Ημερομηνία:11-08-2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

      Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η  Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ ΩΝ
                                                      Ε.Α.Κ.Π.
      Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος 
      .                                                                                                                                         .                             .
       Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Website WWW.old.eakp.gr , Email: info@old.eakp.gr
 
  ΑΘΗΝΑ 12 Αυγούστου 2009                                                              
 
                         Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 
 
    H Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταγγέλλει την επιλογή της κυβέρνησης να προωθήσει την τροπολογία, που θα επιτρέπει στον εκάστοτε υπουργό απασχόλησης να διαμορφώνει τη λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων με Κοινή υπουργική Απόφαση, πετσοκόβοντας ακόμα περισσότερο τα επαγγέλματα αυτά, προχωρώντας στην περεταίρω εφαρμογή των αντεργατικών επιλογών που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
    Η «ανησυχία» της υπουργού Απασχόλησης να επανακαθοριστεί η λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών με την αφαίρεση επαγγελμάτων που έχουν εκλείψει (π.χ. ράπτριες της οδού Ματζαγριωτάκη ή καταμετρητές κερμάτων) για να δώσουν την θέση τους σε άλλα, όπως για παράδειγμα στους εναερίτες της ΔΕΗ και τους εργάτες της Ψυτάλλειας, (αφήνοντας φυσικά για ακόμη μια φορά έξω τους πυροσβέστες) δεν πείθει κανένα εργαζόμενο. 
   Η επισήμανσή της υπουργού πως ο νέος κατάλογος δεν αφορά όσους είναι ήδη ασφαλισμένοι στα Β.Α.Ε., αποσκοπεί στην περεταίρω εφαρμογή από την κυβέρνηση του «διαίρει και βασίλευε» με στόχο την ομαλότερη προσαρμογή των εργαζομένων σε νέες συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα.
 Η θέση της Ε.Α.Κ.Π. για ότι αφορά τον καθορισμό των Β.Α.Ε. είναι ότι θα πρέπει να γίνεται με επιστημονική μελέτη από Γιατρούς Εργασίας και Τεχνικούς Ασφάλειας σε κάθε χώρο εργασίας με τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου η οποία θα  πρέπει να περιλαμβάνει: Πλήρη περιγραφή των επαγγελματικών κινδύνων για κάθε θέση εργασίας (χημικοί, φυσικοί, μηχανικοί, βιολογικοί, εργονομικοί, ψυχοκοινωνικοί, κλπ.). Πρέπει να είναι αποτέλεσμα ποσοτικών και ποιοτικών μετρήσεων των κινδύνων με συλλογικά αποτελέσματα από τον προληπτικό ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων, υποδείξεις του Γιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφάλειας για τη πρόληψη όλων των κινδύνων που εντοπίζονται σε κάθε συγκεκριμένο εργασιακό χώρο χωριστά.
Συγκεκριμένα:
  •  Αυξημένα και εξειδικευμένα μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, μεγαλύτερη ένταση των ελέγχων γιατί σε αυτά τα επαγγέλματα και ειδικότητες υπάρχει αυξημένη επιβάρυνση των εργαζομένων και φθορά της υγείας τους.
  • Πιο συχνό και συστηματικό έλεγχο και παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων.
  • Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.
  • Χορήγηση αυξημένης άδειας και μειωμένου ωραρίου εργασίας.
  • Χορήγηση επιδόματος ή αυξημένου μισθού για την ενίσχυση της φροντίδας της υγείας αυτών των εργαζομένων.
  • Συστηματικός ετήσιος τεχνικός έλεγχος ( ΚΤΕΟ ) όλου μηχανολογικού εξοπλισμού του Π.Σ., άμεση απόσυρση όλων των οχημάτων πέραν της 30ετίας και σταδιακή απόσυρση με παράλληλη αναπλήρωση όλων των οχημάτων πέραν της 15ετίας. 
Με βάση τα παραπάνω απαιτούμε την άμεση ένταξη του επαγγέλματος στα βαρέα επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με:
·        25 - 27 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας με πλήρη αποδοχές , με ποσοστό 80% στον τελευταίο μισθό και καταληκτικό χρονοεπίδομα 60%
·        Χορήγηση επιδόματος επικινδυνότητας 20% επί του Β.Μ .του Αντιπυράρχου που θα προσμετρά στις συντάξιμες αποδοχές.
·        Το επασφάλιστρο να επιβαρύνει τον εργοδότη.
·        Μειωμένο ωράριο - αυξημένη άδεια απουσίας για μεγαλύτερη αποχή από τις επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.
·       Πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου περί υγιεινής και ασφάλειας.
·       Κατάργηση όλων των αντι ασφαλιστικών Νόμων από το 1990 και μετά.
·       Άμεση αναγνώριση του αντίστοιχου χρόνου προϋπηρεσίας των προσληφθέντων πυροσβεστών το 1994 ( αντι του 1989 ) και την προσμέτρηση του στην οικονομική - βαθμολογική τους εξέλιξη και την συνταξιοδοτική τους κατάσταση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των εργαζομένων. 
 
 Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών δηλώνουμε υπεύθυνα ότι θα:
·                    Είμαστε στο πλευρό του συνεπούς εργατικού κινήματος, στους αγώνες του για την προστασία και διεύρυνση των Β.Α.Ε. 
·                    Παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την ένταξη σε αυτά των εργαζομένων στο πυροσβεστικό σώμα που άδικα, αναίτια και με ευθύνη των εκάστοτε κυβερνήσεων παρά τις δεκάδες ανθρωποθυσίες και τα εκατοντάδες ατυχήματα, αρνήθηκαν και αρνούνται την αναγνώριση του επαγγέλματος μας ως Βαρύ Επικινδύνου και Ανθυγιεινού.
 
Για την Ε.Α.Κ.Π.
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
 
Καραγκούνης Δημήτρης – Μιχαήλ Μιχαήλ
 
 

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου στην κανονική του μορφή: www.old.eakp.gr/pdf/deltiotipuvarea.docΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.