Ημερομηνία:07-06-2010
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΥΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 24ΩΡΟ- ΤΗΝ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΠ

             ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Ε.Α.Κ.Π.
                 Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου 
.                                                                                                                                                          . 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 18 Ιωάννινα τηλ –.6978520351 Website WWW.old.eakp.grEmail:info@old.eakp.gr ,
.
Ιωάννινα 7 Ιουνίου 2010                                   
                                                                                     
            Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου                                                                                                                                                                                                                                          
        Κοιν/ση: Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η. 
.                                                                                                         
Συνάδελφοι
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου εν όψει του τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ιουνίου καταθέτει 3 θέματα, ώστε να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη:
ΘΕΜΑ 1Ο ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
  • Προτείνουμε την άμεση παρέμβαση του Διοικητικού Συμβουλίου με καταγγελία προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, για αναίρεση της υλοποίησης της δέσμευσής του στα πλαίσια της συνάντησης με το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στις 28 Απριλίου, για την επαναφορά του 24ωρου σε όλες τις υπηρεσίες και τα κλιμάκια που θα προταθούν από τα συνδικαλιστικά όργανα, ώστε να αντιμετωπιστεί έστω και υποτυπωδώς η τραγική έλλειψη προσωπικού με την κατανομή του υπάρχοντος  σε τρεις βάρδιες, εξαλείφοντας παράλληλα και την ταλαιπωρία των συναδέλφων από την τεράστια οικονομική επιβάρυνση που επέφερε η επαναφορά του εξαήμερου οκτάωρου, ιδιαίτερα στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα πυροσβεστικές υπηρεσίες και υποχρεώνονται να διαμένουν αρκετές ημέρες μέσα στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών και των κλιμάκιων, μακριά από τις οικογένειες τους, αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν στα έξοδα μετακίνησης,
  • Την εκτέλεση των απαραίτητων νόμιμων ενεργειών σχετικά με την έναρξη της εναλλαγής του 24ωρου σε ορισμένες υπηρεσίες και κλιμάκια της περιφέρειας με προφορικές εντολές, που δεν συνάδουν με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και ενέχουν κινδύνους για την κατοχύρωση της υπηρεσίας και των εργαζομένων.
ΘΕΜΑ 2Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ:
  • Την αποστολή έγγραφης επιστολής προς όλους τους Διοικητές των υπηρεσιών της περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχτούμε παραβίαση του ωραρίου με παράνομες επιφυλακές και παράνομη υπερεργασία. Οποιαδήποτε καταστρατήγηση  εργασιακών δικαιωμάτων θα αντιμετωπιστεί με κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου, μετά από τις καταγγελίες και τις προβλεπόμενες υπηρεσιακές ενέργειες των συναδέλφων.
  • Την παρέμβαση του Δ.Σ. προς όλους τους υπεύθυνους με παράλληλη ενημέρωση των αρμοδίων φορέων, για την άμεση επίλυση των δυσλειτουργιών που προέκυψαν κατά το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας της επαναφοράς του 6ημέρου 8ώρου ως ωράριο εργασίας, στην πλειοψηφία των κεντρικών σταθμών πόλεων και των πυροσβεστικών κλιμακίων της περιφέρειας.
  • Τα οφειλόμενα ρεπό από τον Αύγουστο του 2008 των συναδέλφων της Π.Υ. Κόνιτσας.
  • Την έλλειψη καθαριότητας στις περισσότερες υπηρεσίες της περιφέρειας και ιδιαίτερα στο σύνολο των Πυροσβεστικών Κλιμακίων που δεν έχει συναφθεί σύμβαση με συνεργεία καθαριότητας τον τελευταίο 1,5 χρόνο και παράλληλα την ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας υγιεινής της εκάστοτε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της περιφέρειας, για έλεγχο των εγκαταστάσεων των πυροσβεστικών υπηρεσιών που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα (1ος - 2ος Π.Σ. Ιωαννίνων κ.λ.π.).
ΘΕΜΑ 3Ο  ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Παρέμβαση προς το Υπουργείο και το Αρχηγείο με την αποστολή όλων των ανάλογων εγγράφων και ενημέρωση της Ομοσπονδίας, με στόχο την τροποποίηση της υπ. αριθμ. 25764 Φ.204.8/1-6-2010 Δ/γης Α.Π.Σ. που περιορίζει τις ημέρες απαλλαγής των αντιπροσώπων του συνεδρίου, σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου 1264/1982 και της υφιστάμενης νομοθεσίας που ρυθμίζει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα.
Επίσης αναμένουμε την τοποθέτηση των παρατάξεων Π.Α.Σ.Κ.Π. και Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. για τις προτάσεις που καταθέσαμε στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο για:
·        την ίδρυση Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας 
·        την εφαρμογή της υγιεινής και ασφάλειας στο Π.Σ. που συνδέεται άμεσα με το ωράριο των υπαλλήλων, σε ότι αφορά το συνολικό χρόνο και τα ανώτατα όρια εργασίας.         
                
                                             Για την Ε.Α.Κ.Π. τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η
                                                       Βλάχος Δημήτριος    Ράπτης Ιωάννης
.
Κατεβάστε εδώ το έγγραφο στην κανονική του μορφή: www.old.eakp.gr/pdf/24oro.doc
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση