Ημερομηνία:31-01-2009
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ

 Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                                 Ε.Α.Κ.Π. 
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                                                                                                   .
Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Web site WWW.old.eakp.gr , E mail: info@old.eakp.gr
 
      ΑΘΗΝΑ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009     
.
        Προς :  Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών, κο Χρήστο Μαρκογιαννάκη      
   
  Κοιν/ση :  1ον  Υπουργό Εσωτερικών, κο Προκόπη Παυλόπουλο
                     2ον Υπουργό Οικονομικών& Οικονομίας, κο Ι. Παπαευθυμίου
                     3ον  Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών, κο  Κ. Μπίτσιο
                    4ον Αρχηγό Π. Σ., κο Αθανάσιο Κοντοκώστα.
                    5ον  Πολιτικούς Φορείς 
                    6ον Α.Δ.Ε.Δ.Υ. -Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. -Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.Σ.                                                                                   
                    7ον Μ.Μ.Ε. 
.
.
   ΘΕΜΑ :  « Το δασικό επίδομα και η κυβερνητική δέσμευση ».      
.
   Κύριε Υπουργέ. Με την ανάληψη των καθηκόντων σας, εκτιμούμε ότι η επάνοδός σας σε κυβερνητική θέση, της οποίας των προβλημάτων είστε άριστος γνώστης, δεν προϋποθέτει απώλεια χρόνου από μέρους σας για να ασχοληθείτε με την δρομολόγηση λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Π.Σ. και οι εργαζόμενοι σε αυτό. Η  Ε.Α.Κ.Π. αν και έχει καταθέσει στο υπουργείο σας τις ολοκληρωμένες προτάσεις της για την καλύτερη οργάνωση της πυρασφάλειας της χώρας και την ικανοποίηση των χρόνιων προβλημάτων των πυροσβεστών θα επιθυμούσε εκ νέου την από κοινού συζήτηση επί των προτάσεων αυτών.
   Η τραγική επιβεβαίωση των εκτιμήσεων της Ε.Α.Κ.Π. που τις είχε καταθέσει και εγγράφως στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης τόσο το 2005 όσο & το 2006 για το ενδεχόμενο των βιβλικών καταστροφών που έπληξαν την χώρα το καλοκαίρι του 2007 την υποχρεώνει να σας ζητά επιτακτικά την συνάντηση αυτή με σκοπό την εύρεση άμεσων και αξιόπιστων λύσεων στην πυρασφάλεια της χώρας πριν την έναρξη της νέας αντιπυρικής περιόδου.     
 Στην παρούσα φάση όμως και κάτω από το βάρος της αγανάκτησης του συνόλου των πυροσβεστών για την μη υλοποίηση της κυβερνητικής υποχρέωσης και δέσμευσης για την καταβολή και της 3ης δόσης του δασικού επιδόματος αντί άλλων επιχειρημάτων σας παραθέτουμε την απάντηση που δόθηκε εκτός των άλλων και για το ζήτημα αυτό στη Βουλή από τον προκάτοχο σας στην υπ’ αρίθ. 213/22-7-2008 ερώτηση τεσσάρων βουλευτών του Κ.Κ.Ε. με θέμα«Ωράριο εργασίας πυροσβεστικού προσωπικού - Απασχόληση δοκίμων πυροσβεστών», με το υπ’ αριθ. πρωτ. 7017/4/8684 6/8/2008 έγγραφο.   
 “ Επί πλέον το προσωπικό λαμβάνει κάθε έτος, με τη μορφή της εκτός έδρας αποζημίωση και το λεγόμενο «δασικό επίδομα», λόγω της υπερεργασίας και συνειδητής προσπάθειας αυτού στο έργο της κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών πανελλαδικά. Κατά το παρελθόν έτος το ύψος αυτού ανήλθε στα 1.459,00 ευρώ, ενώ, για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, σύμφωνα με την 344976 οικ. Φ. 507,4 από 25-06-2008 διαταγή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, ορίστηκε στο ποσό των 1.614,24 ευρώ (μικτά) και θα καταβληθεί σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις. Ήδη η πρώτη δόση κατεβλήθη, …………………………………………………………. 
   Τέλος, σε κάθε περίπτωση, η επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν το προσωπικό αποτελεί πρωταρχικό στόχο και συνεχή επιδίωξη του Υπουργείου Εσωτερικών. Στα πλαίσια αυτά συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον οι προσπάθειες για βελτίωση της οικονομικής, επαγγελματικής και κοινωνικής θέσης, καθώς και των συνθηκών εργασίας του πυροσβεστικού προσωπικού και επιδιώκεται τόσο ο εποικοδομητικός διάλογος με τις συνδικαλιστικές ενώσεις όσο και η συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία για την ικανοποίηση των προβαλλόμενων αιτημάτων του προσωπικού……..….” .
  Κύριε Υπουργέ, αν η κυβέρνηση που όπως διαβεβαιώνει αναγνωρίζει τη συνειδητή προσπάθεια των πυροσβεστών και είναι πρωταρχικός της στόχος η επίλυση των προβλημάτων που μας απασχολούν, μας αναγκάζει να παρέμβουμε ώστε να μας χορηγηθούν ακόμη και αυτές οι πενιχρές δεδουλευμένες υποχρεώσεις της απέναντι μας για τις οποίες έχει επίσημα δεσμευτεί και στη Βουλή, τότε τα περί αμείωτου ενδιαφέροντος κ.λ.π με ευθύνη της κυβέρνησης, δεν μπορούν να πείσουν κανέναν.
  Κύριε Υπουργέ ζητάμε την άμεση καταβολή της 3ης δόσης. Προς επιβεβαίωση δε της έμπρακτης αναγνώρισής σας προς το Π.Σ. τη θεσμοθέτηση: Επιδόματος αντιπυρικής περιόδου σε μηνιαία βάση στο ύψος των 200€ & ουσιαστικής αποζημίωσης στη βάση του εργατικού δικαίου για την υπερεργασία, τις υπερωρίες &τα νυχτερινά.
.
                              Για την Ε.Α.Κ.Π.
.
                   Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
.
               Καραγκούνης Δημήτρης – Μιχαήλ Μιχαήλ


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.