Ημερομηνία:09-03-2006
Τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων με το Π.Δ.17

Τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων με το Π.Δ.17/2006 σχετικά με την αναστολή λειτουργίας κλιμακίων

  Συνάδελφοι
   Για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται περίτρανα ότι η αδράνεια και ο συμβιβασμός που έχει επιβληθεί ως συνδικαλιστική στάση εδώ και χρόνια στον κλάδο μας από τους εκπροσώπους του κυβερνητικού συνδικαλισμού Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. & Π.Α.Σ.Κ. Π. αποτελεί το πιο γόνιμο έδαφος για να ξεφυτρώνουν συνεχώς αντεργατικές ρυθμίσεις σε βάρος μας .
  Έτσι και τώρα, δεν έχει 8 μήνες που καταργήθηκε το άρθρο 7 του Π.Δ.145/2002 με το Π.Δ. 86/2005  στην θέση του έφτιαξαν  ένα καινούργιο , το άρθρο 1 του Π.Δ. 17/2006.
  Αθόρυβα όπως πάντα  ξεφύτρωσε η νέα αντεργατική ρύθμιση με το Π.Δ. 17/2006  στις  3-2-2006   στο  υπ. αρίθμ. 12 Φ.Ε.Κ. τεύχος Α΄ με θέμα « Τροποποίηση θεμάτων προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος , τροποποίηση και συμπλήρωση των π.δ. 170/1996, 168/2003 ,109/1994 » όπου με το άρθρο 1 προστίθεται στον κανονισμό μεταθέσεων του Π.Δ. 170/96 μετά το άρθρο 21 ένα καινούργιο άρθρο το 21Α το οποίο προβλέπει ότι :
  « Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγω ανασταλεί η λειτουργία Πυροσβεστικού κλιμακίου το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτό μετακινείται αζημίως για το Δημόσιο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται το κλιμάκιο και υπηρετεί σε αυτήν μέχρι την επαναλειτουργία του κλιμακίου. Η μετακίνηση του από και προς το κλιμάκιο δε θεωρείτε μετάθεση ούτε απόσπαση ». 
    Η εξέλιξη αυτή αποτελεί προπομπό μίας νέας κατάστασης για το Π.Σ. που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες εργασίας για τους πυροσβέστες . Είναι απόρροια της πολιτικής των αναδιαρθρώσεων για το δημόσιο τομέα που υλοποιείτε τα τελευταία χρόνια σταθερά και από τις δύο κυβερνήσεις αλλά και αναμενόμενο αποτέλεσμα της ψευδεπίγραφης αναβάθμισης του Π.Σ. μέσω της διεύρυνσης αρμοδιοτήτων που διατυμπάνιζαν σύσσωμοι πολιτικοί, υπηρεσιακοί και συνδικαλιστικοί παράγοντες.
  Η τρομερή έλλειψη προσωπικού αντί να αντιμετωπιστεί με τις αναγκαίες προσλήψεις αντιμετωπίζεται με την αναδιανομή του υπάρχοντος προσωπικού .Το μεταναστευτικό κλίμα λοιπόν που πάντα υπήρχε στο Π.Σ. για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών τώρα θα πάρει πιο γενικευμένη μορφή σε βάρος των υπαλλήλων. Θα καλούνται κατά δεκάδες οι υπάλληλοι σε μόνιμη βάση όποιων κλιμακίων αναστέλλεται η λειτουργία να καλύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες με δικά τους έξοδα και δίχως μόρια αφού την μετακίνηση αυτή δεν την ονομάζουν ούτε απόσπαση ούτε μετάθεση . 
  Καταργήθηκε λοιπόν το άρθρο 7 του Π.Δ. 145/2002 που ήταν στην ίδια λογική ( και αυτό επιτεύχθηκε κάτω από την πίεση της Ε.Α.Κ.Π. και της Ε.Υ.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας ) και ήρθε στην θέση του το άρθρο 1 του Π.Δ. 17/2006 . Με την ευλογία και την αποδοχή φυσικά για ακόμη μία φορά  του προεδρείου της Ομοσπονδίας .
  Συνάδελφοι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όλες οι αντεργατικές ρυθμίσεις σε βάρος μας περνάνε γιατί έχουν την ανοχή των συμβιβασμένων συνδικαλιστικών παρατάξεων της Π.Α.Σ.Κ. Π.και Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ; Oπως γνώριζαν και για το Π.Δ. 145/02  και δεν έκαναν τίποτε για να το σταματήσουν και να το καταργήσουν έτσι και τώρα .  
  Υπάρχει πλήρη συναίνεση σε όλα άσχετα αν το παίζουν αθώες περιστερές όταν ο ένας ή άλλος δεν είναι στα ηνία της Ομοσπονδίας.
  Βρίσκει συμμάχους η κυβέρνηση στο έργο της από τα μέσα , στην πρόσφατη πανελλαδική συνδιάσκεψη τον Νοέμβρη του 2005 ο επικεφαλής της Π.Α.Σ.Κ.Π πρότεινε προς την φυσική ηγεσία την μείωση των οργανικών θέσεων από 12.750 σε 10.000 για να μην φαίνονται τόσα κενά  ώστε να δεχτεί η κυβέρνηση το κλείσιμο των κλιμακίων που έχει προτείνει η φυσική ηγεσία λόγω υπολειτουργίας τους .
 Όταν λοιπόν οι συνδικαλιστές που σας εκπροσωπούν  προτείνουν τέτοιες λύσεις τι καλό περιμένετε να σας ξημερώσει ;
  Συνάδελφοι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όσο εξαγοράζουν την στήριξης σας με αποσπασούλες και μικρο χατίρια, όσο σας επιβάλουν την κομματική πειθαρχία τόσο θα σας αφαιρούνται δικαιώματα που έχουν καθοριστική συνέπεια  στο επίπεδο ζωή σας .
  Γυρίστε τους την πλάτη και συμπαραταχθείτε με την Ε.Α.Κ.Π.  για ένα κοινό μέτωπο ενάντια  στις αντεργατικές επιλογές που υποβαθμίσουν την θέση μας ως εργαζόμενους . 
                                                    ΑΘΗΝΑ   19   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    2006  


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.