Ημερομηνία:30-06-2009
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ - ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η    Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η     Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                                      Ε.Α.Κ.Π. 
 Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                                                                                                 .                           .
     Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Website WWW.old.eakp.gr , Email: info@old.eakp.gr
 
 ΑΘΗΝΑ 1 ΙΟΥλΙΟΥ 2009
 
                                                   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
.
             Σχετικά με :
·              ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΕΠΙΦΥΛΑΚΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ
·              ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 2009
·              ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΤΟΥ 2008
·              ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2009  
 
 Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι το τελευταίο διάστημα οι εργαζόμενοι του Π.Σ. νοιώθουν ακόμη περισσότερο ότι είναι απροστάτευτοι απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης που εφαρμόζονται στα πλαίσια των αποφάσεων της Ε.Ε..
 Σύμμαχό της έχει τους εκπροσώπους του κυβερνητικού συνδικαλισμού που όχι μόνο δεν αγωνίζονται για να ανατραπεί αυτή η δυσβάσταχτη πολιτική για τους εργαζόμενους, αλλά αναδεικνύονται και σε κυβερνητικοί εκπρόσωποι διαλαλώντας ατεκμηρίωτα τα επιτεύγματα του Π.Σ. σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες μάλιστα, παραπλανώντας κατ αυτόν τον τρόπο τον Ελληνικό Λαό και συγκαλύπτοντας τις κυβερνητικές ευθύνες που είναι τεράστιες για την έλλειψη ουσιαστικού πλαισίου πυρασφάλειας της χώρας και κυρίως για την πυροπροστασία των δασών μας.
 Η ουσία και το περιεχόμενο των αντεργατικών μέτρων διαπιστώνεται μέσα από κάθε πράξη που αφορά τα εργασιακά μας δικαιώματα και μάλιστα όσων λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα και που για κάθε ένα ξεχωριστά η Ε.Α.Κ.Π. είχε προειδοποιήσει έγκαιρα τους εργαζόμενους του Π.Σ. και τα συνδικαλιστικά τους όργανα. 
 Ειδικότερα:
 
        ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΕΠΙΦΥΛΑΚΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ
.
   Στα πλαίσια εφαρμογής της Ευρωπαϊκής οδηγίας για το ωράριο, της λεγόμενης οδηγίας ΣΕΡΚΑΣ που προβλέπει την διεύρυνση του σταθερού χρόνου εργασίας εβδομαδιαίως μέχρι και 68 ώρες, την διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία ή ετήσια βάση και τον διαχωρισμό της εργασίας σε ενεργό και ανενεργό χρόνο δηλαδή πληρωμένο και απλήρωτο, από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου όπως αποκάλυψε η Ε.Α.Κ.Π. έγκαιρα και μέσα στην αίθουσα του 11ου Συνεδρίου ξεκίνησε για μία ακόμη χρονιά μία συντονισμένη προσπάθεια διεύρυνσης του χρόνου εργασίας μέσω της επιβολής πρόσθετης εργασίας με την έκδοση σχετικών υπηρεσιακών αποφάσεων και υπηρεσιακών σημειωμάτων.
 Οι προσπάθειες αυτές έχουν ως σκοπό να προετοιμάσουν το έδαφος για την πλήρη εφαρμογή της σχετικής Οδηγίας στο άμεσο μέλλον. Μπορεί να ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες αλλά ο στόχος είναι κοινός:
  •                     Η πεισματική άρνηση των κυβερνήσεων να εφαρμοστεί το πλήρες πενθήμερο για τους πυροσβέστες και η εργατική νομοθεσία για τον χρόνο υπερεργασίας σε συνδυασμό με την χρόνια συνδικαλιστική αδράνεια και απροθυμία για το θέμα αυτό όπως και την προστασία γενικότερα του ωραρίου.
  •                     Η πρόβλεψη στο σχέδιο του Π.Δ. για την υγιεινή και ασφάλεια στο άρθρο 17 για δυνατότητα  διευθέτησης του χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία βάση 7 ημερών συνολικού χρόνου 63 ωρών, αποσκοπούσε στο κτύπημα του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας. Το γεγονός ότι μετά τις αντιδράσεις της Ε.Α.Κ.Π. άλλαξε και έγινε σε επίπεδο 4 ημερών δεν αλλοιώνει ουσιαστικά το εγχείρημα.
  •                     Η πρόβλεψη επίσης στο ίδιο άρθρο στα πλαίσια προστασίας δήθεν των εργαζομένων του Π.Σ. του 12ωρου ως μέγιστου χρόνου εργασίας σε συμβάντα και οι ταυτόχρονες δηλώσεις υπηρεσιακών παραγόντων με τελευταία του Αρχηγού στα Χανιά για την αλλαγή του ωραρίου σε 12ωρο κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση.  
  •                     Επίσης στην ίδια κατεύθυνση κινείτε και η ξαφνική ταύτιση και η χρονική σύμπτωση των διαπιστώσεων και των «ανησυχιών» για το αντεργατικό ωράριο των πυροσβεστών όπως εφαρμόζεται με το 24ωρο τόσο του Υπουργού και του Υφυπουργού Εσωτερικών όσο και του Προεδρείου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και των επικεφαλής των παρατάξεων  Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. & Π.Α.Σ.Κ. Π.  ·                 
  •    Η πρόταση για εφαρμογή της σχετικής οδηγίας ΣΕΡΚΑΣ για τον χρόνο εργασίας των πυροσβεστών της Ε.Ε. που υπάρχει μέσα στην χάρτα των δικαιωμάτων για τους πυροσβέστες της Ε.Ε. και που εκπονήθηκε με την συμμετοχή και την επίβλεψη της κομισιόν.
  •                      Οι δηλώσεις που έγιναν από την εκπρόσωπο της κομισιόν ότι δηλαδή « οι πυροσβέστες στην Ε.Ε. πρέπει να έχουν ελαστικό ωράριο », ως απάντηση στις καταγγελίες της Ε.Α.Κ.Π. σχετικά με τις επιπτώσεις για την ασφάλεια των πυροσβεστών από την εφαρμογή της οδηγίας ΣΕΡΚΑΣ που έγιναν κατά την διάρκεια των εργασιών στην συνδιάσκεψη της Ρώμης για την υγιεινή και ασφάλεια των πυροσβεστών της Μεσογείου,  δείχνουν ποιος είναι ο κοινός στόχος.
 Άμεσα όμως αυτό που επιχειρείτε να εφαρμοστεί με οποιοδήποτε τρόπο παράνομο ή νόμιμο για την διεύρυνση του ωραρίου, είναι η επιβολή πρόσθετης εργασίας για την κάλυψη πάγιων υπηρεσιακών αναγκών μέσω πρόθυμων ( για τους δικούς του λόγους ο καθένας) υψηλόβαθμων υπηρεσιακών παραγόντων που αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας τον στόχο αυτό.        
 Όπως αποκάλυψε η Ε.Α.Κ.Π. το χρονικό των ενεργειών αυτών έχει ως εξής:
  •                 Στις 29/5/09 εκδίδεται απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Υποστράτηγου Γεροκώστα Απόστολου για επιβολή τουλάχιστον 24ωρης πρόσθετης εργασίας μηνιαίως σε υπαλλήλους Π.Υ. αεροδρομίων και Λιμανιών που μετά την παρέμβαση της ΕΑΚΠ αναστάλθηκε ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της.
  •                Στις 26/5/09 εκδίδεται το υπηρεσιακό σημείωμα του Αν. Διοικητή της Π.Υ. Πολυγύρου Αντιπύραρχου Αμπαρά Στυλιανού που καθόριζε τους υπαλλήλους που ήταν σε ελευθερία σε Α και Β ετοιμότητα και απαιτούσε πέρα από κάθε λογική και νόμιμη φυσικά διαδικασία την άφιξη των υπαλλήλων μετά από κλήση σε επιφυλακή στην υπηρεσία εντός 10 και 60 λεπτών αντίστοιχα.
  •                 Στις 25/5/09 εκδίδεται το Απόσπασμα της Ημερήσιας Διαταγής του Διοικητή της Π.Υ. Χαλκίδας Πύραρχου Νίκα Παναγιώτη μέσω της οποίας επιχειρείτε να καθοριστεί κατά παράβαση κάθε σχετικής διάταξης περί ωραρίου υπηρεσία ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθώς και επάνδρωσης οχημάτων με αφορμή το Β΄ στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, η οποία θα θεωρείτε διατεταγμένη υπηρεσία, κατά την οποία οι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι:
 Να προσέρχονται μέσα σε διάστημα 30 λεπτών - Να είναι συνεχώς κοντά σε τηλέφωνο - Να ανταποκρίνονται στην τηλεφωνική κλήση γιατί αλλιώς θα θεωρείτε η μη ανταπόκριση τους ως αυθαίρετη απουσία!!! - Να διαμένουν εντός των ορίων της περιοχής ευθύνης της υπηρεσίας τους. Να Να Να……
   Και όλα αυτά τα αυθαίρετα και απολυταρχικού τύπου έμπνευσης κιτάπια για την δέσμευση του ελεύθερου χρόνου εργασίας των υπαλλήλων της συγκεκριμένης υπηρεσίας, τα οποία έχουν μπει σε εφαρμογή εδώ και καιρό και έχουν φέρει σε πλήρη απόγνωση και αγανάκτηση τους υπαλλήλους της να αποτελούν ενέργειες πρώην αιρετού εκπροσώπου των εργαζομένων ο οποίος ήταν επί σειρά ετών Γενικός Γραμματέας στο Πανελλήνιο Συνδικαλιστικό όργανο την Π.Ε.Υ.Π.Σ. και εντεταλμένος για να προστατεύει τα εργασιακά τους δικαιώματα!!         
     Η χρονική σύμπτωση λοιπόν των ημερομηνιών έκδοσης των παραπάνω υπηρεσιακών εγγράφων αποκαλύπτει τον συντονισμό των συγκεκριμένων ενεργειών και τον στόχο που έχουν. Είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες ενέργειες για τον λόγο αυτό η Ε.Α.Κ.Π. καλεί τους συναδέλφους να τις καταγγείλουν. 
     Απέναντι σε αυτήν την μεθοδευμένη τακτική όμως απαιτείτε συντονισμένη αντίδραση των συνδικαλιστικών οργάνων και όπου αυτή δεν υπάρχει γιατί αρκετά προεδρεία Πρωτοβάθμιων Ενώσεων βάζουν πλάτη στις μεθοδεύσεις αυτές απαιτείτε και επιβάλλεται άμεση αντίδραση των εργαζομένων με κάθε πρόσφορο τρόπο από τις έγγραφες αναφορές ( βλέπε σχετικό υπόδειγμα στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π ) μέχρι την προσφυγή στην δικαιοσύνη. 
    
      ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 2009
 
 Για μία ακόμη φορά σε μεγαλύτερη κλίμακα όμως αυτή την φορά οι εργαζόμενοι του Π.Σ. βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αναλγησία των αποφάσεων του υπηρεσιακού συμβουλίου μεταθέσεων. Ακόμη μία κατάκτηση των εργαζομένων έχει μπει εδώ και χρόνια στο στόχαστρο με την συστηματική υπονόμευση της και από θεσμό εφαρμογής της Αξιοκρατίας έγινε εργαλείο εκμαυλισμού συνειδήσεων και ποδηγέτησης αντιδράσεων με την συναίνεση των αιρετών εκπροσώπων του δύο παρατάξεων της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και της Π.Α.Σ.Κ. Π. 
 Δεκάδες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων που αδικήθηκαν από τις αποφάσεις αυτές αφού αρκετοί από αυτούς που περίμεναν χρόνια την μετάθεση τους και κυρίως συνάδελφοι σε νησιά είδαν να πηγαίνουν νεώτεροι τους στον τόπο συμφερόντων τους.
 Το αποτέλεσμα διαφαίνονταν και από την μεγάλη καθυστέρηση έκδοσης του πίνακα μεταθέσεων που ανακοινώθηκε 11 μέρες μετά τον προβλεπόμενο όριο της 15ης Ιουνίου, δηλαδή στις 26/6 λόγω των σφοδρών συγκρούσεων και της συνεχούς αλλαγής των πινάκων για το ποια ρουσφέτια θα επικρατήσουν.  
 Όπως είχε προειδοποιήσει άλλωστε η Ε.Α.Κ.Π. ήταν αναμενόμενο το μπάχαλο των φετινών μεταθέσεων ως αποτέλεσμα των αλλεπάλληλων τροποποιήσεων που έχουν γίνει στον κανονισμό μεταθέσεων και κατάταξης και της σκόπιμης απουσίας σαφούς πλαισίου μετακινήσεων των νέο εξερχόμενων από τις σχολές πυροσβεστών και με δεδομένη βέβαια την ρουσφετολογική τακτική των αιρετών εκπροσώπων σε αυτό.  
 Η Ε.Α.Κ.Π. έχει επίσης προειδοποιήσει σε αντίθεση με ότι τα συνδικαλιστικά παπαγαλάκια που ευθύνονται για τις αλλεπάλληλες καταστρατηγήσεις του κανονισμού μεταθέσεων διαδίδουν ατεκμηρίωτα, ότι μέσα από τις νέες τροποποιήσεις του κανονισμού όποτε αυτές γίνουν Π.Δ. θα πάρει ακόμη ποιο τραγικά χαρακτηριστικά κυρίως για τους συναδέλφους από την 62η σειρά και μετά η κατάσταση αυτή. Αφού η κατάργηση του αμετάθετου από την 62η σειρά και μετά σε συνδυασμό με την απουσία σαφών διατάξεων για τα κριτήρια που διέπουν τις μετακινήσεις τους θα αποτελέσει εργαλείο άγριας εκμετάλλευσης των συναδέλφων που θα επιθυμούν μετάθεση και θα χρησιμοποιηθεί ως μηχανισμός ποδηγέτησης αντιδράσεων με δυσμενείς μεταθέσεις.    
       Η Ε.Α.Κ.Π. καλεί τους συναδέλφους που θίγονται να αντιδράσουν άμεσα και να διεκδικήσουν το δίκιο τους. Πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν προβλέπεται ένσταση για τις αποφάσεις του υπηρεσιακού συμβουλίου αλλά και εάν κατατεθεί δεν έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Ο μόνος δρόμος προς το παρόν είναι η άμεση προσφυγή εντός του διμήνου από την έκδοση του πίνακα των μεταθέσεων σε Διοικητικά Δικαστήρια.  
 
        ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΤΟΥ 2008
 
   Μετά από έναν χρόνο άρχισαν να πληρώνονται ουσιαστικά οι υπερωρίες της ντροπής με 27 ευρώ το 8ωρο την στιγμή που διαθέτουν για ενοικίαση ενός μόνο ελικοπτέρου SIKORSKY-64E 4.450.000 ευρώ για 160 ώρες δηλαδή 27.812  την ώρα, διαθέτουν για χιλιάδες πυροσβέστες που εργάστηκαν χιλιάδες ώρες 4.000.000 ευρώ
   Η υποβάθμιση της υπερεργασίας των πυροσβεστών αποτελεί πρόκληση και εμπαιγμό. Συνένοχοι η κυβέρνηση και το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που πρότεινε το συγκεκριμένο καθεστώς αποζημίωσης. Αποτελεί πρόκληση γιατί η αποζημίωση αυτή είναι ακόμη μικρότερη κατά 14 ευρώ από την ήδη πενιχρή αποζημίωση που δίνεται πέραν του πενθημέρου των 46 ευρώ. Είναι εμπαιγμός γιατί 3,5 ευρώ την ώρα για υπερωριακή αποζημίωση δεν δίνεται ούτε στους παράνομους οικονομικούς μετανάστες.   
 Αποτελεί ντροπή για όλους τους άμεσα κατά καιρούς υπευθύνους κυβερνητικούς και συνδικαλιστικούς παράγοντες που μετά από 20 και πλέον χρόνια συνδικαλιστικής δράσης στον κλάδο μας, αποτελούμε ακόμη την εξαίρεση σε όλον τον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, δεν έχει για εμάς εφαρμογή η εργατική Νομοθεσία και δεν αποζημιωνόμαστε για την υπερεργασία μας όπως όλοι οι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου 3205/03. Προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από το δάκτυλο τους όταν αποδεδειγμένα η ΕΑΚΠ έφερε στο προσκήνιο υπουργικές αποφάσεις για χορήγηση υπερωριακής αποζημίωσης ενστόλων βάση του άρθρου αυτού να αποφεύγουν να απαντήσουν συγκεκριμένα και για δεύτερη φορά να απαντούν δια μέσω του Διευθυντή της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου με γενικότητες περί στρατιωτικού μισθολογίου. ( βλέπε ιστοσελίδα )
 Η Ε.Α.Κ.Π. είχε προειδοποιήσει και είχε καταγγείλει από πέρυσι τον Ιούλιο την μεθόδευση της πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας που σε αγαστή συνεργασία με το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ προκειμένου να κατευνάσουν τις αντιδράσεις των πυροσβεστών για τις αλλεπάλληλες επιφυλακές  κατασκεύασαν στο πόδι αυτού του είδους την υπερωριακή αποζημίωση της ντροπής αποφεύγοντας σκόπιμα να αναγγείλουν το ύψος της.
 Αποτελεί όμως και δείγμα ανωριμότητας των ίδιων των εργαζομένων όσων προσέτρεξαν κάτω από το βάρος των οικονομικών τους υποχρεώσεων να εργαστούν υπερωριακά με το μισό σχεδόν ποσό για ένα 8ωρο από ότι παίρνουν ως ημερομίσθιο. Των εργαζομένων που αντί να γυρίσουν την πλάτη σε αυτή την κοροϊδία δέχτηκαν παρά τις προειδοποιήσεις της ΕΑΚΠ για το πενιχρό ύψος του ποσού να γίνουν συνένοχοι στην υποβάθμιση της υπερεργασίας μας και σήμερα αντί να καταγγέλλουν την κυβερνητική μεθόδευση και τον εμπαιγμό σε βάρος τους, διαπιστώνουν το πρόβλημα μόνο στο ποιος πήρε πιο πολλά και γιατί και με ποιανού τις πλάτες!!!  
   Ας βγάλουμε όλοι τα συμπεράσματα μας από την εξέλιξη αυτή και ας επιλέξουμε επιτέλους τι μας αξίζει σαν εργαζόμενους για να το παλέψουμε από κοινού και να εκμηδενίσουμε την ύπουλη τακτική που χρόνια τώρα καλλιεργούν μεταξύ των εργαζομένων του Π.Σ. του διαίρει και βασίλευε.  
 
              ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2009 
 
  Η ληστεία που έγινε και σε βάρος όλων των εργαζομένων του Π.Σ. με την μηδενική αύξηση του 2009 προς χάριν της προστασίας της κερδοφορίας της πλουτοκρατίας της χώρας μας, πήρε ακόμη ποιο σκληρά χαρακτηριστικά με την εξαίρεση μεγάλης μερίδας χαμηλόμισθων του Π.Σ. από την χορήγηση της εφάπαξ ενίσχυσης.
 Η Ε.Α.Κ.Π. έφερε το θέμα αυτό στα αρμόδια οικονομικά επιτελεία και ακόμη περιμένει επίσημη απάντηση.
 Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών ακόμη δεν έχει απαντήσει παρά την ρητή δέσμευση του μέσα στην αίθουσα του 11ου Συνεδρίου μετά από την ερώτηση της Ε.Α.Κ.Π . Ο Διευθυντής της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου παρ ότι του αποτάθηκε επίσημο ερώτημα με το υπ αριθμ. έγγραφο 22/5/09 της ΕΑΚΠ, αφού η διεύθυνση τους φέρεται να γνωμοδοτεί για τον υπολογισμό στις τακτικές αποδοχές μόνο για τους πυροσβέστες των αποζημιώσεων για την υπερεργασία, στην από 1/6/09 απάντηση που έδωσε αναφέρεται γενικόλογα μόνο στο θέμα των υπερωριών και δεν κάνει καμία αναφορά στο θέμα αυτό παρά μόνο παραπέμπει στην 50η  Δ/ΣΗ Εκκαθάρισης Ελέγχου & Εντολής Πληρωμής Αποδοχών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για δικές της ενέργειες. 
 Το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ακόμη περιμένει να δει αν θα επιστραφούν τα χρήματα από τους αστυνομικούς  για να προβεί σε σκληρή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για την αποκατάσταση της αδικίας.      
 
 Συναδέφλισσες - Συνάδελφοι το τι θα απαντήσουν και τι θα πράξουν πλέον όλοι αυτοί που αποδεδειγμένα έχουν αποδείξει τόσα χρόνια τι κάνουν για τα δικαιώματα μας είναι δικό τους πρόβλημα και υπόθεση, δική μας όμως υπόθεση πρέπει να γίνει η όσο γρηγορότερη αγωνιστική ανασύνταξη του συνδικαλιστικού μας κινήματος και η ισχυροποίηση της Ε.Α.Κ.Π. για να έχουμε ελπίδα ότι θα μπει τέλος σε αυτόν τον κατήφορο.
 
 
              
                                                           Για   την Ε.Α.Κ.Π.  
 
                                                Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   
 
                                         Καραγκούνης Δημήτρης - Μιχαήλ Μιχαήλ
 
 

  • Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ του Διευθυντή της 22ης Δ/ΣΗΣ Μισθολογιού του Γενικού Λογιστρίου του Κράτους: www.old.eakp.gr/view.php

                                                               σελίδα 2 :www.old.eakp.gr/pdf/epifilakiattikiattiki2.doc        

  

                      "                                          σελίδα 2 : www.old.eakp.gr/pdf/epifilakixalkidas2a.doc

.

 κατεβάστε εδώ την ανακοίνωση για τους πίνακες ανακοινώσεων :  www.old.eakp.gr/pdf/anakinosiorariomethsisiperories.docΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.