Ημερομηνία:30-11-2008
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η  Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                    Ε.Α.Κ.Π. 
 Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                          .
        Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891, Web site WWW.old.eakp.gr , E mail: info@old.eakp.gr                          
      
ΑΘΗΝΑ   1 Δεκεμβρίου 2008              ΠΡΟΣ : Κο  Διευθυντή Διεύθυνσης προσωπικού Α.Π.Σ.
                                                                               Πύραρχο Κουκοβίνη Σταύρο
 
                                                                 Κοιν/ση: 1. Πρόεδρο & μέλη εφορευτικής επιτροπής για το
                                                                                     Υπηρεσιακό Συμβούλιο μεταθέσεων Πυρ/μων – Αρχ/στων
                                                                                     Πυρ/στων.
                                                                                2. Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
                                                                                    Κοντοκώστα Αθανάσιο.
                                                                               3. Υφυπουργό Εσωτερικών
                                                                                   Χηνοφώτη Παναγιώτη.
                                                                               4. Επικεφαλής Συνδικαλιστικών Παρατάξεων
                                                                                   Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - Π.Α.Σ.Κ.Υ.Π.Σ  
                                                                              5. Διοικητή Νομού Π.Υ. Καβάλας 
                                                                              6. Διοικητή Νομού Δράμας 
                                                                              7. Διοικητές & Προϊστάμενοι Π.Υ. & Π.Κ.
 
 
 ΘΕΜΑ : «Διαδικασία ψηφοφορίας για το υπηρεσιακό συμβούλιο μεταθέσεων»
 
 
  Κύριε Διευθυντά
  Με την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας για τα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων παρατηρήθηκαν σε ορισμένες υπηρεσίες προβλήματα που έρχονται σε αντίθεση με τις σχετικές διατάξεις της υπ. αρίθμ. 2264 Φ. 202.7 17/1/95 ΑΠΟΦΑΣΗ του Α.Π.Σ. με θέμα : « Τρόπος και διαδικασία εκλογής των αιρετών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ».    
   Η Ε.Α.Κ.Π. από την πρώτη στιγμή που υπέπεσαν στην αντίληψη της τα προβλήματα αυτά παρενέβη προς την διεύθυνση σας με σκοπό να διευθετηθούν άμεσα, προκειμένου να προστατευθεί το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας και συγκεκριμένα:
  •       Σε υπηρεσίες της Περιφερειακής Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπως των Π.Υ. Δράμας, Καβάλας και Λιμένα Καβαλάς στάλθηκαν από την Διεύθυνση σας ψηφοδέλτια της Ε.Α.Κ.Π. και διανεμήθηκαν στους συναδέλφους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος τα οποία έφεραν χαρακτηριστική κηλίδα καφέ απόχρωσης στο άνω δεξιό μέρος του ψηφοδελτίου.
   Μετά την παρέμβαση της Ε.Α.Κ.Π. η εκλογική διαδικασία στην Π.Υ. Δράμας ακυρώθηκε και επαναλήφθηκε εκ νέου με την αποστολή νέου εκλογικού υλικού.   
   Όμως για τις Π.Υ. Καβάλας και Λιμένα Καβάλας το ζήτημα αυτό μας γνωστοποιήθηκε εκ των υστέρων αφού πλέον η εκλογική διαδικασία είχε ολοκληρωθεί. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες μας ενώ το γεγονός αναφέρθηκε από την διοίκηση της Π.Υ. Καβάλας προς την διεύθυνση σας, δεν δόθηκε εντολή αντικατάστασης των ψηφοδελτίων της παράταξης μας παρά η συνέχιση της διαδικασίας ως έχει..   
  •       Σε ορισμένες Π.Υ. & Π.Κ. μας αναφέρθηκαν περιπτώσεις ότι δεν είχε γίνει γνωστό στους υπαλλήλους είτε εγγράφως είτε προφορικά από άγνοια των διοικήσεων τους για τον αριθμό των σταυρών που μπορούσαν να βάλουν στα ψηφοδέλτια, με αποτέλεσμα χωρίς την ευθύνη των υπαλλήλων να τίθενται σταυροί προτίμησης περισσότεροι από 2 που προβλέπει το άρθρο 11 της παραπάνω σχετικής.  
    Το γεγονός ότι η Διεύθυνσή σας μετά την γνωστοποίηση του ζητήματος αυτού αντέδρασε άμεσα με την έκδοση και αποστολή του υπ. αριθμ. 130 / 16-10-08 υπηρεσιακού σημειώματος με το οποίο ενημέρωνε για τους σταυρούς προτίμησης δεν αποκαθιστά το γεγονός ότι μέχρι εκείνη την στιγμή οι υπάλληλοι σταυροδοτούσαν κατά το δοκούν, με αποτέλεσμα τα ψηφοδέλτια αυτά σύμφωνα με το άρθρο 10 να ενέχουν το κίνδυνο ακυρότητας.       
   Λόγω ότι:
  •       Τα παραπάνω διαδικαστικά ζητήματα που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας δύναται να δημιουργήσουν σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 & 3η θέμα ακυρότητας ψηφοδελτίων.  
  •       Προέκυψαν από πράξεις και παραλήψεις των κατά των άρθρων 9 & 13 αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων για την διεκπεραίωση της εκλογικής διαδικασίας δια αλληλογραφίας.
  •       Εκτός των προαναφερόμενων προβλημάτων δεν γνωρίζουμε εάν προέκυψαν παρόμοια ή διαφορετικά προβλήματα σε άλλες υπηρεσίες .
  •       Στην περίπτωση της εκλογικής διαδικασίας στις Π.Υ. Καβάλας και Λιμένα Καβάλας δεν ενημερώθηκε έγκαιρα και επίσημα η παράταξή μας για την κατάσταση των ψηφοδελτίων της . 
Παρακαλούμε όπως:
  •       Ενημερωθούν ο πρόεδρος και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής για όλα τα διαδικαστικά προβλήματα που προέκυψαν.
  •      Ζητηθεί από τους Διοικητές ή προϊστάμενους των υπηρεσιών που παρουσιάστηκαν τα προαναφερόμενα προβλήματα να αποστείλουν διαβιβαστικό έγγραφο προς την Διεύθυνσή σας και την εφορευτική επιτροπή στο όποιο θα γίνεται αναφορά περί των διαδικαστικών προβλημάτων που αντιμετώπισαν.  
  •      Το ίδιο να ζητηθεί και από τους διοικητές ή προϊσταμένους υπηρεσιών που εντόπισαν και αντιμετώπισαν παρόμοια προβλήματα είτε έχουν αναφερθεί προφορικά προς την διεύθυνσή σας είτε δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής .
   Συνημμένα σας παραδίδουμε δύο ψηφοδέλτια  της παράταξης μας που διανεμήθηκαν στις Π.Υ. Δράμας, Καβάλας και Λιμένα Καβάλας και παρακαλούμε όπως δοθούν στον πρόεδρο της εφορευτικής  επιτροπής .
 
   Εκτιμώντας ότι αποτελεί κοινό στόχο η αδιάβλητη και επιτυχής κατάληξη της εκλογικής διαδικασίας για το υπηρεσιακό συμβούλιο μεταθέσεων ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση σας.
  
 
                                                       Για την Ε.Α.Κ.Π.
 
                                             Ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου 
                         
                                                          Μιχαήλ Μιχαήλ


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.