Ημερομηνία:18-08-2011
ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΠΕΡ/ΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΕΥΠΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 13ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση