Ημερομηνία:07-09-2006
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΚΓΡΟΤ Δ.Σ. ΑΓΩΝ ΠΡΩΤ. ΠΥΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ

 
 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ                                 Ιωάννινα 08-5-2006
           ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
 
 
                                                                             Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο
                                                                                        Της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου
 
 
Συνάδελφοι,
στην εκλογική αναμέτρηση της 30ης Απριλίου 2006 το εκλογικό σώμα επέλεξε να μη δώσει αυτοδυναμία σε κανένα ψηφοδέλτιο με αποτέλεσμα να χρειάζεται συνεργασία για τη σύνθεση του Προεδρείου.
Σεβόμενοι το αποτέλεσμα των εκλογών και αποδεχόμενοι τη θέση στην οποία κατετάγη το ψηφοδέλτιο της Αγωνιστής Πρωτοβουλίας Πυροσβεστών, προτείνουμε διαπαραταξιακό προεδρείο, με κατανομή των αξιωμάτων αναλογικά με το ποσοστό των ψήφων του κάθε ψηφοδελτίου, ως εξής:
 
          Πρόεδρος                            : Π.ΑΣ.Κ.Π.     (ως πρώτο ψηφοδέλτιο σε ψήφους)
          Γεν. Γραμματέας                : Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. (ως δεύτερο ψηφοδέλτιο σε ψήφους)
          Αντιπρόεδρος                     : Α.Π.Π.Π.Η.    (ως τρίτο ψηφοδέλτιο σε ψήφους)
          Ταμίας                                : Π.Α.Σ.Κ.Π.
          Οργανωτικός Γραμματέας : Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.
          Αναπλ. Γεν. Γραμματέας   : Π.Α.Σ.Κ.Π.
          Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων : Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.
 
Πιστεύουμε ότι η σύνθεση του Προεδρείου που προτείνουμε αντιπροσωπεύει πλήρως το εκλογικό αποτέλεσμα και δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει εκπροσώπηση και από τα τρία ψηφοδέλτια.
Τέλος η Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών δε συμμετέχει σε άλλου είδους συνεργασίες και στις ψηφοφορίες δηλώνει παρόν.
 
 
                                                                                           Για την
                                                             Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών
                                                             Το εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η
 
 
 
                                                                                           Καρράς Νικόλαος     
 
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση