Ημερομηνία:24-07-2009
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ

  Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                        Ε.Α.Κ.Π. 
    Της Πανελλήνιας   Ομοσπονδίας   Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος
.                                                                                                                                                        .
Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Website WWW.old.eakp.gr , Email: info@old.eakp.gr
 
ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009   
 
                        Προς :    Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
                                     Αρχιπύραρχο Φλώρο Ιωάννη.                                                                                             
 
                   Κοιν/ση : 1ον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών, κο Χρήστο Μαρκογιαννάκη         
                                   2ον  Υπουργό Εσωτερικών, κο Προκόπη Παυλόπουλο
                                  3ον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών, κο Κ. Μπίτσιο
                                  4ον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, Αθανάσιο Κοντοκώστα.                                                        
                                  5ον Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος Αντ/γο Δημητρίου Παναγιώτη  
                                  6ον  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ – ΑΔΕΔΥ - Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.Σ.                                                                                                                                                                                        
 
       ΘΕΜΑΓενική Επιφυλακή πυροσβεστικού προσωπικού
 
  Κύριε Διοικητά. Με την από 23/7/09 Ημερήσια Διαταγή σας θέσατε όλη την υπάρχουσα δύναμη του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Γενική Επιφυλακή για την αντιμετώπιση όπως αναφέρεται σε αυτήν της μεγάλης πυρκαγιάς στο Μοσχοπόδι Θηβών.  
 Γνωρίζεται όμως πολύ καλά πως όταν:
·                Τίθεται σε Γενική επιφυλακή το σύνολο του μόνιμου προσωπικού συμπεριλαμβανομένου και όσων είναι σε ημερήσια ανάπαυση για την αντιμετώπιση ενός συμβάντος, χωρίς να έχει γίνει πρώτα ορθολογική εκτίμηση και ταξινόμηση τόσο των εν ενεργεία δυνάμεων όσο και των εφεδρικών σε σχέση με το μέγεθος και την φύση του συμβάντος.
·                Στέλνονται χωρίς ιδιαίτερη αξιολόγηση των πραγματικών δεδομένων υπερβολικές πυροσβεστικές δυνάμεις από άλλες περιοχές παραβλέποντας τους σοβαρότατους κινδύνους που εγκυμονεί το γεγονός αυτό για την πυρασφάλεια των περιοχών αυτών στην βάση εφαρμογής της χρόνιας αλλά λανθασμένης από κάθε άποψη στρατηγικής που πλήρωσε ακριβά κατά το παρελθόν η χώρα μας και ο ελληνικός λαός ειδικότερα.  
·                Διατηρούνται στο τόπο του συμβάντος στο σύνολο τους αυτές οι υπέρμετρες δυνάμεις ακόμη και μετά το πέρας της καταστολής του όπως και σε αυτήν του Μοσχοποδίου.
·                Διατηρείτε το σύνολο της δυνάμεων του μόνιμου προσωπικού της περιφέρειας σε επιφυλακή ακόμη και μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς αξιοποιώντας το για κάλυψη περιπολικών και πάγιες ανάγκες σε αντίθεση με τα ισχύοντα, με αποτέλεσμα να υπάρχει σωματική και ψυχολογική καταπόνηση χωρίς λόγο με ότι σημαίνει αυτό για τον βαθμό ετοιμότητας και καταλληλότητας που πρέπει να διακατέχει τις πυροσβεστικές δυνάμεις.    
·                Το μέτρο της επιφυλακής που διατάξατε αφορά μόνο το μόνιμο προσωπικό, για τον λόγο ότι η αλόγιστη υπερεργασία που υποχρεώνεται να εργαστεί κατ΄ εντολή σας δεν στοιχίζει ούτε ένα ευρώ στην πολιτεία πέραν τον ανάλογων ρεπό που έχουν να λαμβάνουν οι πυροσβέστες (όποτε οι συνθήκες το επιτρέψουν) ως αποτέλεσμα της μη εφαρμογής για το ένστολο προσωπικό του Π.Σ. των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.  
·                Για τους συμβασιούχους πυροσβέστες όμως (και ευτυχώς για αυτούς )που ισχύει η εργατική νομοθεσία όχι μόνο δεν εφαρμόζεται το μέτρο της επιφυλακής αλλά ακριβώς λόγω της μη χορήγησης ανάλογων κονδυλίων για την υπερεργασία τους και κυρίως την νυχτερινή δεν τους ορίζεται καν για εκτέλεση νυχτερινής βάρδιας!!
.
Κατά συνέπεια:
·            Ακυρώνεται και αποδυναμώνεται με την χρήση και την ισχύ της επιφυλακής κατά αυτόν τον τρόπο o ουσιαστικός χαρακτήρας για τον οποίο έχει προβλεφθεί ως έκτακτο μέτρο.
·            Αποδεικνύεται περίτρανα ότι αποτελεί πάγιο μέτρο και τακτική για την κάλυψη των χιλιάδων κενών οργανικών θέσεων του Π.Σ. αντί των προσλήψεων που πρέπει να γίνουν και κατά συνέπεια δημιουργεί προϋποθέσεις αθέμιτου πλουτισμού της πολιτείας στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος, σε βάρος όμως του προσωπικού του Π.Σ. από την ανεξέλεγκτη υπερεκμετάλλευση του ελεύθερου χρόνου του.     
.
Για τους λόγους αυτούς σας ζητάμε:
Την άμεση ανάκληση της διαταγής σας για την Γενική επιφυλακή - Την ορθολογική χρήση της στο μέλλον μόνο ως έσχατο μέσο για την αντιμετώπιση μεγάλης έκτασης & έντασης συμβάντων όταν και όπου επιβάλλεται, διατηρώντας την επιφύλαξη μας για κάθε νόμιμη ενέργεια σε κάθε υπερβατική παρέκκλιση από τα ισχύοντα.
 
                                            Για την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών
                                              Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ Μιχαήλ Μιχαήλ            
.
.κατεβάστε εδώ την ανακοίνωση στην κανονική της μορφή: www.old.eakp.gr/pdf/genikiepifilakistereaselladas.doc


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.