Ημερομηνία:03-07-2010
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΥΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση