Ημερομηνία21-05-2009
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2009

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η      Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η      Κ Ι Ν Η Σ Η     Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                                       Ε.Α.Κ.Π. 
  Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                                                                                                      .
Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891, Website WWW.old.eakp.grEmail: info@eakp ,
 
      ΑΘΗΝΑ 22 Μαΐου 2009  
Προς : Διευθυντή 22ης Δ/σης Μισθολογίου Γενικής Δ/σης Μισθών & Συντάξεων
           Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Κο Μπαζιώτη Κωνσταντίνο                                                                                
Κοιν/ση : 1ον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών κο Παπαθανασίου Ιωάννη
               2ον  Υπουργό Εσωτερικών, κο Προκόπη Παυλόπουλο
               3ον Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Κα Φάνη Πάλλη Πετραλιά
               4ον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών, κο Χρήστο Μαρκογιαννάκη      
               5ον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών, κο Κ. Μπίτσιο.  
               6ον Αρχηγό Π. Σ., Αθανάσιο Κοντοκώστα. 
               7ον Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. 
               8ο  Πολιτικούς Φορείς - Α.Δ.Ε.Δ.Υ. - Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.Σ. – Μ.Μ.Ε.                                                                                                                                                                                       
                                                           
ΘΕΜΑΤΑ: 1ο Υπερωριακή απασχόληση Πυρ/κου Προσωπικού.
               2ο Περικοπές στην εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής έτους 2009 για τους πυροσβέστες .
                    
Σχετ:
α) Η από  27/3/09 υπ. αρίθμ. 2/19305/0022 απάντηση σας με θέμα:« Υπερωριακή απασχόληση  πυροσβεστικού  προσωπικού ».
                                      
β) Η από 12/2/09 υπ αριθ. Φ.80425/2233/432 Απόφαση της Υπουργού απασχόλησης & κοινωνικής προστασίας με θέμα:  «Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας για το έτος 2009».
 
 γ) Η από 26/2/09 υπ αριθμ.8004/10/63 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Μαρκογιαννάκη Χρήστο με θέμα: «Υπερωριακή απασχόληση απογευματινής εργασίας αστυνομικών που διατίθενται στα Γραφεία Υπουργού,  Αναπληρωτή Υπουργού και Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών για εκτέλεση υπηρεσίας πλην αυτών της προσωπικής ασφάλειας και των οδηγών κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 έως 31.12.2009».
 
δ) Το από 19/5/09 υπ. αρίθ. 19583 Φ. 501.1 έγγραφο της διεύθυνσης Οικονομικών του Α.Π.Σ με Θέμα:«Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2008» .
 
   1ο :  Υπερωριακή απασχόληση Πυρ/κου Προσωπικού
 
   Κύριε Διευθυντά, έχοντας υπόψη την απάντηση που δώσατε με το α. σχετικό έγγραφο σας στο από 6/3/09 έγγραφο της Ε.Α.Κ.Π. που σας υποβλήθηκε μέσω του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με την χορήγηση υπερωριακής αποζημίωσης στους πυροσβέστες, έχουμε να σας επισημαίνουμε τα εξής:
     Ενώ η επισήμανση της Ε.Α.Κ.Π. ήταν σαφέστατη και συγκεκριμένη για το γεγονός ότι μέσω της β. σχετικής χορηγούνται σε 120 ένστολους πυροσβέστες και αστυνομικούς που εργάζονται στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. υπερωρίες βάση του άρθρου 16 του Ν. 3205/03 και στην βάση αυτή ζητούσαμε την ίδια αντιμετώπιση για όλους τους πυροσβέστες, στην απάντηση σας δεν γίνεται καμία αναφορά στο γεγονός αυτό παρά μόνο δηλώνετε ότι:
  •                   «Οι πυροσβέστες δεν εντάσσονται στις ρυθμίσεις του Α μέρους του Ν 3205/2003 που αφορούν μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους του δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ».
  •                   Παραπέμπετε στις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του ιδίου Νόμου για να δηλώσετε ότι από τις διατάξεις αυτές « δεν προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής υπερωριακής αποζημίωσης σε πυροσβέστες ».  
  •                   Τονίζοντας επιπροσθέτως ότι « πολύ δε περισσότερο δεν καταβάλλονται υπερωρίες όταν σε αυτούς καταβάλλεται το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας για την νυχτερινή τους εργασία ύψους 2.93 ευρώ για κάθε ώρα νυχτερινής απασχόλησης ή / και αποζημίωση ύψους 46 ευρώ για κάθε μέρα απασχόλησης πέραν των πέντε ( 5 ) ημερών την εβδομάδα» και με τελεσίδικο τρόπο δηλώνετε ότι « Κατόπιν τούτων δεν είναι δυνατόν να χορηγηθούν στους ανωτέρω υπερωρίες ».      
   Κύριε Διευθυντά επιτρέψτε μας αφού εκφράσουμε αρχικά την αγανάκτηση μας που διαπιστώνουμε ότι για ακόμη μία φορά χρησιμοποιείται ως επιχείρημα από δημόσιους λειτουργούς η ύπαρξη και διατήρηση του άδικου από κάθε άποψη σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους καθεστώτος αποζημίωσης της υπερεργασίας των πυροσβεστών, εντέχνως αποφεύγετε να δώσετε εξηγήσεις στο γεγονός ότι με δεδομένο την ισχύ των προαναφερόμενων από εσάς διατάξεων, είναι δυνατή η χορήγηση υπερωριακής αποζημίωσης που αυτή την στιγμή γίνεται επιλεκτικά αφού:
  •                   Οι 121 υπάλληλοι του ΤΕΑΠΑΣΑ  εκ των οποίων οι 23 περίπου είναι πυροσβέστες, μισθολογικά διέπονται από τις διατάξεις που προαναφέρετε, γεγονός όμως που δεν εμπόδισε την έκδοση της β. σχετικής για την χορήγηση υπερωριών βάση του άρθρου 16 του Ν 3205/2003.
  •                   Αμέσως μετά την έκδοση της β. σχετικής εκδόθηκε στις 26/2/09 η γ. σχετική που ήταν μία νέα υπουργική απόφαση, αυτή την φορά του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που αφορούσε και αυτή χορήγηση υπερωριών, πάλι για μία μερίδα ένστολων αστυνομικών που διέπονται από το ίδιο μισθολογικό καθεστώς.    
 Κύριε διευθυντά για την εφαρμογή της άδικης μισθολογικής πολιτικής σε βάρος των πυροσβεστών υπάρχουν διαχρονικές πολιτικές ευθύνες και θα παρακαλούσαμε να μην τις εξωραΐζετε εσείς με αυτού του είδους τις απαντήσεις.
   Αναμέναμε μία υπεύθυνη πολιτική απάντηση μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο σε σχετική ερώτηση που έχει κατατεθεί από τις 17/3/09 από τον καθ ύλη αρμόδιο υπουργό με τις ανάλογες εξηγήσεις και τις περαιτέρω ενέργειες της κυβέρνησης, που θα αποκαθιστούσαν την σε βάρος του συνόλου των πυροσβεστών αδικία αλλά μέχρι στιγμής για ευνόητους λόγους δεν έγινε.      
                                                                
  2ον: Περικοπές στην εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής έτους 2009 για τους πυροσβέστες
 
   Κύριε Διευθυντά μία ακόμη ενέργεια που επιβεβαιώνει την άδικη μεταχείριση των πυροσβεστών ακόμη και από αυτή την σφιχτή εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης για το 2009, είναι η προσμέτρηση στο σύνολο των τακτικών αποδοχών για τον υπολογισμό της εφάπαξ έκτακτης οικονομικής παροχής και αυτών ακόμα των πενιχρών αποζημιώσεων που δίνονται ως νυχτερινή αποζημίωση και αποζημίωση για πέραν του πενθημέρου εργασία.   
 Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος επικαλείται με την δ. σχετική δικό σας απαντητικό έγγραφο και συγκεκριμένα το από 18/5/09 υπ. αρίθμ. 2/34768/0022 προκειμένου να ανακοινώσει ότι στο υπολογισμό των συνολικών μηνιαίων αποδοχών θα συμπεριληφθούν το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας ( νυχτερινά ) και η ειδική αποζημίωση για κάθε μέρα απασχόλησης πέραν του πενθημέρου την εβδομάδα.
 Έχοντας υπόψη:
  •               Την παρ. 2 της υπ. αρίθμ. 2/32704/0022 11-5-09  Ερμηνευτικής σας Εγκυκλίου όπου αναφέρει «επίσης εξαιρούνται αποζημιώσεις που καταβάλλονται για υπερωριακή απασχόληση…»
  •               Το γεγονός ότι η αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης και η πέραν του πενθημέρου αποζημίωση μπορεί να χορηγούνται και αυτό με ευθύνη των κυβερνήσεων με την μορφή επιδομάτων, καταβάλλονται όμως δεδουλευμένα στους υπαλλήλους και όχι σε πάγια μορφή, καταβάλλονται δηλαδή όποτε ο υπάλληλος εργαστεί υπερωριακά πέραν των προβλεπομένων. Για τον λόγο αυτό η επισήμανση του Α.Π.Σ. στην παρ. 7.3. της δ. σχετικής ότι εμπίπτουν στην έννοια των πάσης φύσεως επιδομάτων η πέραν του πενθημέρου ειδική αποζημίωση γιατί « καταβάλλεται σε πάγια και τακτική μορφή στο σύνολο σχεδόν του ένστολου προσωπικού του Π.Σ.» μας βρίσκει ριζικά αντίθετους για τον λόγο ότι: 

 Η με ευθύνη των κυβερνήσεων μη εφαρμογή του πλήρους πενθημέρου των 37,5 ωρών την εβδομάδα και οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Π.Σ. σε προσωπικό λόγω των τεράστιων κενών της δύναμης του που κατά συνέπεια προκαλούν την πάγια και διαρκή κάλυψη των κενών οργανικών με πρόσθετη υπηρεσία των εργαζομένων του Π.Σ. είναι ανέντιμο και αποτελεί πρόκληση να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την περαιτέρω υποβάθμιση της οικονομικής τους κατάστασης.           

  •               Τις ανακοινώσεις των συνδικαλιστικών οργάνων των αστυνομικών υπαλλήλων ( βλέπε ιστοσελίδα ΠΟΑΣΥ ) ότι δεν θα υπολογιστούν οι αντίστοιχες αμοιβές τους στο σύνολο των τακτικών αποδοχών τους.    
 
ΖΗΤΑΜΕ 
.
 1ΟΝ Την άμεση αποκατάσταση της κατάφορης αδικίας σε βάρος των πυροσβεστών έναντι όλων των άλλων εργαζομένων του δημόσιου τομέα ένστολων και πολιτικών υπαλλήλων.
 2ον Για να μην υπάρχουν στο μέλλον τέτοιου είδους διαχωρισμοί, την άμεση και χωρίς όρους και προϋποθέσεις εφαρμογή του Α΄ μέρους του Νόμου 3205/03 για την αποζημίωση της υπερεργασίας για το σύνολο των ένστολων εργαζομένων στα Σ.Α.  
 
                                                                         Για την Ε.Α.Κ.Π.
                                              Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                         
                                                     Καραγκούνης Δημήτρης – Μιχαήλ Μιχαήλ
.
.
Κάντε κλικ εδώ και κατεβάστε την ανακοίνωση :www.old.eakp.gr/pdf/apntisieakpglk.doc
.
Ακολουθούν:  
.

          στο έγγραφο της Ε.Α.Κ.Π. της 6/3/09 :www.old.eakp.gr/view.php

  • Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ :www.sefeaa.gr/      Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις