Ημερομηνία:08-05-2010
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΣΤΙΣ Π.Υ. ΚΑΙ Π.Κ. ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΧΑΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν
                                     Ε.Α.Κ.Π
  Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυρ/κου Σώματος Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας
 
Κιν..6976860551(42533) - 6973353676 (40936)- 6973353064 (40769)- 6973552943 (41219) 6972929122 E mail: info@old.eakp.gr
 
ΠΑΤΡΑ 09 ΜΑΪΟΥ  2010            
              ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας
                                      Δυτικής Ελλάδας
         
                                      Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
.
   Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών (Ε.Α.Κ.Π) Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας στην προσπάθειά της να έρθει σε επαφή με τους συναδέλφους και να αναδείξει τα οξυμένα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο μας με την ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων στις 10-11 &13 ΜΑΪΟΥ στα πλαίσια περιοδειών  σε Υπηρεσίες και κλιμάκια της περιφέρειας μας θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια των Νομών Αχαΐας, Ζακύνθου& Λευκάδας
 Η αδιαφορία για τα προβλήματα μας δεν χαρακτηρίζει μόνο τις κυβερνήσεις που εναλλάσσονται στην εξουσία αλλά και τους εκπροσώπους του κυβερνητικού συνδικαλισμού που έχουν εξαργυρώσει την εμπιστοσύνη σου .   
 Χωρίς την πολύτιμη βοήθεια τους καμία κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να περάσει τα αντεργατικά της μέτρα σε βάρος μας..
 Η Ε.Α.Κ.Π. απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους συναδέλφους να παρευρίσκονται στις συγκεντρώσεις κατά υπηρεσία προκειμένου να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος και προβληματισμός σχετικά με τα εργασιακά μας θέματα.    
.                        
                                                            Το πρόγραμμα της περιοδείας έχει ως εξής :
 
          1η  Ημέρα :                ΔΕΥΤΕΡΑ         10 ΜΑΪΟΥ  2010
  
                 Π.Υ        6Η Ε.Μ.Α.Κ ΠΑΤΡΩΝ           Ω/        09.00΄
                                               
                Π.Κ         ΠΑΤΡΩΝ                            Ω/        11.30΄
                                                        
                Π.Υ          1Ος ΠΑΤΡΩΝ                     Ω/        13.40΄
                                                    
                Π.Υ           ΛΙΜΕΝΑ                           Ω/         15.50΄
 
                Π.Υ           ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ                Ω/         17.45΄
            
 
  Ημέρα :                ΤΡΙΤΗ                  11 ΜΑΪΟΥ  2010
                                                   
             Π.Κ               ΕΛΑΤΙΩΝ                     Ω/        09:00΄
 
            Π.Υ                ΖΑΚΥΝΘΟΥ                  Ω/        12:00΄
 
           Π.Υ                Π/Α ΑΡΑΞΟΥ                Ω/         17:30΄
 
           Π.Υ                ΑΙΓΙΟΥ                        Ω/          20:50
 
     
            3η  Ημέρα :               ΠΕΜΠΤΗ                13   ΜΑΪΟΥ 2010
                                                       
       Π.Υ :                  ΛΕΥΚΑΔΑΣ               Ω/          12:00
 
Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η    Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η    Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση