαλλήλου, αμοιβαίων μεταθέσεων μεταξύ τους και συνυπηρετήσεως με σύζυγο πυροσβεστικό υπάλληλο, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 12,14, και 15 παράγραφος 1 και 4 του κανονισμού μεταθέσεων. Σε ότι αφορά τις αποσπάσεις προηγούνται εκείνοι που δεν έχουν ξανά αποσπαστεί και σε όμοιες περιπτώσεις προηγούνται οι νεότεροι στο βαθμό» και αντικαθίσταται  ως εξής:
«Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που μετατίθενται λόγω καταφανούς υπαιτιότητας επιστρέφουν στην πόλη από την οποία μετατέθηκαν μετά την πάροδο διετίας και σε περίπτωση μετάθεσής τους για λόγους υγείας επιστρέφουν στην πόλη από την οποία μετατέθηκαν όταν εκλείψουν οι λόγοι υγείας που προκάλεσαν αυτή ».
 Αυτό σημαίνει την κατάργηση του αμετάθετου για τους υπαλλήλους που προσεληφθήκαν από το 1996 και μετά. ( Παρ. 5 )
   Ενώ όμως καταργείται με την διάταξη αυτή το αμετακίνητοι, διατηρείται σε ισχύ ακέραιο το άρθρο 11Α  που προβλέπει ότι για να γίνει μετάθεση στον τόπο συμφερόντων των υπαλλήλων αυτών πρέπει να υπάρξει πραγματικό κενό και να έχει προηγηθεί πρόσληψη στην υπηρεσία που υπηρετεί.
   Στο υπάρχον σχέδιο Π.Δ. δεν έχει ληφθεί καθόλου υπόψη το Π.Δ. 132/2007 που αποτελούσε την τελευταία τροποποίηση του κανονισμού. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείτε σύγχυση από το άρθρο 10 του σχεδίου Π.Δ. που τροποποιεί το άρθρο 22 του Κ.Μ. ως προς την έκταση εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού για το βαθμό του Αντιπυράρχου και πάνω.      
   Τα γεγονότα αυτά αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα της προχειρότητας που επικρατεί στην σύνταξη Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων όταν οι συντάκτες τους διακατέχονται από το άγχος των σκοπιμοτήτων που μέσω των διατάξεων τους έρχονται να εξυπηρετήσουν.                                                                
 
 Η ΕΑΚΠ ζητά από το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. σύγκληση έκτακτου Δ.Σ. και πανελλαδικής συνδιάσκεψης ταυτόχρονα και απευθύνει κάλεσμα σε όλες τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις να αντιδράσουν άμεσα ζητώντας από την πολιτική & φυσική ηγεσία την αναστολή των ενεργειών έγκρισης του Π.Δ. και να απαιτήσουν από την ομοσπονδία την άμεση σύγκληση πανελλαδικής συνδιάσκεψης για το θέμα αυτό.
                                                                 
                                                                 Για την Ε.Α.Κ.Π.
                                       Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                                Καραγκούνης Δημήτρης - Μιχαήλ Μιχαήλ      
 
Σημείωση : Το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π. Στην κεντρική σελίδα της Ε.Α.Κ.Π. επίσης υπάρχει αναρτημένος ο κανονισμός μεταθέσεων με τις μέχρι τώρα τροποποιήσεις του. Έτσι δίνεται η δυνατότητα για όποιον ενδιαφέρεται να διαπιστώσει και από μόνος του τις αλλαγές .
.
κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το σχεδιο π.δ. με τις τροποποιήσεις : www.old.eakp.gr/news.php


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.