Ημερομηνία:09-08-2010
ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΠΕΡ/ΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση